Sandvik för- och grund­skola

Sandvikskolan är den lilla skolan med de stora möjlig­heterna. Skolan är natur­skönt belägen med ca 350 barn/elever. Många verksam­heter ryms inom vår organisation: för­skola, grund­skola F-5, grund­skola för elever med autism, grund­särskola, fritids­hem och fritids­klubb. Lärare, fritids­peda­goger, fritids­ledare, resurs­peda­goger, för­skol­lärare och barn­skötare arbetar till­sammans i arbets­lag. Det gör att till­gången på vuxna, för Sand­viks barn/elever är stor. Vår personal sam­arbetar för att ge barnen/elev­erna bästa möjliga in­lärnings­miljö och stimulera kunskaps­sökande på olika sätt.

Kontakt

Expedition
08-580 297 83

Färggränd 2
175 47 Järfälla

Rektor

Jessica Blomgren
08-580 297 90
jessica.blomgren@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Junibacken
08-580 297 42

Lönneberga
08-580 297 41

Bullerbyn
08-580 292 05

Katthult
08-580 297 48

Saltkråkan
08-580 297 19

Mattisskogen
08-580 287 29

Förskoleklass
08-580 297 38

År 1
08-580 229 64

År 2
08-580 297 23

År 3
08-580 297 67

År 4
08-580 297 87

År 5
08-580 297 22

Grundsärskolan Månen
08-580 297 39

Klubben
08-580 297 89

Skolkurator
08-580 298 616

Skolsköterska
08-580 298 38

Skolpsykolog
08-580 290 13

Vaktmästare
08-580 297 84

Fakta

  • Kommunal F-5-skola i Viksjö
  • Antal elever: 220[1]
  • Antal elever per lärare: 13,9 (omräknat till heltidstjänster)[1]
  • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 100 %[1]
  • Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan: 82 %[2]
  • Elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan som helhet: 82 %[2]
  • [1] Skolverket, oktober 2017
  • [2] Skolinspektionen, 2016

Arbetssätt

Sandvikskolans förskola utnyttjar skolans närhet till naturen. Barnen får leka i skogen varje vecka hela året för att få lustfyllda skogs­upplevelser och för att få uppleva årstids­växlingar i naturen. På förskolan finns också en sov altan där barnen får sova ute i den friska luften.

Sandvikskolan har även en uteförskola där barnen genom mycket vistelse i skog och mark får en ökad förståelse för, och lär sig vara rädda om, djur och natur.

Sandvikskolans grund­särskola har som mål att eleverna ska inkluderas i skolans verksamhet. Målet med inkluderande under­visning är att erbjuda elev­erna gemenskap och delaktig­het tillsammans med övriga elever och vuxna i skolan. Sandvik­skolans grund­sär­skola vill skapa för­utsätt­ningar för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt samt skapa ett tryggt och förtroende­fullt arbetssätt med både elever och föräldrar.

Sandvikskolans grundskola F-5 är en skola med stor personal­täthet. I varje klass finns två behöriga lärare, resurs­pedagoger samt fritids­personal vilket gör det möjligt att dela klasserna i mindre grupper efter behov. Detta gör att eleverna får mer individ­uellt stöd i sitt skolarbete.

På Sandvikskolan har vi ett inkluderande arbetssätt. Det innebär att alla elever ska känna delaktighet i alla skolans verksamheter. Elever med en diagnos inom autism­spektrumet har stöd av resurs­pedagoger och är inklu­derade i sin grund­skoleklass under hela skol­dagen.

Elev- och barninflytande

Sandvikskolans förskola strävar efter att barnen ska ha inflytande över sin dag. Barnen har val­möjligheter i samlingen, leken, mat­situationen och i skapande.

I Sandvikskolans grundskola får eleverna på möjlighet att påverka sin vardag genom att delta i beslut. Varje klass har klassråd där olika frågor som eleverna tar upp diskuteras. De frågor som berör hela skolan skickas vidare till elevråds­styrelsen för diskussion och eventuellt beslut. Elevråds­styrelsen består av elever från alla skolans klasser. Det är även elever som är ordförande och sekreterare. Personal från skolan deltar i elevråds­mötena och har som uppgift att stötta, lyssna och förklara.

Föräldra­samverkan

Sandvikskolan har ett föräldraråd som består av föräldrar, med barn i alla verksamheter. Här har alla föräldrarna möjlighet att påverka förskolans, grund­skolans och grundsär­skolans verksamheter, genom sina representanter. Föräldra­rådet är ett forum för ömsesidig information och inflytande i gemensamma frågor.

Senast uppdaterad: 2018-10-01

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?