Gå direkt till sidans innehåll

Kommun­full­mäktige

Kommun­fullmäktige är kommunens mot­svarighet till riks­dagen. Här tas beslut i alla stora och viktiga frågor som rör kommunen och Järfälla­borna.

Sammanträdesdatum

2021

11 januari
15 februari
22 mars
26 april
14 juni
20 september
18 oktober
29 november

61 ledamöter ingår i full­mäktige. Platserna fördelas på mandat efter antalet röster. I fullmäktige fastställs mål och riktlinjer och med­borgarna är välkomna att lyssna från åhörarläktaren i kommunhuset. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden - en måndag - med sommaruppehåll och direkt­sänds här på webbplatsen via webb-tv.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och du som åhörare kan ta del av mötet från den åhörarläktare som finns i fullmäktiges samman­trädes­sal.

Vad gör kommun­fullmäktige

Fullmäktige beslutar om skatt, budget, årsredovisning och frågan om ansvarsfrihet. Fullmäktige utser ledamöter till kommunstyrelse och övriga nämnder. Här beslutas också vilka nämnder som ska finnas.

Ledamöterna har rätt att:

  • väcka ett ärende genom motion,
  • ställa interpellation,
  • ställa fråga,
  • reservera sig mot ett beslut.

Mötena annonseras i lokaltidningarna cirka två veckor före sammanträdena.

Kommunfullmäktiges åtagande

Kommunens politiska nämnder har preciserat sina tjänster i åtaganden så att du ska veta vad du kan förvänta dig. Du kan hämta alla åtagandeblad på kommunens bibliotek samt i receptionerna på Riddarplatsen 5, Vasaplatsen 11 och Vibblabyvägen 3.

Åtagande för tillgäng­lighet och bemötande Pdf, 131.6 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp