Innehåll

Kommun­full­mäktige

Kommun­fullmäktige är kommunens mot­svarighet till riks­dagen. Här tas beslut i alla stora och viktiga frågor som rör kommunen och Järfälla­borna.

Följ kommunfullmäktiges sammanträden

Sändning via webben

Webb-TV från kommunfullmäktige.

Besök ett sammanträde

Ingen föranmälan krävs och åhörare tas in i mån av plats och i turordning utifrån när personen anländer. Ingång sker på baksidan av kommunhuset som ligger på Vasaplatsen 9-11 i Jakobsberg.

Sammanträdesdatum

2024

15 januari
19 februari
8 april
13 maj
17 juni
23 september
21 oktober
2 december

61 ledamöter ingår i full­mäktige. Platserna fördelas på mandat efter antalet röster. I fullmäktige fastställs mål och riktlinjer och med­borgarna är välkomna att lyssna från åhörarläktaren i kommunhuset. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden - en måndag - med sommaruppehåll och direkt­sänds här på webbplatsen via webb-tv.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och du som åhörare kan ta del av mötet från den åhörarläktare som finns i fullmäktiges samman­trädes­sal.

Vad gör kommun­fullmäktige

Fullmäktige beslutar om skatt, budget, årsredovisning och frågan om ansvarsfrihet. Fullmäktige utser ledamöter till kommunstyrelse och övriga nämnder. Här beslutas också vilka nämnder som ska finnas.

Ledamöterna har rätt att:

  • väcka ett ärende genom motion,
  • ställa interpellation,
  • ställa fråga,
  • reservera sig mot ett beslut.

Mötena annonseras i lokaltidningarna cirka två veckor före sammanträdena.

Kommunfullmäktiges åtagande

Kommunens politiska nämnder har preciserat sina tjänster i åtaganden så att du ska veta vad du kan förvänta dig. Du kan hämta alla åtagandeblad på kommunens bibliotek samt i receptionerna på Vasaplatsen 11, Vasaplatsen 13 och Vibblabyvägen 3.

Åtagande för tillgäng­lighet och bemötande Pdf, 131.6 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp