Innehåll

Parke­ra i Barkarby­staden

Här svarar vi på vanliga frågor om parkering i Barkarbystaden. Kom ihåg att i Barkarbystaden gäller parkeringsförbud, om inget annat anges enligt skyltning.

Varför har kommunen infört parkerings­avgift i Barkarby­staden?

Parkeringsavgift ökar om­sättningen på platser och förbättrar tillgängligheten för både boende och besökare.

Var ska jag som bor i Barkarby­staden parkera min bil?

I varje fastighet i Barkarby­staden finns boende­parkering som tillhör fastigheten. Parkering för boende ska ske inom fastighets­mark.  

Det är inte kommunens upp­gift att erbjuda parkering för boende.

Var hittar jag parkeringsautomater?

BA1: Mustanggatan - Barkarbyvägen

BA2: Barkarbyvägen - mellan Drakengatan och Mustanggatan

BA3: Drakengatan - Viggengatan

BA4: Kalvshällavägen - Gripengatan

BA5: Lansengatan - Herculesgatan

BA6: Karlslundsvägen - Kalvshällavägen

BA7: Barkarbyvägen 46 - Tunnangatan

BA8: Barkarbyvägen 55 - Karlslundsvägen

BA9: Barkarbyvägen 74 – Herculesgatan

Var gäller parkerings­avgift?

Parkeringsavgift gäller på alla gator/vägar i Barkarby­staden. Parkerings­skyltar visar var det är tillåtet att parkera och under vilka tider.

Vad kostar parkerings­avgiften?

Det kostar 10 kronor per timme, eller 40 kronor per dygn, alla dagar i veckan. En serviceavgift om 4,50 kr tillkommer om du använder appen "Flowbird".

Hur betalar jag parkerings­avgiften?

Du kan betala avgiften på två sätt:

  1. Betala med bankkort, kreditkort eller bensinkort i parkerings­automaterna som finns längs med Barkarby­vägen. Du kan inte betala med kontanter i park­erings­automaterna.
  2. Betala med din mobil­telefon via appen "Flowbird". Det är ett enkelt och flexibelt system där du från din telefon kan förlänga eller avsluta din parkering tidigare, var du än be­finner dig. Du betalar inte för mer tid än nödvändigt utan endast för den tid du parkerar. Det går även att betala med hjälp av SMS.

Här kan du läsa om hur du be­talar med appen Flowbird

Vad menas med service­dagar?

Servicedagar infördes för att Järfälla kommun enkelt ska kunna underhålla gatorna. Det kan till exempel vara att rensa brunnar, byta lampor och liknande. Under service­dagarna är det parkerings­förbud på resp­ektive gata.

Skyltar på plats anger när det är service­dagar.

Vad gäller för de som har parkerings­tillstånd för rörelse­hindrade?

Även personer med giltigt parkerings­tillstånd för rörelse­hindrade ska betala parkerings­avgift. 

Vad gäller för motor­cykel och moped?

  • Har du en motorcykel ska du parkera enligt gällande parkerings­regler.
  • Har du en moped klass I ska du parkera enligt gällande parkerings­regler. 
  • Har du en moped klass II får du parkera den på trottoaren, precis som en vanlig cykel. 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp