Gå direkt till sidans innehåll

Vklass

Vill du veta vilka uppgifter eller prov ditt barn har under veckan? Anmäla frånvaro eller boka utvecklingssamtal? Då loggar du in i Vklass, där du hittar det mesta som rör ditt barns vardag. Vklass når du via dator, surfplatta eller mobil. Ladda ner appen gratis!

Det är viktigt att du följer Vklass och håller dig uppdaterad.

Det här förväntas av dig som har barn i skola Pdf, 482.8 kB.

Det här förväntas av dig som har barn i förskola Pdf, 466 kB.

Så loggar du in i Vklass på dator Pdf, 191.5 kB.

Så loggar du in i Vklass via app på telefon eller surfplatta Pdf, 217.9 kB.

Förskola — registrera schema

Kom ihåg att registrera vilka tider du vill att ditt barn ska gå i förskola. Då ger du personalen större möjlighet att planera och genomföra sitt pedagogiska arbete.

Observera att schemat i Vklass inte är detsamma som schemat i kommunens e-tjänst. E-tjänsten ligger bara till grund för vad du ska betala för ditt barns plats i förskolan. Du hittar e-tjänsten här

Inloggning för god man, HVB-hem eller familjehem

Om barnet/eleven är skrivet i Järfälla: Vänd dig till Social­förvalt­ningen som har tillgång till blanketten "Ansökan om inloggnings­uppgifter till Vklass för familje­hem/HVB-hem/god man".

Om barnet/eleven är skrivet i annan kommun: Vänd dig till elevens skola som ansvarar för att blan­ketten "Ansökan om inlogg­nings­uppgifter till Vklass för familje­hem/HVB-hem/god man" samt information och rutinerna kommer till barnet/elevens kontakt­person på Social­förvaltningen i berörd kommun.

Tillgänglighet i e-tjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.vklass.se och har upprättats/uppdaterats 12 juni 2020.

Vklass har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är samt vid tidigare tillfällen har granskning gjorts på uppdrag av SPSM av Funka Nu.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Undantag i tillgänglighets­direktivet (oproportionerlig börda)

Vklass.se för personal och elever i skola är en applikation som skapades 2007 och har sedan byggts på under åren. En ny tjänst är under uppbyggnad och kommer lanseras under 2020 där alla tillgänglighetskrav uppfylls av Vklass AB. Skolan har också ett undantag i tillgänglighetsdirektivet och att endast väsentliga funktioner behöver vara tillgänglighetsanpassade. Väsentliga funktioner i den gamla applikationen uppfyller tillgänglighets­direktiven men i den nya tjänsten kommer alla sidor producerade av Vklass AB att vara tillgängliga.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp