Vill du komma vidare?

16-24

Unga på gång 16-20 år

Är du mellan 16 och 20 år och saknar en avslutad gymnasieutbildning? Om du söker arbete eller praktik, har tankar på studier eller behöver vägledning och/eller samtalsstöd kan du kontakta oss.

Vi lyssnar och arbetar på uppdrag av dig för att försöka hitta lösningar. Vi utgår från dina behov och önskemål, och fungerar som ditt bollplank så länge du behöver.
 
Vi erbjuder:

  • Samtal. Hos oss, på Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6, kan du få individuell studie- och yrkesvägledning. Vi använder oss också av chatt för de som har svårt att ta sig till oss.
  • Möjlighet att börja studera.
  • Hembesök om du så önskar.
  • Annat stöd utifrån dina behov exempelvis i kontakt med myndigheter.

Du kan kontakta oss Petra och Christina på mejl: 16-24@jarfalla.se eller på Facebook: 16-24.

Järfällas kommunala aktivitetsansvar

Järfälla kommun har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder.

Unga vuxna på gång 20-24 år

Är du mellan 20 och 24 år och utan sysselsättning och vill ha hjälp att komma vidare? Vi lyssnar och arbetar på uppdrag av dig för att försöka hitta lösningar. Vi utgår från dina behov och önskemål, och fungerar som ditt bollplank så länge du behöver.

Vi erbjuder:

  • Samtal. Hos oss, på Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6, kan du få individuell studie- och yrkesvägledning. Vi använder oss också av chatt för de som har svårt att ta sig till oss.
  • Möjlighet att börja studera.
  • Hembesök om du så önskar.

Du kan kontakta mig, Leena Cronelöv (070-002 73 17) eller på mejl: 16-24@jarfalla.se eller på Facebook: 16-24.


Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar