Verksamhets­för­lagd utbild­ning för lärar­stud­enter

Barn och lärare spelar spel

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av lärarutbildningarna, där praktik och teori knyts samman. 300 lärarstudenter gör i dag sin VFU i Järfälla och får hos oss möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

Kommunen har ett nära samarbete med högskolor och universitet i Stockholms län samt Uppsala universitet. VFU i Järfälla omfattar verksamhet för barn och ungdomar upp till 19 år. Samverkan med högskola och universitet ger samtidigt lärare och skolledare tillgång till aktuell forskning.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen bidrar till läraryrkets utveckling och ökar lärarnas möjlighet till egen­reflektion och fördjupad förståelse i sin profession. Skolan och den enskilde pedagogen förväntas också i sitt arbete vara med och utveckla ny kunskap, som kan bidra till kvalitets­förbättringar både i lärarutbildningen och i den egna verksamheten.

Kommunen betalar VFU-ersättning till de förskolor och skolor som tar emot lärarstudenter på 750 kronor per lärarstudent och vecka.

Är du intresserad av att göra din VFU i Järfälla eller vill veta mer?
Kontakta Gabriella Vuorenlinna, VFU-ansvarig. gabriella.vuorenlinna@jarfalla.se