Innehåll

Användning av offentlig mark

Du behöver ett till­stånd från polisen för all användning av all­män offentlig mark. Två slags upplåtelser är undantagna från detta; torghandels­plats och lopp­marknads­plats ansöker du om direkt till kommunen.

Mark­upplåtelser av olika slag

För att få använda offentliga platser för olika evenemang behöver du söka tillstånd hos polisen. Polisen beslutar efter ett yttrande från kommunen. Yttrandet inkluderar specifika anvisningar och krav för upp­låtelse i Järfälla kommun.

Tillstånd söks hos polisen för följande:

 • Sammankomster och evenemang till exempel valborgs­mässofirande
 • Tivoli och cirkus
 • Torgmötesplats (läs villkor nedan)
 • Containers och bygg­etableringar
 • Julgrans­försäljning
 • Reklamskyltar och varu­skyltning
 • Uteservering

Torgmötesplats

 • Torgmötesplatsen finns vid fontänen på Riddarplatsen i Jakobsberg vid fontänen, den är 1x2 m stor
 • Du behöver ett tillstånd från Polisen (se länk ovan)
 • Platsen kan bokas av politiska partier, religiösa samfund, ideella organisationer, ideella föreningar och dylikt som vill sprida information om sin verksamhet och/eller bjuda in till dialog.
 • På platsen kan ett mindre bokbord eller liknande ställas, och man kan även bjuda på enklare fika.
 • Ingen försäljning får ske vid torgmötesplatsen.
 • Järfälla kommun debiterar inte någon hyra för att boka torgmötesplatsen, däremot tar Polisen en ansökningsavgift.

Karta

Se en kartbild över torgmötesplatsen på Riddarplatsen i Jakobsberg Pdf, 1.3 MB.

Så förkortar du hand­läggnings­tiden

En tydlig och noga ifylld ansökan förkortar hand­läggnings­tiden. Program, skisser med mått, kartor, bygglov och foto gör att din ansökan behandlas fortare. Ring 114 14 eller sök infor­mation på polisens webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid. Både vi och polisen har handläggningstid. Vår handläggningstid brukar vara en till två veckor.

Ansök om torghandelsplats och loppmarknadsplats

Läs mer om hur du ansöker om torghandelsplats och lopp­marknadsplats

Prislista

Ladda ner och läs vår taxa för vissa upplåtelser av offentlig plats.

Taxa för markupplåtelser i Järfälla Pdf, 173.9 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp