Ansök om plats

Vårdnads­havare kan söka plats till för­skola eller pedagog­isk omsorg när barnet har fått ett person­nummer. För att vara garanterad plats någon­stans i Järfälla kommun ska ansökan göras senast fyra månader innan platsen önskas.

På väg att flytta till Järfälla

Familjer som ska flytta till Järfälla men ännu inte är folkbokförd i kommunen behöver använda e-tjänsten ”Flytta till Järfälla - söka plats till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem” för att kunna söka plats till förskola eller pedagogisk omsorg.

E-tjänsten "Flytta till Järfälla - söka plats till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem"

Kontrakt på kommande bostad ska bifogas ansökan. Placerings­hand­läggare kontaktar vårdnads­havare när familjens upp­gifter är registrerade och vårdnads­havare kan söka plats.

Folkbokförd i annan kommun

Om du har barn som är folk­bokförd i annan kommun och vill söka plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Järfälla kommun gör du det på blanketten "Folkbokförd i annan kommun - Ansökan om förskola och pedagogisk omsorg i Järfälla kommun".

Blankett "Folkbokförd i annan kommun - Ansökan om förskola och pedagogisk omsorg i Järfälla kommun"

Detsamma gäller om du har barn som har varit folkbok­förd i Järfälla kommun men nu flyttat till annan kommun och du vill fortsätta förskole­placeringen eller annan peda­gogisk omsorg i Järfälla.

  1. Fyll i blanketten och skicka den till den för­skola/peda­gogisk omsorg som du söker till.
  2. För att ditt barn ska få en plats ska både förskole­chefen på den enhet du önskar och barnets hem­kommun bevilja placeringen.

Omsorg på obekväm arbetstid

Järfälla kommun erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger på försök för de familjer som arbetar obekväm arbetstid eller har behov av annan särskild anledning. Följande kriterier ska uppfyllas.

  • Ha ett stadigvarande behov av minst sex månader
  • Arbeta minst 20 timmar obekväm arbetstid per månad
  • Kunna styrka att arbetsgivaren inte har möjlighet att förlägga arbetet till vardagar dagtid (17.30 till 06.30).

Blankett för ansökan om omsorg på obekväm arbetstid

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?