Innehåll

Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, kommunens "regering".

Sammanträdesdatum

2024

5 februari
25 mars
29 april
3 juni
9 september
7 oktober
18 november
16 december

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. följande:

  • Den översiktliga samhällsplaneringen inklusive miljö- och energiplanering
  • Kommunens övergripande trygghets- och säkerhetsarbete
  • Agenda 2030
  • Kommunens övergripande lokalförsörjning
  • Kommunens övergripande arbete med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd

Kommunstyrelsen har även en styrande funktion som bl.a. innefattar att:

  • leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
  • övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt

Mer information om kommunstyrelsens verksamhet finns i kommunstyrelsens reglemente, se länk nedan.

Kontakt

Har du några frågor till kommunstyrelsen? Mejla kommunstyrelsen@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp