På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Relativa närhetsprincipen

Relativa närhetsprincipen innebär att skolan jämför elevens avstånd från hemmet till sökt skola och närmast närliggande skolor i relation till andra elevers motsvarande avstånd.

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå, men alla elever har samtidigt rätt till en skola med närhet till hemmet.

En vårdnadshavare har alltså rätt att önska vilken skola eleven ska placeras i. Vårdnadshavare anger som mest tre önskade alternativ: ett förstahands-, ett andrahands- och ett tredjehandsalternativ. Placering sker enligt önskemålen så långt det är möjligt. Kommer eleven inte in på sitt första alternativ skickas eleven vidare i systemet till alternativ två och sedan alternativ tre. Skolorna fördelar platserna i första hand efter elevernas förstahandsalternativ. Finns platser kvar fördelas de till eleverna som har skolan som andrahandsalternativ och tredjehandsalternativ.

Detta innebär att fler förstahandsalternativ kommer att kunna erbjudas, men att det kan bli svårt att få igenom andrahands- respektive tredjehandsval eftersom förstahandsvalen alltid ”trumfar” andrahand- och tredjehand. Utfallet beror på sökmönster samt skolornas popularitet och söktryck.

Om skolan inte har plats för alla

Om en skola inte har plats för alla som önskat den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Det som räknas är skillnaden i gångväg till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.
  • Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd=den relativa närheten.

Därefter jämför vi den relativa närheten för samtliga elever som har sökt till samma skola och som konkurrerar om platserna. Om två elever önskat samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Exempel på relativ närhetsprincip

Kalle bor på Tömvägen har i första hand sökt Kvarnskolan. Emma, som bor på Snapphanevägen, har också sökt Kvarnskolan i första hand. Men skolan kan bara ta emot en av eleverna. Emma bor närmast Kvarnskolan, 1700 meter bort. Kalle har 2200 meter till Kvarnskolan.

Den relativa närhetsprincipen tittar på hur långt Emma och Kalle har till den närmaste alternativa skolan. Emma har 750 meter till sin närmaste alternativa skola som är Tallbohovskolan. Kalle har också Tallbohovskolan som sin närmaste alternativa skola, dit har Kalle 2300 meter.

Så här räknar vi enligt den relativa närhetsprincipen:
Emma: 750 (närmaste skolan Tallbohov) -1700 (sökta Kvarnskolan) = -950
Kalle 2300 (närmaste skolan Tallbohov) -2200 (sökta Kvarnskolan) = 100

Kalle har 100 meter närmare till Kvarnskolan än till Tallbohovskolan.
Emma har 950 meter längre bort till Kvarnskolan än till Tallbohovskolan.
Kalle tilldelas skolplatsen på Kvarnskolan.

Om eleven inte kan erbjudas plats

Om en elev inte kan erbjudas plats enligt principen om relativ närhet på sitt förstahandsval så görs en ny, likadan bedömning avseende den skola som önskats i andra hand.

Bedömningen av relativ närhet på förstahandsvalet är inte beroende av vilka skolor som valts i andra eller tredje hand. Det är alltså inte de tre valda skolorna relativt varandra som mäts.