Innehåll

Jobba i Järfälla - lediga jobb

Blommande körsbärsträd.

Att jobba i Järfälla är kul! Här har vi samlat de jobb som kommunen har att erbjuda just nu. Hittar du inget som passar dig? Håll koll på den här sidan, som uppdateras löpande. Lycka till!

barnskötare fritidshem

Ålsta för- och grundskola

Vi söker dig som kan jobba deltid som barnskötare på vårt fritidshem under vårterminen. Det kommer innefatta arbetstid under Fritidstid företrädesvis eftermiddagstid och det kommer innebära att du kan arbeta till stängning. Uppdraget är att vara en...

Timavlönad / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 21 februari 2024

Behandlare till Ungdomsteamet

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Ungdomsteamet erbjuder kvalificerad öppenvård till ungdomar i åldern 13-20 år samt deras familjer. Vi arbetar både på uppdrag från Socialtjänsten samt med familjer och ungdomar/unga vuxna som söker sig direkt till vår öppna serviceyta. Ungdomsteamet ...

Heltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 21 februari 2024

Behandlare till Familjestödsenheten Järfälla

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Familjepedagogsteamet vänder sig till föräldrar med barn 0-18 år, som har svårigheter att få sin vardag och sitt föräldraskap att fungera. Det kan handla om föräldrar med omfattande sociala problem, psykisk ohälsa eller kognitiva och neuropsykiatrisk...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 22 februari 2024

Lärare Ma/NO/TK vikariat

Källtorpskolan

På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela uppd...

Heltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 23 februari 2024

Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet som socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra samverkan som gynnar barnet. ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 23 februari 2024

Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet där socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar det tredelade föräldraskapet. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra s...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 23 februari 2024

Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet som socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra samverkan som gynnar barnet. ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 23 februari 2024

Biståndshandläggare till Myndighet Äldre

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Vad gör en biståndshandläggare på Myndighet Äldre? Under dina första dagar hos oss kommer du att tillsammans med din mentor få en individuellt utformad introduktionsplan. Mentorn kommer att finnas som ett nära stöd under hela din introduktion. När d...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 25 februari 2024

Undersköterska till Flottiljens vård- och omsorgsboende

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Hos oss kommer du som undersköterska tillsammans med trevliga kollegor arbeta för att varje boende ska ha den bästa tillvaron på Flottiljen. Våra hörnstenar är Individens bästa i fokus IBIC och den nationella värdegrunden. I dina dagliga arbetsuppgif...

Deltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 25 februari 2024

Som timvikarie arbetar du för en trygg och säker miljö som lockar barnen till lek och lärande. I samarbete med arbetslaget arbetar du med alla rutinsituationer, så som måltider, på-/avklädning, pedagogisk lek, städning etc. Då våra medarbetare arbet...

Timavlönad / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 25 februari 2024

Stödassistent LSS

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

I vår verksamhet jobbar vi med att skapa delaktighet och inflytande för brukarna genom arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Ditt uppdrag som Stödassistent innebär att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogisk...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 25 februari 2024

Fritidsutvecklare

Idrott och fritid

Vi söker dig med ett genuint intresse för fritidssektorn och vill arbeta som medarbetare i ett team med omväxlande arbetsuppgifter. Vi söker dig som trivs med att arbeta i en varierad och serviceinriktad roll där du får arbeta inom ett brett område. ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 25 februari 2024

Registrator

Kansliavdelningen

Som registrator på enheten Arkiv och registratur innehar du en nyckelroll i arbetet med att säkerställa en effektiv och strukturerad hantering av handlingar och ärenden. Den primära uppgiften är att noggrant och korrekt registrera inkommande och utgå...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 26 februari 2024

Nämndsekreterare

Kansliavdelningen

Din roll som nämndsekreterare innebär att du är ett viktigt stöd för nämnden och dess ordförande. Du förbereder och sammanställer underlag inför sammanträden vilket inkluderar att du tar fram kallelser, distribuerar beslutsunderlag och skriver protok...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 26 februari 2024

Arbetet består av att hjälpa brukarna i deras vardag med allt från personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande tillvaro utifrån den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Arbetsuppgifter innefattar också handli...

Heltid / deltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 26 februari 2024

Till redovisningsenheten söker vi en medarbetare till e-handelssupporten. Idag är vi två medarbetare som jobbar med e-handel och tillsammans ansvarar vi för kommunens e-handel. Vi utbildar och vägleder våra medarbetare inom kommunens e-handel. Arbets...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 26 februari 2024

Studiehandledare mongoliska

Järfälla Språkcentrum

Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisa...

Deltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 28 februari 2024

Som specialpedagog ska du bidra till ett övergripande främjande- och förebyggande arbete i enheten. Syftet med detta är att alla barn ska få en meningsfull, trygg och utvecklande vistelse i förskolan. I dina arbetsuppgifter ska du bidra till en vida...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

I rollen som timvikarie är dina arbetsuppgifter att ta hand om våra medborgare och ge den bästa vård och omsorgen anpassad efter individens behov. Arbetet med människor är viktigt, sprider glädje, kunskap och ger speciella möten. Dina arbetsdagar...

Timavlönad / Sommarjobb / Säsongsanställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Järfälla kommuns servicecenter har funnits sedan 2010 och besvarar frågor om kommunens alla verksamhetsområden. Servicecenters målsättning är att ge bästa möjliga service till Järfällaborna och andra som kontaktar oss. Vi tar emot ärenden via telefon...

Heltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Att vara administratör hos oss innebär att vara ett stöd till ledningen och verksamheten. Du kommer att ha daglig kontakt och ge service till chef, medarbetare och vårdnadshavare. Du är därför viktig som verksamhetens ansikte utåt. Vi erbjuder varie...

Heltid / deltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Specialpedagog

Vattmyra förskolor

Vi söker en engagerad och lyhörd specialpedagog som arbetar och handleder med fokus på individ, grupp och organisation. Vi söker dig som har erfarenhet av arbeta med barn i behov av stöd i förskolan. Du är väl förtrogen med uppgiften att kartlägga ba...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Sommarjobb - arbeta hos oss som kock/köksbiträde i sommar!

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns, att göra vardagen bättre för framförallt våra äldre kunder. I våra restauranger tillagar vi säsongsanpassade och näringsriktiga måltider. Måltiderna lagas från grunden och serveras i r...

Timavlönad / Sommarjobb / Säsongsanställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Stödja elever med särskilda svårigheter.

Heltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 1 mars 2024

Som kulturskolechef är du en pedagogisk ledare för vår kulturskola med brett utbud av estetiska ämneskurser och öppna aktiviteter på barn och ungas fritid. Din uppgift är att utforma arbetet inom avdelningen utifrån politiska mål och uppdrag. Vi har ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Socialsekreterare till Barn och Unga

Individ och familjeomsorg (IFO)

Som socialsekreterare kommer du att ha ansvar över myndighetsutövning för målgruppen barn 0-20 år och deras föräldrar. Vårt arbete bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på vilka resurser, styrkor och risker som finns i familjen oc...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Vi söker nu en skolkurator som vill vara med och utveckla vårt elevhälsoarbete med fokus på elevernas trygghet, trivsel och lärande. Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med social och psykosocial kompetens inom elevhälsans ar...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Rektor Björkebyskolan

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Du ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå, bottnar i ett gott pedagogiskt ledarskap och har stor erfarenhet av undervisning. Du förväntas vara en närvarande pedagogisk ledare i verksamheten som tillsammans med förskolan/skolans ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 4 mars 2024

VA-ingenjör till expansiva Järfälla kommun

Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen

Vi kan erbjuda spännande arbetsuppgifter tillsammans med kollegor i den framväxande Barkarbystaden och andra exploateringsprojekt, samt avdelningens egna projekt och uppdrag. Aktuella uppgifter är att: • Granska, kravställa och vara teknikstöd i ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 6 mars 2024

Undersköterska till Olovslunds vård- och omsorgsboende

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Du jobbar enligt schema dag och kväll och varannan helg. Och allt kan hända. Du behöver vara redo att utföra alla förekommande arbetsuppgifter- vi jobbar ju med och för människor och deras bästa så det blir problematiskt att tänka allt för mycket i b...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 7 mars 2024

Controller till Barn- och ungdomsförvaltningen

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Dina arbetsuppgifter blir: - Hantering av budget, bokslut och prognoser - Rapportering - Genomförande av kvalificerade ekonomiska analyser - Utveckling av våra ekonomiska processer - Ge stöd och service i ekonomiska frågor till förskolor och sko...

Heltid / deltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 11 mars 2024

Stödassistent LSS Rösvägen

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

I vår verksamhet jobbar vi med att skapa delaktighet och inflytande för brukarna genom arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Ditt uppdrag som Stödassistent innebär att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogisk...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 15 mars 2024

Undersköterska till Kastanjens korttidsboende

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Du vet säkert vad en undersköterska gör på ett vård- och omsorgsboende, men att arbeta på ett korttidsboende är lite annorlunda. Då de äldre stannar en kortare tid är arbetet omväxlande med många olika kontakter med boende, anhöriga och myndigheter. ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 17 mars 2024

Sjuksköterska! Kom och ha en fin sommar tillsammans med oss.

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter som läkemedelshantering, hembesök, rådgivning till omsorgspersonal m.m. Du har kontakt med läkare och andra vårdgivare. Du dokumenterar i kommunens datajournalsystem f.n. Procapita och du följer d...

Heltid / deltid / Sommarjobb / Säsongsanställning
Sista ansökningsdag 31 mars 2024

Som barnskötare ska du tillsammans med arbetslaget lägga grunden för ett livslångt lärande som ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn. I arbetsuppgifterna ingår att planera, leda, genomföra och utvärdera utbildningen samt att arbeta med p...

Timavlönad / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 31 mars 2024

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp