Mål och åtaganden

Pojke och flicka utomhus

Förskolor och skolor styrs både av nationella och kommunala mål. De politiska ambitionerna syns i kommunala mål och riktlinjer.

I budgeten som kommunfullmäktige fastställer finns de ekonomiska ramarna och barn- och ungdomsnämndens inriktnings- och effektmål. Dessutom beskrivs alla verksamheter på ett tydligt sätt i så kallade åtaganden.

Åtaganden

Barn- och ungdomsnämndens mål

Enligt en vision som Järfällas kommunfullmäktige har antagit ska kommunen ha en skola på en ledande nationell nivå. Här kan du läsa om de mål som anger önskvärda förändringar under de kommande åren på vägen mot denna ledande nivå.

Barn- och ungdomsnämndens mål 2015PDF

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar