Kvalitet och utveckling

Järfälla kommuns kvalitetsarbete ska säkerställa att skolorna uppfyller de kommunala och statliga målen på ett effektivt sätt och se till att eventuella kvalitetsbrister uppmärksammas.  Ett systematiskt kvalitetsarbete är också ett sätt att ta tillvara utvecklingsmöjligheter.

Verksamhetsansvaret på området barn- och utbildning är förenat med stora krav på olika resultat- och kvalitetsredovisningar. Varje år görs till exempel en attitydundersökning (tidigare kvalitetsundersökning), där elever och föräldrar får möjlighet att tycka till om förskolan och skolan i Järfälla kommun.

Alla förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor skriver också en årlig kvalitetsredovisning, som visar hur långt verksamheten kommit i det löpande förbättringsarbetet.

Jämför skolor

Lämna synpunkter och klagomål

Kvalitetsundersökning 2014

Kvalitetsredovisning läsår 2014/2015

Barnhearing

Skolinspektionens tillsyn VT 2012

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar