Innehåll

Mättjänster

Vi kan hjälpa dig med utstakning, lägeskontroll och anvisning av fastighetsgräns.

Utstakning

Utstakning innebär att den nya byggnadens läge märks ut i överensstämmelse med det givna bygglovet.

Grovutstakning

Husets hörn markeras grovt med stakkäppar. Detta för att markförberedelserna ska göras på rätt plats.

Finutstakning

Husets yttermått markeras ut på profiler som är förberedda av beställaren. Detta för att plattans placering ska hamna enligt bygglovet.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden byggts på den plats som bygglovet anger. Detta kan göras på den ogjutna formen, eller färdig byggnad inför slutbesked.

Anvisning gräns

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan du beställa en anvisning av gränsen. Vi kommer då ut och visar på var gränsen går och markerar den med träpålar. Vill man däremot ha nya rör återutsatta med juridisk laglig verkan, är det numera en lantmäteriförrättning, se vidare på Lantmäteriets webbplats.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp