Åtgärder mot kränkande behandling

I skollag som läroplaner framgår principen om alla människors lika värde. Det finns flera vägar för dig som förälder och elev att anmäla kränkande behandling i skolan.

Vad är kränkande behandling och vad säger skollagen?

Kränkande behandling används som ett samlingsbegrepp när någon eller några utsätts för kränkning, till exempel på grund av sexuell läggning, kön, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning eller social tillhörighet.

  • Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka alla former av kränkning.
  • All personal ska ha sådana kunskaper att kränkningar upptäcks tidigt och att personalen kan agera på ett lämpligt sätt.
  • Alla förskolor och skolor ska ha en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Av planen ska bland annat förskolan/skolans rutiner vid olika händelser framgå.
  • Planen ska vara väl känd och omfattas av alla på skolan såväl elever som vuxna och även föräldrar till icke myndiga elever.
  • Varje kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna. Anmälningsskyldighet finns.

Hur kan jag som elev eller förälder anmäla kränkande beteende?

  • Vill du berätta om eller diskutera kränkningar och diskriminering ska du i första hand prata med personalen på förskolan eller skolan.
  • Om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till direkt till personalen kan du istället vända dig till rektorn eller förskolechefen. 
  • Är du elev och känner att du inte vill eller kan berätta för någon vuxen i skolan om kränkningar du utsatts för, går det bra att ringa till barn- och elevkonsulenten
    08-580 285 61 och rapportera vad som hänt. Barn- och elevkonsulenten kontaktar då skolan åt dig och kan också ge dig vägledning i vart du mer kan vända dig för att få hjälp.

På kommunala för- och grundskolor är det kommunen som är huvudman. Hit vänder du dig om det gäller större frågor som rektorn eller förskolechefen inte kan svara på eller gå vidare med ditt ärende efter att ha vidtalat rektor eller förskolechef.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?