Mål och åtaganden

Förskolor och skolor styrs både av nationella och kommunala mål. De politiska ambitionerna syns i kommunala mål och riktlinjer.

I budgeten som kommunfullmäktige fastställer finns de ekonomiska ramarna och barn- och ungdomsnämndens inriktnings- och effektmål. Dessutom beskrivs alla verksamheter på ett tydligt sätt i så kallade åtaganden.

Åtaganden

Förskola och pedagogisk omsorg

För barn mellan ett och fem år erbjuds plats i förskolor eller pedagogisk omsorg. Detta gäller under förutsättning att barnet är folkbokfört i Järfälla kommun och att båda föräldrarna arbetar eller studerar. Förskolan styrs av skollagen, läroplanen för förskolan och barn- och ungdomsnämndens mål. Läroplanen är också vägledande för verksamheten i pedagogisk omsorg.

 • Ditt barn kan få plats i en förskola eller i pedagogisk omsorg när hon eller han har fyllt ett år. Senast fyra månader efter det att du anmält ditt intresse ska barnet få en plats i någon av våra förskolor eller pedagogisk omsorg.
 • Förskolorna och den pedagogiska omsorgen har öppet elva timmar per dag. Tiderna anpassas så långt det är möjligt efter familjernas behov.
 • Förskolorna och den pedagogiska omsorgen är öppna vardagar året om.
 • Om förskolan eller den pedagogiska omsorgen behöver stänga, till exempel vid planeringsdagar eller semester, får barnen en tillfällig plats i en annan förskola eller pedagogisk omsorg.
 • Barnen får näringsriktiga måltider. Barn som är i förskolan eller i pedagogiska om-sorgen hela dagen får frukost, lunch och mellanmål.
 • Verksamheten ska vara avgiftsfri.
 • Du erbjuds utvecklingssamtal med personalen om ditt barn minst en gång per år.
 • Ditt barn ska känna trygghet. Inget barn i förskolan eller i pedagogisk omsorg ska kränkas eller diskrimineras, därför har förskolan plan för arbetet mot kränkande behandling. Planen behandlar även situationer där barn känner sig kränkta av vuxna.

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Järfälla erbjuder förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Grundskola för årskurs 1 till 9 finns i 22 kommunala och tre fristående skolor. Skolor för de yngre barnen har också förskoleklasser och fritidshem. Grundsärskola finns på fyra skolor.

Skolorna styrs av ”Läroplan för det grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet”, skollag och Barn- och ungdomsnämndens mål.

 • Du och ditt barn har tillsammans med läraren utvecklingssamtal minst en gång varje termin. För förskoleklass gäller minst en gång per år.
 • I årskurs 1-5 får ditt barn en individuell utvecklingsplan som revideras en gång varje läsår. Planen görs av läraren i samråd med dig och ditt barn.
 • Om ditt barn är i behov av extra stöd upprättas ett åtgärdsprogram i samråd med dig. Där ska framgå vad som ska göras och vem som ansvarar för att uppföljning och utvärdering regelbundet genomförs.
 • Verksamheten ska vara avgiftsfri.
 • Ditt barn ska känna trygghet. Inget barn i skolan ska kränkas eller diskrimineras, därför har skolan en plan för arbetet mot kränkande behandling. Planen behandlar även situationer där barn och ungdomar känner sig kränkta av vuxna.

Fritidshem och fritidsklubb

För elever i förskoleklass till årskurs 3 erbjuds fritidshem eller pedagogisk omsorg. Elever som går i grundsärskola, samundervisningsklasser eller i särskilda undervis-ningsgrupper kan gå i fritidshem till och med årskurs 6. Detta gäller under förutsätt-ning att eleverna är folkbokförda i Järfälla och att föräldrarna arbetar eller studerar. För elever i årskurs 4-6 finns fritidsklubb.

Om ditt barn inte gått i förskola eller pedagogisk omsorg måste du anmäla barnet. Vill du byta från pedagogisk omsorg till fritidshem gör du också en anmälan. För barn i fritidshem eller pedagogisk omsorg betalar du månadsavgift enligt max-taxa. Är ditt barn anmält till fritidsklubbens verksamhet betalar du en avgift per termin.

Fritidshem och fritidsklubbar styrs av skollagen och av barn- och ungdomsnämndens mål. För fritidshem gäller också ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet”.

 • När ditt barn börjar skolan får det plats på fritidshemmet i den skola där hon eller han går.
 • Fritidshemmet är öppet elva timmar per dag. Tiderna anpassas efter familjernas behov, så långt det är möjligt.
 • Om du är föräldraledig har ditt barn rätt till fritidshem under skoldagar mellan kl 9 och kl 16 men inte under skollov och studiedagar. Familjen betalar reducerad taxa.
 • Fritidshem och fritidsklubb är öppna vardagar året runt.
 • Om fritidshemmet eller fritidsklubben behöver stänga, till exempel vid planerings-dagar eller semester, erbjuds barnen en tillfällig plats i ett annat fritids­hem/fritidsklubb.
 • För ditt barn i årskurs 4-6 finns fritidsklubbar med öppen verksamhet. Barnet an-mäls och familjen betalar en avgift per termin. Inga extra kostnader tillkommer för mellanmål och lunch.
 • Du och ditt barn har utvecklingssamtal, antingen på fritidshemmet eller tillsammans med en lärare i skolan.
 • Verksamheten ska vara avgiftsfri.
 • Ditt barn ska känna trygghet. Inget barn på fritidshemmet ska kränkas eller diskri-mineras därför har alla fritidshemmet en plan för arbete mot kränkande behandling. Planen behandlar även situationer där barn och ungdomar känner sig kränkta av vuxna.

Öppen förskola

Alla barn under fem år som inte går i den vanliga förskolan eller i annan pedagogisk omsorg är välkomna till öppna förskolan. Där deltar barnen tillsammans med en förälder eller annan vuxen i den pedagogiska verksamheten. På öppna förskolan i Jakobsberg är även barn som redan är inskrivna i den vanliga förskolan eller i pedagogisk omsorg välkomna vissa tider.

 • Öppen förskola finns i flera kommundelar i Järfälla.
 • Den pedagogiska verksamheten leds av utbildad personal.
 • Öppen förskola är avgiftsfri.

Barn- och ungdomsnämndens mål

Enligt en vision som Järfällas kommunfullmäktige har antagit ska kommunen ha en skola på en ledande nationell nivå. Här kan du läsa om de mål som anger önskvärda förändringar under de kommande åren på vägen mot denna ledande nivå.

Barn- och ungdomsnämndens mål 2015PDF

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?