Innehåll

Natur­områden

Traktor på fält som inramas av träd i förgrunden

Välkommen till Järfällas härliga natur! Här finns information om våra naturreservat, naturrområden och våra aktuella naturvårdsåtgärder.

Njut av Järfällas natur

Tips som kan vara bra för alla att känna till, så att alla kan njuta av Järfällas natur!

Naturreservat

Nyfiken på vad du kan göra och vad som gäller i Järfällas naturreservat?

Aktuella naturvårdsåtgärder

Vi arbetar ständigt för att ta hand om Järfällas fina natur. Läs om vilka arbeten vi genomför just nu.

Aktuella naturvårdsåtgärder

Naturområden

Brukets naturområde

Brukets natur­område erbjuder härlig natur med närhet till Mäl­aren. I området finns goda möjligheter till friluft­sliv. På området finns möjlighet till skid­åkning, grill­plats och bad.

På sommaren är "bike­parken" öppen för våg­halsiga och modiga personer. Cykel­parken består av banor som sträcker sig från toppen och hela vägen ner. Banorna har olika ut­formningar och svår­ighets­grad med hopp, velo­drom­kurvor och andra hinder. Bland annat finns en särskild hopp­slinga.

På vintern är Brukets natur­område ett alpint centrum med 300 meter lång skid­backe med en lift. Det finns två nedfarter. Du kan välja att åka slalom, snow­board, freeride och rails i backen. Järfälla frilufts­främjande ordnar skidskola inom området.

Samarbete med Järfälla alpina klubb

Vintertid samarbetar Järfälla alpina klubb (JAK) och Järfälla kommun med skötsel av backen, sprutar snö, sköter liften och säljer liftkort.

Järfälla alpina klubbs webbplats

Ängsjö friluftsområde

Vid Järfällas norra ände i direkt anslutning till Mälaren ligger Ängsjö frilufts­gård och frilufts­område. Här finns badplats, skid- och motionsspår, bastu, stugor för uthyrning, naturupplevelser och träningsmöjligheter.

Läs mer om vad Ängsjö erbjuder

Allemansrätten

I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Det kallas allemansrätt. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten. Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.

Läs mer om Allemansrätten hos Naturvårdsverket

Odlingslandskap 

Fornlämningar i Järfälla visar var och hur folk levde. Den omgivande naturen har under årtusenden påverkats av människans aktiviteter. I dag håller det äldre odlingslandskapet på att försvinna. Många växter och djur som är knutna till det gamla kulturlandskapet, har blivit så ovanliga att de har blivit rödlistade eller fridlysta. 

Bete för ett öppet landskap

Åkrar och hagar är viktiga i Järfällas kulturlandskap. För att landskapet ska hållas öppet måste marken brukas eller betas. I Järfälla drivs lantbruk på Molnsättra och Uddnäs gårdar samt på kommunägda Görvälns gård. Järfälla kommuns jordbruks­förvaltare driver jordbruket vid Görvälns gård, som framför allt syns i Görvälndalen.

Den ideella föreningen Görvälnlammet äger fåren på Görvälns Gård som betar i Görvälnreservatet.
Föreningen driver sedan många år fårfarmen med lamning, kött-, skinn och ullförsäljnining. Fåren flyttas mellan hagarna så att optimal avvägning görs mellan näring för djuren och betesarbete.

Biotopskyddsområde

Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Syftet är att skydda små värdefulla livsmiljöer för djur och växter. I Järfälla finns det två utpekade områden, Stora Ängsnäs samt Ålsta hage, som är biotopskyddsområden.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp