Grundskolor

Pojkar i keps

Järfälla har tjugotvå kommunala grundskolor och tre fristående. I var och en av de fyra kommundelarna finns skolor för årskurs F-5 och årskurs 6-9. Några av skolorna har profilerat sig med klasser i musik eller idrott. Det finns även en skola med undervisning på engelska.


Broschyr - Förskolor och skolor i JärfällaPDF

Kundval

Järfälla har kundvalssystem. Som förälder anmäler du vilken skola du önskar att barnet ska gå i. I mån av plats kan eleverna gå var som helst i eller utanför kommunen, förutsatt att kommunens skolpeng tas emot i andra kommuner. Alla ska kunna gå i en skola nära hemmet. I Järfälla är "skolområdet" elevens närområde. Det finns skolor för alla årskurser i alla kommundelar.

Läs mer om söka skola.

Skolpeng

Järfälla har ett pengsystem för skolan. Det betyder att ett belopp, en peng, följer barnet till skolan. Pengen gäller både kommunala och fristående skolor. Om du önskar att ditt barn skall gå i en annan kommun och barnet tas emot där följer pengen med till den kommunen. Skolpengen följer inte med barnet vid skolgång utomlands.

Grundbelopp till skolor utanför Järfälla kommunPDF

Förberedelseklass

Kommunens förberedelseklasser är en specialverksamhet för flykting- och invandrarbarn i åldrarna 6-16 år som talar lite eller ingen svenska.

Läs mer om förberedelseklass.

Karta över Järfällas fyra kommundelar

Karta - Järfällas fyra kommundelar

Karta - Järfällas fyra kommundelar

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar