Kultur i skolan

Pojke sjunger
Det är viktigt att barn och unga får ta del av olika konstformer och att de får möjligheter till eget skapande. Det betonas både i FN:s barnkonvention och i de nationella läroplanerna för förskola och skola.
Järfälla har i många år jobbat med kultur i förskola och skola. Basen i verksamheten är alla kulturombud. Varje skola eller förskola har, oavsett om den drivs i kommunal eller privat regi, minst ett kulturombud. Järfälla Kultur håller i nätverket och ordnar regelbundna träffar samt fortbildning.

Läs mer om kultur i förskolan och skolan här>>

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar