Förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb

Flicka med rockring

Förskoleklass

Höstterminen det år barnen fyller sex år kan de börja i förskoleklass. Kommunen är skyldig att erbjuda plats i förskoleklass men vårdnadshavare avgör själva om möjligheten ska utnyttjas. Barnen kan gå kvar i förskolan i stället för att börja i förskoleklass.

Läs mer om förskoleklass. 

Grundskola

Från höstterminen det år barnen fyller sju år gäller skolplikt. Järfälla har tjugo kommunala grundskolor och fyra fristående. I var och en av de fyra kommundelarna finns en-två skolor för årskurs 6-9. Några av skolorna har profilerat sig med klasser i musik eller idrott. Det finns även en skola med undervisning på engelska.

Läs mer om grundskola. 

Grundsärskola

Barn och unga som inte kan gå i grundskolan på grund av utvecklingsstörning har rätt att gå i grundsärskola.

Läs mer om grundsärskola. 

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmen är öppna för skolbarn i förskoleklass till årskurs 3 under skoltid och under lov när de inte har undervisning. Fritidshemmet ska komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.

Fritidsklubben erbjuder verksamhet efter skoldagens slut för barn i åk 4-6. Fritidsklubbar finns i alla kommunala skolor som har årskurs 4, 5 och/eller 6 samt i Vittra i Jakobsberg och Montessoriskolan Växthuset.

Läs mer om fritidshem och fritidsklubb.