Olika typer av gym­nasie­program

Gymnasie­program­men är uppdelade i två olika grupper; yrkes­program och högskole­förbered­ande program. Kraven för behörighet till de olika gymnasie­programmen ser annorlunda ut jäm­fört med tidigare år.

Yrkesprogram

 • Barn- och fritids­programmet (BF)
 • Bygg- och anläggnings­programmet (BA)
 • El- och energi­programmet (EE)
 • Fordons- och transport­programmet (FT)
 • Handels- och admin­istrations­programmet (HA)
 • Hantverks­programmet (HV)
 • Hotell- och turism­programmet (HT)
 • Industritekniska programmet (IN)         
 • Naturbruks­programmet (NB)
 • Restaurang- och livsmedels­programmet (RL)
 • VVS- och fastighets­programmet (VF)
 • Vård- och omsorgs­programmet (VO)

Behörighet yrkes­program

För att vara behörig till yrkes­programmen krävs att man har godkänt betyg i:

 • svenska/svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • fem ytterligare ämnen, det vill säga i åtta ämnen totalt. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst.

Högskole­för­bered­ande program

 • Ekonomi­programmet (EK)
 • Estetiska programmet (ES)
 • Humanistiska programmet (HU)
 • Naturvetenskaps­programmet (NA)
 • Samhällsvetenskaps­programmet (SA)
 • Teknikprogrammet (TE)

Behörighet högskole­förberedande program

För att vara behörig till de sex högskole­förberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i:

 • svenska/svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • ytterligare nio ämnen, det vill säga tolv ämnen totalt.

För Ekonomi (EK), Humanistiska (HU) och Samhälls­vetenskapliga programmet (SA) ska fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhälls­vetenskap och religion.

För Naturvetenskapliga (NA) och Teknik­programmet (TE) ska tre av de nio godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka nio ämnen som helst.

Introduktions­program

För den som saknar be­hörig­het finns det fem intro­duk­tions­program. Efter att man har gått ett intro­duk­tions­program kommer man att kunna vara behörig till ett nationellt program, förberedd för arbets­marknad eller annan utbildning.

De fem introduktions­programmen är:

 • Preparand­utbildning
 • Yrkes­introduktion
 • Individuellt alternativ
 • Programinriktat individuellt val
 • Språk­introduktion

Introduktions­programmen infördes samtidigt som den nya gymnasie­skolan började gälla, det vill säga hösten 2011.

Senast uppdaterad: 2018-03-08

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?