Fritidsklubb

Fritidsklubben erbjuder verksamhet efter skoldagens slut för barn i årskurs 4 och 6.

460x260

Fritidsklubben har öppet klockan 13-17 alla skoldagar och klockan 9-17 på lovdagar.

Fritidsklubb drivs i öppen verksamhet. Det betyder att personalen ansvarar för barnet under vistelsen på fritidsklubben, men inte för att barnet kommer dit eller går hem en viss tid. Fritidsklubbar finns på alla kommunala skolor som har årskurs 4, 5 och/eller 6. Öppen fritidsklubbsverksamhet finns också på Vittra i Jakobsberg och Montessoriskolan Växthuset. 

Anmälan

Vårdnadshavare anmäler sitt barn till fritidsklubben varje termin. Anmälan gäller för hela terminen och är bindande.

Anmälan görs via en e-tjänst

För att använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

På väg att flytta till Järfälla

Familj som ska flytta till Järfälla men ännu inte är folkbokförd i kommunen behöver fylla i blanketten ”Flytta till Järfälla - söka plats till förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb” för att kunna anmäla plats på fritidsklubb.

Blanketten hittar du här länk till annan webbplats

Kontrakt på kommande bostad ska bifogas blanketten. Placeringshandläggare kontaktar vårdnadshavare  när familjens uppgifter är registrerade och vårdnadshavare kan söka plats.

Avgift

Avgiften för fritidsklubb är 600 kronor per termin oavsett när under terminen barnet börjar eller slutar i verksamheten. Avgiften är en fast avgift, oavsett inkomst, och omfattar materialkostnad, mellanmål samt lunch på lovdagar. Avgiften återbetalas inte.

Fritidsklubb på fritidsgård

Om driften av fritidsklubben sköts av en fritidsgård får årskurs 6-elever gå till fritidsgården på eftermiddagarna på samma villkor som övriga elever på skolan. Det innebär att familjen inte behöver anmäla barnet till fritidsklubb och inte betala terminsavgift. Mellanmål får barnet då köpa till självkostnadspris. På skolloven är fritidsgården öppen endast för anmälda (betalande) barn.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar