Introduktionsprogram Järfälla Vägledningscentrum

Student i bibliotek

Vägledningscentrum är nu i kompetenscentrum och har flyttat till nya lokaler på Mjölnarvägen 6.

Järfälla vägledningscentrum (Ung vägledning och Vux vägledning) har flyttat ihop med arbetsmarknadsenheten och blir kompetenscentrum. Ny adress är Mjölnarvägen 6.

Syftet med ett gemensamt kompetenscentrum är att förbättra för medborgarna. Närheten mellan verksamheterna ska ge ökad service och medverka till att vi lättare och snabbare ska hitta bästa lösningen för individen.

Introduktionsprogram

För dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program finns introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ger dig möjligheter att få den behörighet som du behöver för att att komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller att få ett arbete.

På Järfälla Vägledningscentrum får du stöd av studievägledare och kuratorer som hjälper dig i processen att välja rätt program.

Introduktionsprogrammen ersätter de tidigare individuella programmen.

De fem introduktionsprogrammen

  • Individuellt alternativ
  • Preparandutbildning
  • Programinriktat individuellt val
  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion
 
Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar