Grundsärskola

Målgrupp för grundsärskolan är elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Innan en elev tas emot i grundsärskolan görs alltid en utredning. Då kartläggs elevens behov, med hjälp av en psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning. Det är rektor/förskolechef som ansvarar för att hela utredningen görs och att hålla dig som vårdnadshavare uppdaterad i processen. Rektor/förskolechef ansöker tillsammans med dig som vårdnadshavare om skolgång i grundsärskolan för ditt barn. Pedagogkonsulten för grundsärskolan i Järfälla kommun kan informera mer och är den som sedan fattar beslut om en elev ska tas emot i grundsärskolan och läsa efter den läroplanen.

Utbildningen i grundsärskolan kan erbjudas i samlad grundsärskoleklass eller som integrerad i grundskolan. Grundsärskolans klasser finns på ett antal skolor i Järfälla.

Om du har frågor om särskolan som skolform och rutiner för mottagande i särskolan kan du vända dig till kommunens pedagogkonsult.

Eleverna har rätt att gå i en fristående grundsärskola om det finns ett beslut om det från hemkommunen.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar