Välkommen till Skälby för och grundskola

God utveckling, öppenhet och trygghet vill vi ska prägla vår skola för barn från 1-11 år, alltifrån förskolan t o m skolår 5, fritidshem och fritidsklubb. Genom att arbeta för att skolan ska vara lustfylld, lärorik och utvecklande skapar vi en trygg plats för barnen att vara på. De får hos oss en god grund att stå på när det gäller kunskaper och god social kompetens.

Nytt på Skälbyskolan

En levande skolgård

Onsdagen den 18 mars hade Skälbyskolan invigning för den nya rast-boden. Till ljudet av trä- och metallslöjdsläraren Leif Tjusts trumvirvel hölls tal av Eric Brammefors och sedan klipptes bandet av Peter Jonsson, båda personal vid Skälbyskolans fritidshem. Eleverna jublade och känslan av eufori och stolthet bubblade i luften!

Skälbyskolan har under året genomfört en stor satsning mot en mer levande skolgård. Insatserna har varit många. Exempelvis så har man avsatt tid och resurser för utvecklingen av skolgården. Personalen har strukturerat, rustat upp, köpt in nytt material och delat upp ansvarsområdena. Vidare så har Skälbyskolan engagerat elever som rastvärdar och skapat nya aktiviteter. I dagsläget så bedrivs styrda aktiviteter (tipspromenad, dansstopp med mer med mer) av Eric Brammefors tre dagar i veckan. En ny rastbod har byggts där nytt och roligt material finns. Personalen har målat upp spel och andra aktiviteter på skolgården. Personalen arbetar aktivt med att materialet och aktiviteterna i vår miljö är omväxlande och levande för att behålla en nyfikenhet. Redan på kort tid så har vi märkt av tydliga trender: aktiviteten hos eleverna ökar och en minskning av negativa konflikter har skett.

Nästa steg är nu att skapa fler pedagogiska rum och aktiviteter på hela skolområdet. Vi ska utöka de styrda rastaktiviteterna till varje dag i veckan. Involvera eleverna ytterligare i att ta hand om och utveckla miljön samt se över miljön som helhet för att planera skolans framtida satsning kring uteklassrum.

Skolwebben för föräldrar på Skälby-för och grundskola

Här finns information PDFom hur du loggar in med surfplatta/mobiltelefon, och här finns mer informationPDF om inloggning och hur sidan fungerar och vilka funktioner du kan använda.
 
Vårdnadshavare på förskolan och skolan loggar in med e-legitimation via länken i menyn till vänster.

Om du har frågor gällande skolwebben för förskolan eller frågor om skolwebben för grundskolan så finns vanligt ställda frågor och svar att läsa.

Vill du ha mer information om Skolwebben är du välkommen att kontakta vår skolassistent, Charlotte Magnusson på 08 - 580 298 45 eller charlotte.magnusson@jarfalla.se

Text

Lekställning på Vattmyraskolan

Tel:  08-580 298 4508-580 298 45
Fax: 08-580 298 41
Adress: Vårdkasevägen 48
175 68 Järfälla

E-post
skalbyskolan@jarfalla.se

Viktiga telefonnummerPDF

Sjukanmälan
Sjukanmälan gör du via skolwebben (frånvaroanmälan) Det går också bra att skicka ett sms till skolwebben. I sms:et skrivs "FV JK + barnets personnummer i en följd" Sms:et skickas till 71700.

(För att kunna sms:a sjukfrånvaro behöver du som vårdnadshavare registrera ditt telefonnummer under egna uppgifter i skolwebben)

Verksamheten är öppen från kl. 06.30 - 17.3006.30 - 17.30.

Kontakta oss | Frågor & svar