Skolskjuts

Om du har valt den närmsta skolan har ditt barn rätt att få skolskjuts/skolkort om skolvägen är längre än 3 km i förskoleklass och årskurs 1-3. Samma sak gäller för årskurs
4-9 om skolvägen är längre än 4 km.

Järfälla är en skoltät kommun och det är därför ytterst sällan som någon elev bor längre bort än 3-4 km från närmsta skola.

Har du valt en annan skola än den närmaste har du inte har rätt till skolkort/skolskjuts oavsett hur långt bort skolan ligger.

Du ansöker om skolskjuts eller skolkort hos barn- och ungdomsförvaltningen, som du når via servicecenter på telefon 08-580 285 00.