Gå direkt till sidans innehåll

Söka utbildning i annan kommun?

Järfälla kommun har ett stort utbud av utbildningar, trots det kan man ibland behöva söka utbildning i annan kommun. Här förklarar vi hur.

SFI/SFX (gäller ej SFI på Folkhögskola)

 • Fyll i ansökan och lämna till din hemkommun för beslut.
 • Glöm inte att skicka med arbetsgivarintyg och uppgifter på ditt arbetsschema.
 • Kontrollera att din ansökan är komplett med de dokument som krävs.
 • Har du särskilda skäl? Skriv de på din ansökan eller lämna in som en bilaga.

 

 • Fill in the application and leave it to your home municipality for a decision.
 • Do not forget to send with the employer certificate and information on your work schedule.
 • Make sure that your application is complete with the required documents.
 • Do you have special reasons? Write them on your application or submit as an attachment.

Utbildning på grundläggande nivå

 • Fyll i ansökan och lämna till hemkommun för beslut
 • Kontrollera att din ansökan är komplett med betyg eller nivåtestresultat.

Utbildning på gymnasial nivå

 • Erbjuds utbildningen i hemkommunen? Om den gör det skall du i första hand söka genom hemkommunen.
 • Saknas utbildningen i hemkommunen? Fyll i ansökan och lämna till hemkommunen för bedömning samt beslut.
 • Har du särskilda skäl skall dessa framgå tydligt i din ansökan

Kurspaket (Yrkesutbildning på gymnasial nivå/kombinationsutbildningar)

 • Erbjuds utbildningen i hemkommunen? Om den gör det skall du i första hand söka genom hemkommunen.
 • Saknas utbildningen i hemkommunen? Fyll i ansökan och lämna till hemkommunen för bedömning samt beslut.
 • Har du särskilda skäl skall dessa framgå tydligt i din ansökan
 • För ansökan till kurspaket kan Järfälla Kommun behöva boka en tid med dig för studieplanering för att din ansökan skall vara komplett. 


 • Is the education offered in the home municipality? If it does, you should first apply through the home municipality.
 • Is there no education in the home municipality? Fill in the application and submit it to the home municipality for assessment and decision.
 • If you have special reasons, these must be clearly stated in your application
 • For applying for a course package, Järfälla Municipality may need to book an appointment with you for study planning in order for your application to be complete.

Så gör du din ansökan

Observera att Järfälla kommun har upp till två veckors handläggningstid gällande ansökningar till utbildningar i annan kommun.

 

 1. Gör din ansökan till annan kommun
 2. Skriv ut din ansökan.
 3. Skriv under din ansökan med namnteckning
 4. Lämna ansökan till Järfälla kommun för beslut. Du kan lämna in ansökan på ett av följande sätt:
  • Lämna din ansökan - Järfälla Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6, eller
  • Posta din ansökan - Vuxenutbildningen, Kompetenscentrum, Järfälla Kommun, 177 80 Järfälla eller
  • Via e-post - Skanna in din ansökan och maila oss via vårt kontaktformulär.

How to make your application - In English

 1. Make your application to another municipality
 2. Print your application.
 3. Sign your application with your signature
 4. Submit to Järfälla municipality for a decision. You can submit your application in one of the following ways:
  • Submit your application - Järfälla Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6 or
  • Post your application - Vuxenutbildningen, Kompetenscentrum, Järfälla Kommun, 177 80 Järfälla or
  • Via e-mail - Scan your application and email us through our contact form.

Vad händer sedan?

 • Det är rektorn på vuxen­utbildningen som tar beslut i ditt ärende, beslutet gäller om Järfälla kommun godkänner betalningen av din utbildning.
 • Det är den kommunen där du gjort din ansökan som sköter antagningen.
 • Vi meddelar dig beslutet via sms i samband med att vi behandlar din ansökan.
 • Viktigt att du kontrollerar dina kontaktuppgifter på ansökan!

What happens next? - In English

 • It is the principal of the adult education who makes the decision in your case, the decision applies if Järfälla Municipality approves the payment of your education.
 • It is the municipality where you made your application that handles the admission.
 • You will receive a decision in connection with us processing your application via SMS.
 • It is important that you check your contact information on the application!

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp