Avslag på ansökan

Gymnasial vuxen­utbildning syftar till att ge vuxna kun­skaper och färdig­heter motsvarande de som ungdomar får i gymnasie­skolan. Tyvärr räcker de ekonomiska ramar vi har inte till för alla som söker utbildning inom gymnasial vuxen­utbildning, därför görs ett urval i enlighet med 3 kap. 7 § förordningen om vuxen­utbildning, SFS 2011:1108.

Anledningen till avslag kan vara ett eller flera av nedanstående alternativ:

  • Att du har universitets- eller högskole­utbildning och därmed inte tillhör en prioriterad grupp. Andra med kortare utbildnings­bakgrund går före i kön.
  • Att du har treårig gymnasie­utbildning eller motsvarande med grundläggande behörig­het att söka till univer­sitets- eller högskole­utbildning, och därmed inte tillhör en prioriterad grupp. Andra med kortare utbildnings­bakgrund går före i kön.
  • Att sökt kurs ej är behörighets­givande till högre utbildning. Endast kurser som krävs för särskild behörighet för att söka högre studier beviljas.
  • Att kommunen ej beviljar områdes­kurser för höjande av meritvärde. Meritkurser inom svenska, moderna språk, engelska och matematik kan dock beviljas om de krävs för behörighet till vidare studier.
  • Att du har betyg i sökt kurs sedan tidigare. Man har inte rätt att ”läsa om” en kurs som man redan fått godkänt betyg i. Du kan däremot göra en betygs­prövning i kursen.
  • Att du redan beviljats att studera på heltid.
  • Bristande ekonomiska resurser i kommunen.

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?