Innehåll

Jobba i Järfälla - lediga jobb

Blommande körsbärsträd.

Att jobba i Järfälla är kul! Här har vi samlat de jobb som kommunen har att erbjuda just nu. Hittar du inget som passar dig? Håll koll på den här sidan, som uppdateras löpande. Lycka till!

Handläggare till Myndighet funktionsnedsättning

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Biståndshandläggare SoL Som handläggare är du som en socialtjänstens Sherlock Holmes. Istället för förstoringsglas och mystiska ledtrådar, är din verktygslåda fylld med utredningar, bedömningar och rättssäkra beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 16 juni 2024

Bild lärare 60-100 %

Björkebyskolan

Lärare i bild och eventuellt annat ämne.

Heltid / deltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 16 juni 2024

Timvikarier till vård- och omsorg/funktionsnedsättning

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

I rollen som vikarie är dina arbetsuppgifter att ta hand om våra medborgare och ge den bästa vård och omsorgen anpassad efter individens behov. Arbetet med människor är viktigt, sprider glädje, kunskap och ger speciella möten. Dina arbetsdagar ka...

Timavlönad / Sommarjobb / Säsongsanställning
Sista ansökningsdag 16 juni 2024

Lärare i Musik, åk 7-9

Källtorpskolan

På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela uppd...

Deltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 17 juni 2024

Familjebehandlare till Järfälla kommun

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Familjebehandling i vår öppenvård handlar framförallt om att vara kreativ och våga tänka nytt. Vi arbetar i nära samarbete med socialtjänstens olika enheter. Uppdragen beskriver behoven och sedan skapar vi tillsammans med familjerna, hur och vad vi t...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 19 juni 2024

Vikariat lärare åk 4-6

Aspnässkolan

Arbetsbeskrivning Vi söker nu en engagerad och lyhörd lärare med en positiv grundsyn! Dina arbetsuppgifter kommer vara undervisande lärare på skolans mellanstadium i åk 4 som klasslärare där du undervisar i alla ämnen utom i de pr-est-ämnena. Tillsam...

Heltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 19 juni 2024

Fr + annat ämne

Björkebyskolan

Lärare i Franska + annat ämne. Mentorskap.

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 19 juni 2024

Som enhetschef för familjerätten leder du enhetens arbete med att hantera familjerättsliga ärenden för våra två uppdragskommuner. Din ledarskapsförmåga är avgörande för att säkerställa effektivitet och kvalitet i enhetens arbete. Som enhetschef har d...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 19 juni 2024

Speciallärare

Ålsta för- och grundskola

Vi söker en engagerad speciallärare med speciallärarlegitimation och arbetslivserfarenhet. Du är trygg i yrkesrollen , lugn i mötet med vårdnadshavare och värdesätter samarbete med kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever....

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 19 juni 2024

Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela uppdrag enligt läroplanens kapitel ett, två och tre och arbetar systematiskt med kunskaps-, värdegrunds- och det sociala uppdraget enligt LGR 22. Som lärare i Tyska är du ansvarig för planering,...

Deltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 20 juni 2024

Vi har en kommunövergripande AST grupp med elever i år 7-9. I nuläget har vi ca 20 elever med olika behov och diagnoser. Vi använder oss av ett lågaffektivt arbetssätt. Målet är att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar såväl socialt och värde...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 23 juni 2024

Två av våra lärare ska vara föräldralediga och vi söker nu deras vikarier: - En lågstadielärare till ett vikariat i årskurs 2, 240923-250618 - En mellanstadielärare till ett vikariat i årskurs 5, med fokus på SO, SV, EN, 240812-241220. Du brinner...

Heltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 23 juni 2024

Vik. skolpsykolog Järfälla Kommun

Kvalitet och utveckling

Som skolpsykolog kommer du att ha en placering på en till tre av våra grundskolor och ansvarar där för att vara en aktiv deltagare i skolans elevhälsoteam, vara konsultativt stöd för skolans personal samt att genomföra eventuell handledning och utbil...

Heltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 23 juni 2024

Källtorpskolan är en 7-9 skola med ca 340 elever. Från och med hösten 2024 kommer Källtorpskolan att växa och kommer även att innefatta anpassad grundskola. Undervisningen kommer att bedrivas i en ny byggnad som är anpassad för verksamheten. Från sko...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 23 juni 2024

Specialpedagog till SSPF-team (Tidigt stöd) i Järfälla

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Ditt uppdrag är att tillsammans med två teamkollegor från andra förvaltningar inom kommunen arbeta som lots för barn och ungdomar i åldrarna 10-16 år. Teamet arbetar nära kommunens skolor, socialtjänst, polis, fritidsgårdar och föreningsliv för att i...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 26 juni 2024

Samordnare tilläggsbelopp

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen söker nu en samordnare, sakkunnig inom tilläggsbelopp och resursskolor. Huvudsakliga arbetsuppgifter är: • Utredning och beslut om tilläggsbelopp i förskola, grundskola och anpassad grundskola. • Samordnaransvar för de...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 27 juni 2024

Lärare slöjd

Ålsta för- och grundskola

Vi söker dig legitimerade lärare i slöjd som vill vara med och bygga upp slöjdundervisningen i en ny skola. Du besitter stor ämneskunskap, är trygg i yrkesrollen, lugn i mötet med elever och värdesätter samarbete med kollegor för att skapa de bästa...

Deltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 28 juni 2024

Familjebehandlare till resursskola i Järfälla

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Resursskolan riktar sig till elever i behov av särskilt stöd. Det kan handla om både skola, fritid och hemsituation. Skolan följer de nationella styrdokument som finns för grundskolan men har dessutom en tydlig betoning på elevernas sociala och emoti...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 30 juni 2024

Jurist sökes

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Som jurist inom området funktionsnedsättning blir din kompetens ett stöd inom handläggning av ärenden. Läsa/granska utredning innan beslut, stöd i svåra ärenden och bistå i yttranden såväl skriftliga som muntliga samt i kontakt med juridiska ombud. D...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 30 juni 2024

Gruppledare

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Vi söker nu en gruppledare till Bistånd LSS barn och ungdom. Du kommer att vara direkt underställd enhetschef på enheten och du kommer att ingå i ledningsgrupp. Bistånd LSS barn och ungdom består av ett team om sju handläggare med ansvar för barn- ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 30 juni 2024

Kvarnskolan söker lärare i Sv/En till SU-grupp

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Tillsammans med kollegor kommer du ansvara för en av våra särskilda undervisningsgrupper som drivs tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen. I gruppen är det tänkt att finnas 10 elever i 7-9. I arbetet ingår mentorsuppdrag.

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 30 juni 2024

Kvarnskolan söker lärare i SO till SU-grupp 7-9

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Tillsammans med kollegor är du ansvarig för vår SU-grupp som drivs tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen. I gruppen är det tänkt att finnas cirka 10 elever och mentorsansvar ingår i tjänsten.

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 30 juni 2024

Stödassistent till Barkarbystaden

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

I vår verksamhet jobbar vi med att skapa delaktighet och inflytande för brukarna genom arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Ditt uppdrag som stödassistent innebär att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogisk...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 31 augusti 2024

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp