Kvalitet och utveckling

Järfälla kommuns kvalitetsarbete ska säkerställa att förskolorna och pedagogisk omsorg uppfyller de kommunala och statliga målen på ett effektivt sätt och se till att eventuella kvalitetsbrister uppmärksammas.  Ett systematiskt kvalitetsarbete är också ett sätt att ta tillvara utvecklingsmöjligheter.

Verksamhetsansvaret på området barn- och utbildning är förenat med stora krav på olika resultat- och kvalitetsredovisningar. Varje år görs till exempel en undersökning, där föräldrar får möjlighet att tycka till om förskolan i Järfälla kommun. Alla förskolor och pedagogisk omsorg skriver också en årlig kvalitetsredovisning, som visar hur långt verksamheten kommit i det löpande förbättringsarbetet.

Här kan du ta del av resultaten från den senaste undersökningen, enheternas kvalitetsredovisningar samt beslut från skolinspektionens tillsyn VT 2012.

Jämför förskolor

Undersökning förskolor och pedagogisk omsorg 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 - våren 2015

Skolinspektionens tillsyn VT 2012

Klagomålshantering

Om du som förälder har synpunkter eller klagomål på förskolan eller skolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Du som barn eller elev har också möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten.

1. Vänd dig till förskolans eller skolans personal

Ta först kontakt med lärare/förskollärare eller annan personal om du har synpunkter, frågor eller klagomål som rör den dagliga verksamheten.

2. Vänd dig till rektor eller förskolechef

Rektorn eller förskolechefen ansvarar för verksamheten, vilket inkluderar exempelvis frågor kring säkerhet, arbetsmiljö och rutiner. Om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till direkt till personalen kan du istället vända dig till rektorn eller förskolechefen.

3. Kontakta huvudmannen

På kommunala för- och grundskolor är det kommunen som är huvudman. Hit vänder du dig om det gäller större frågor som rektorn eller förskolechefen inte kan svara på. Hit kan du också vända dig om du vill gå vidare med ditt klagomål efter att ha vidtalat rektor eller förskolechef.

Använd nedanstående länk för att framföra dina synpunkter på Järfälla kommuns hemsida: Missnöjd? - Järfälla kommun

Du kan vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter.

I första hand vänder du dig alltid till för- eller grundskolan om du vill lämna en synpunkt eller klagomål enligt rutinen ovan. Om du vill föra ärendet vidare kan du vända dig till Skolinspektionen länk till annan webbplatseller Barn- och elevombudet.länk till annan webbplats Du kan också i vissa fall vända dig till Skolväsendets överklagandenämndlänk till annan webbplats.

Har kan du läsa kommunens rutiner för att hantera synpunkter och klagomål.länk till annan webbplats

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?