Felanmäl belysning

Kommunen ansvarar för skötsel av den offentliga belysningen i Järfälla. Totalt är det cirka 10 500 ljuspunkter.

Felanmäl trasig gatubelysning

Ser du en gatubelysning som är släckt kan det beror på kabelfel.

Kontakta gärna kommunen för och felanmäla trasig gatubelysning.

Varför lyser gatubelysningen under dagtid?

Gatubelysningen i kommunen ses över två gånger per år. När kontroll eller åtgärder pågår kan belysningen vara tänd under dagtid. Anmälda fel repareras av kommunens entreprenör. 

Så prioriteras lagningsarbetet av trasig gatubelysning

  • Fel som utgör fara för liv och egendom samt släckta ljuspunkter inom ett större område åtgärdas omedelbart.
  • Övriga fel till exempel fler än tre släckta ljuspunkter i rad eller mörk vägkorsning, åtgärdas inom tre arbetsdagar efter felanmälan.
  • Enstaka ljuspunkter åtgärdas normalt inom en månad efter felanmälan.
Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar