Innehåll

Förpack­ningar och tidningar

Lokaltidning, magasin, konservburkar, ketchupflaska i plast, äggkartong, tacoskalsförpackning, glasburk med separat metallock

Du lämnar dina förpackningar och tidningar på kommunens återvinnings­­stationer som finns uppställda runt om i kommunen. Företag ordnar sin egen hämtning. Det går också bra för alla att lämna på Görvälns återvinningscentral.

Kommunen ansvarar för förpackningsinsamlingen

Från och med 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning som säger att endast kommunen får samla in förpackningsavfall från hushåll. Det innebär bland annat att kommunen tagit över ansvaret för återvinningsstationer och hämtning av förpackningar från miljörum och andra avfallsutrymmen som redan har källsortering av förpackningar. Alla flerfamiljshus och samfälligheter behöver rapportera in ifall man har förpackningsinsamling.

Klicka här för mer om förpackningsinsamling i Järfälla

Frågor och svar: Kommunen tar över förpackningsinsamlingen

Läs vanliga frågor om förpackningsavfall hos Avfall Sverige

Stökigt på en återvinningsstation?

Gå till vår e-tjänst för felanmälan av våra återvinningsstationer

Vad sorteras som förpackningar och tidningar?

Förpackningar av metall, glas, plast och papper sorteras som förpackningar. Tidnings­papper, reklamblad och skriv-/ritpapper med mera lämnas som tidningar.

Förpackningar ska vara tomma och fria från mat­rester. De behöver inte vara rengjorda.

Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas sedan var för sig. Kan den inte delas sorterar man efter det material som förpackningen till största delen består av.

Läs sorteringsguiden hos SÖRAB

Boende i villa, radhus eller parhus

Lämna på återvinnings­station

På återvinningsstationen kan du lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. De är placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, bensinstationer och i bostads­områden.

Hitta närmaste återvinningsstation

Lämna till föreningen

Om du bor i en sam­fällighet/förening kan du ha en gemensam insamling av förpackningar och tidningar. Kontakta föreningen/sam­fälligheten för information.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Förpackningar och tidningar kan också lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Boende i lägenhet

Lämna i kärl för förpackningar och tidningar

Din fastighetsägare är ansvarig att ordna så att du kan sortera dina förpack­ningar och tidningar. Ta därför kontakt med fastighets­ägaren för mer information om hanteringen av förpackningar och tidningar i ditt bostads­område.

Lämna på återvinnings­station

På återvinningsstationen kan du lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. De är placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, bensinstationer och i bostadsområden.

Hitta närmaste återvinningsstation

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Dina förpackningar och tidningar kan lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

Som fastighetsägare har du en skyldighet att säkerställa att allt avfall kan sorteras. Om alla boende i din fastighet källsorterar sina använda förpackningar och tidningar och lämnar dem för åter­vinning minskar också den totala volymen av ert hushålls­avfall.

Du väljer vilken av de transportörer som är godkända av kommunen du vill anlita för din fastighets­nära insamling av förpackningar och tidningar. Godkända transportörer hittar du här:

Godkända transportörer

Företag/verk­samhet

Verksamheter ska alltid ha avfallsutrymme för sitt egna förpackningsavfall. Du kan använda en egen transportör för att ordna med egen hämtning av förpackningsavfall i era miljörum. Om er verksamhet är samlokaliserad med bostäder, det vill säga ligger i samma fastighet som det finns bostäder, kan ni lämna era förpackningar i de miljörum som kommunen ansvarar för att tömma. För mer information om var ni ska lämna era förpackningar om ni inte är samlokaliserade med bostäder se:

Hitta mottagningsplats - NPA

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp