Gå direkt till sidans innehåll

Natur­områden

Traktor på fält som inramas av träd i förgrunden

Stora delar av Järfälla kommuns natur­områden är skyddade som natur­reservat. De är till för att bevara det tätortsnära kulturlandskapet, samtidigt som naturen skall vara lättillgänglig och attraktiv. Här finns goda möjligheter till utflykter, vandring och natur­upplevelser.

På Järvafältet finns en varierad skog med rik flora och Säbysjön och Översjön. Från Gåseborg och Hummelmora vid Mälaren har vi en vidsträckt utsikt och både barr- och lövskogar. Vid Görväln finns en bebyggd kulturmiljö med vackert kulturlandskap och bebyggelse från olika perioder.

Elda endast på iordningsställda platser

I samtliga naturreservat i Järfälla är det förbjudet att elda annat än på anvisade och iordningställda platser.

Du har alltid ansvar att först ta reda på om det råder eldningsförbud. Besök till exempel Brandkåren Attundas webbplats eller håll koll på SMHI:s brandriskprognos.

Brukets naturområde

Brukets natur­område erbjuder härlig natur med närhet till Mäl­aren. I området finns goda möjligheter till friluft­sliv. På området finns möjlighet till skid­åkning, grill­plats och bad.

På sommaren är "bike­parken" öppen för våg­halsiga och modiga personer. Cykel­parken består av banor som sträcker sig från toppen och hela vägen ner. Banorna har olika ut­formningar och svår­ighets­grad med hopp, velo­drom­kurvor och andra hinder. Bland annat finns en särskild hopp­slinga.

På vintern är Brukets natur­område ett alpint centrum med 300 meter lång skid­backe med en lift. Det finns två nedfarter. Du kan välja att åka slalom, snow­board, freeride och rails i backen. Järfälla frilufts­främjande ordnar skidskola inom området.

Samarbete med Järfälla alpina klubb

Vintertid samarbetar Järfälla alpina klubb (JAK) och Järfälla kommun med skötsel av backen, sprutar snö, sköter liften och säljer liftkort.

Järfälla alpina klubbs webbplats

Görvälns natur­reservat

Görvälns natur­reservat ligger utmed Mälaren. Kommunen äger cirka 2/3 av området och sköter markerna enligt en skötsel­plan Pdf, 1.7 MB.. I natur­reservatet finns många vackra platser att besöka.

  • Gåseborg - en av de bäst bevarade och finaste forn­borgarna kring Mälaren.
  • Gåsberget - bjuder på en fantastisk utsikt över Mälaren.
  • Hummelmora hage - ett sedan länge brukat område med intressanta växter, och flera riktigt gamla stora ekar.
  • Hummelmora­berget - norra stockholms­traktens största sten­torg med tydliga klapper­stens­vallar.
  • Görvälns slott - en herr­gårds­anläggning från 1600-tal med omgivande park med ett arboretum, en skapad plantering av träd och buskar. I området finns goda möjligheter för frilufts­liv. Det finns grill­platser, rast­stuga, skid­backe, bad­platser och el­ljus­spår. Vid Görvälns slott finns även restaurang.

Naturreservats­folder för Görväln Pdf, 1.4 MB.

Föreskrifter för Görvälns naturreservat Pdf, 76.5 kB.

Molnsättra natur­reservat

Molnsättra natur­reservat är ett vackert, gammalt och privatägt kultur­landskap med betande kor. Markerna ramar in gården.

Naturreservats­folder för Norra Järvafältet Pdf, 16.6 MB.

Föreskrifter för Molnsättra natur­reservat Pdf, 11.3 kB.

Norra Igelbäckens natur­reservat

Norra Igelbäcken är ett av naturreservaten på Järvafältet. Genom reservatet rinner Igelbäcken, ett fiskrikt vattendrag som är en viktig livsmiljö för många arter.

Området är en del av ett gammalt odlingslandskap med öppna gräsmarker, åkerholmar och brynmiljöer. Delar av reservatet har tidigare varit flygfält. Tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby kommer att byggas under marken genom reservatet. När tunnelbanan är byggd kommer rekreationsmöjligheterna i naturreservatet att utvecklas vidare.

Föreskrifter för Norra Igelbäckens natur­reservat Pdf, 7.5 kB.

Reservatsbeslut för Norra Igelbäcken

Västra Järva­fältets natur­reservat

Västra Järva­fältets natur­reservat är en mindre och väl bevarad lands­bygd, med grus­vägar och stigar som slingrar fram genom land­skapet.

I området ligger sjöarna Säbysjön, Översjön och Igel­bäcken. Här finns rast­platser, grill­möjligheter, toaletter, bad­möjligheter, skidspår och fågel­torn. I Säby gård, väster om Säbysjön, finns ridstall och café.

Naturreservats­folder för Norra Järvafältet Pdf, 16.6 MB.

Reservats­föreskrifter för Västra Järvafältet Pdf, 15.1 kB.

Ängsjö friluftsområde

Vid Järfällas norra ände i direkt anslutning till Mälaren ligger Ängsjö frilufts­gård och frilufts­område. Här finns badplats, skid- och motionsspår, bastu, stugor för uthyrning, naturupplevelser och träningsmöjligheter.

Läs mer om vad Ängsjö erbjuder

Reservats­föreskrifter

Alla är välkomna att vistas i naturreservaten, men det är viktigt att följa de föreskrifter som gäller. Respektera hemfriden för de privata markägarna i området. Reservats­före­skrifterna finns som länkar under respektive reservat.

Du kan behöva:

  • Godkännande från mark­ägare - Vill du genomföra någon organiserad aktivitet inom reserv­aten, som inte kan räknas in under alle­mans­rätten, bör du alltid kontakta mark­ägaren för god­kännande.
  • Tillstånd från natur­vårds­förvaltare - Du som vill genomföra någon aktivitet som går emot reservats­föreskrifterna, måste först inhämta ett tillstånd hos naturvårds­förvaltaren. Tillstånds­ansökningar ska komma in minst en månad innan den tänkta aktiviteten. Kontakta servicecenter för mer information.
  • Körtillstånd - Park och natur­avdelningen, i egenskap av natur­reservats­förvaltare, vill hålla natur­reservaten så bilfria som möjligt. Kör­tillstånd och bom­nycklar kvitteras ut endast för nödvändiga transporter till verksamheter inom området. Kontakta servicecenter för mer information.

Allemansrätten

I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Det kallas allemansrätt. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten. Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.

Odlingslandskap 

Fornlämningar i Järfälla visar var och hur folk levde. Den omgivande naturen har under årtusenden påverkats av människans aktiviteter. I dag håller det äldre odlingslandskapet på att försvinna. Många växter och djur som är knutna till det gamla kulturlandskapet, har blivit så ovanliga att de har blivit rödlistade eller fridlysta. 

Bete för ett öppet landskap

Åkrar och hagar är viktiga i Järfällas kulturlandskap. För att landskapet ska hållas öppet måste marken brukas eller betas. I Järfälla drivs lantbruk på Molnsättra och Uddnäs gårdar samt på kommunägda Görvälns gård. Järfälla kommuns jordbruks­förvaltare driver jordbruket vid Görvälns gård, som framför allt syns i Görvälndalen. Spannmål säljs, och slåttervallen går till privata djurhållare i kommunen. 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp