Städning, underhåll & snöröjning

Kommunen ansvarar för underhåll på de kommunala vägarna, torgen, parkerna, gång- och cykelbanorna, vissa parkeringsplatser, tunnlar och broar.

Att sköta vägarna innebär att hålla dem framkomliga och säkra året om. Tillgänglighet och trafiksäkerhet bedöms och prioriteras ständigt.

Andra typer av skötsel kan vara tömning av papperskorgar, skräpplockning, klottersanering, naturstädningskampanjer, skötsel av gröna ytor, snöröjning, sandning och sandsopning.

Kommunen ansvarar också för omhändertagande av fordonsvrak och övergivna bilar.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar