Terminer, lov och ledigheter

Kalender och penna

Vårterminen 2017


9 januari

Terminens första dag

6 februari

Lovdag
Gäller ej gymnasiet

27 februari – 3 mars (vecka 9)

Sportlov

10 april – 13 april (vecka 15)

Påsklov

26 maj

Lovdag

5 juni

Lovdag

2 juni

Student

9 juni*

Läsårsavslutning åk 1 och 2 i gymnasiet.

Höstterminen 2017


Torsdag 24 augusti

Läsårets första dag

Måndag 30 oktober – onsdag 1 november

Studiedagar

Torsdag 2 november – fredag 3 november

Lovdagar

Torsdag 21 december*

TerminsavslutningVårterminen 2018


Måndag 8 januari

Terminens första dag

Måndag 26 februari – fredag 2 mars

Sportlov (vecka 9)

Tisdag 3 april – fredag 6 april

Påsklov (vecka 14)

Måndag 30 april

Lovdag

Fredag 11 maj

Lovdag

Fredag 15 juni*

Läsårsavslutning

 

Fristående skolor kan ha andra terminstider och lovdagar. Se respektive fristående skolas webbplats för korrekt information.

* Fredag 22 december är terminsavslutning för gymnasieskolan. För gymnasiets del börjar läsåret en vecka tidigare i augusti 2017 och avslutas en vecka tidigare i juni 2018.

Ledighet utanför lov

För att skolan ska kunna ta ansvar för elevens kunskapsutveckling är det viktigt att eleven är närvarande i skolan. Järfällas skolor är därför restriktiva i sin bedömning av ledighet utanför skollov.

Rektor kan bevilja ledighet upp till tio dagar per läsår. Bedömningen görs utifrån elevens hela skolsituation, som studiesituation, frånvarons längd, och möjlighet att kompensera förlorad undervisning.

Om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet. Det sker endast i undantagsfall. En planerad längre semesterresa räknas inte som synnerliga skäl. Ledighet under nationella prov beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven tar igen undervisning som denne gått miste om under ledigheten

Läs mer om närvaro i skolan och ogiltig frånvaroPDF

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar