Gå direkt till sidans innehåll

Jobba i Järfälla - lediga jobb

Körsbärsträden blommar i Jakobsbergs centrum.

Att jobba i Järfälla är kul! Här har vi samlat de jobb som kommunen har att erbjuda just nu. Hittar du inget som passar dig? Håll koll på den här sidan, som uppdateras löpande. Lycka till!

Handläggare för juridiska uppdrag och tillsyn

Järfälla kommun, Vård och omsorg

Rollen kommer att vara uppdelad i två delar. Du kommer att arbeta cirka 70 % som handläggare inom olika uppdrag av juridisk karaktär som kan komma att tilldelas Socialförvaltningen samt andra ärenden på uppdrag av närmaste chef. I din roll som jurist...

Sista ansökningsdag 30 januari 2022

Kock till äldreomsorgen

Järfälla kommun, Vård och omsorg

Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns, att göra vardagen bättre för framförallt våra äldre kunder. Som kock har du ett särskilt ansvar för att den mat som serveras håller en hög kvalitet i följande avseenden: smak, konsiste...

Sista ansökningsdag 23 januari 2022

Vi söker en drivande och positiv barnskötare som ser möjligheter och har fokus på barnens lärande och utveckling! Förskolan är en väldigt intressant arbetsplats där du har stora möjligheter att påverka och vara delaktig i förskolans utveckling. Du...

Sista ansökningsdag 24 januari 2022

Barnskötare/elevassistent

Kolarängen-Iljansboda för- och grundskolor

Du kommer under skoltid arbeta som resurs i en särskild undervisningsgrupp. Gruppen består av sex elever årskurs 4-6. Där arbetar totalt fyra personer varav en lärare. lärare. Under eftermiddagen kommer du att arbeta på en fritidshemsavdelning s...

Sista ansökningsdag 24 januari 2022

Som barnhandläggare är ditt fokus på barnet och du ansvarar för att barnet får sina behov tillgodosedda på bästa sätt med en trygg och stabil vardag. Du kommer arbeta i team kring de familjehemsplacerade barnen och du kommer att vara barnets egna soc...

Sista ansökningsdag 25 januari 2022

Nämndsekreterare och utredare

Kvalitet och verksamhetsstöd

Uppdraget vilar på två ben. Du kommer dels att vara tekniska nämndens sekreterare med ansvar att hålla ihop hela nämndprocessen och för att ge en kvalitativ service till de förtroendevalda och till förvaltningsledningen. Du kommer dels jobba som utr...

Sista ansökningsdag 26 januari 2022

Valadministratör

Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen

Inför allmänna valet 2022 behöver kommunstyrelsens kansli tillfälligt utökas med en valadministratör. Som valadministratör arbetar du nära kommunens valsamordnare. I arbetsuppgifterna ingår att administrera arbetsuppgifter så som registrering av röst...

Sista ansökningsdag 26 januari 2022

Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor som är speciallärare/specialpedagoger, fritidspedagoger och barnskötare. Tjänsterna i grundsärskolan är inriktade mot årskurserna Förskoleklass - årskurs 6. I våra klasser går elever som följer LGR11 el...

Sista ansökningsdag 26 januari 2022

Planera, genomföra och utvärdera fritidshemmets verksamhet tillsammans med arbetslaget. Organisera för en trygg och tydlig lärandemiljö för våra elever under hela skoldagen. Du är under skoldagen kopplad till en klass och på eftermiddagen verkar du ...

Sista ansökningsdag 26 januari 2022

Cirkuspedagoger 50 + 25% vikariat

Järfälla Kulturskola

Som pedagog i kulturskolan är du en viktig person för många barn och unga på deras fritid. Du har ett öppet och nyfiket förhållnings-sätt som pedagog och är inkluderande i ditt arbetssätt. På så vis bidrar du till en god arbetsmiljö för kulturskolans...

Sista ansökningsdag 30 januari 2022

Vi söker till vårterminen en lärare i franska, eventuellt i kombination med annat ämne. Tjänsten kan utformas på olika sätt beroende på sökandes ämneskompetens. För att tjänsten ska bli en heltidstjänst krävs dock undervisning i minst två ämnen. I al...

Sista ansökningsdag 30 januari 2022

Registrator till Socialförvaltningen

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Dina arbetsuppgifter kommer ha ett varierat innehåll med bland annat registrering och diarieföring. Du har även en betydande roll i utvecklingen av system och processer samt att agera som förvaltningens GDPR-kontakt. Du upprättar och reviderar styran...

Sista ansökningsdag 30 januari 2022

Vi söker dig som vill arbeta som timvikare i Bemanning Vård och omsorg. Detta innebär att du vid behov arbetar på Vård och omsorgs olika enheter. Arbetstiderna varierar, det är främst dag- och kvällstider under vardag, helger och röda dagar. Arbetspa...

Sista ansökningsdag 30 januari 2022

Timavlönade kockar och köksbiträden till Järfälla kommun

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Du ska ersätta ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Som kökspersonal arbetar du inom kostverksamheten inom förskola och skola. Enheternas behov styr hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Du bö...

Sista ansökningsdag 30 januari 2022

Jakobsbergs förskolor södra är en organisation som växer! Vi kommer att utöka med fler avdelningar. Vi söker därför dig som är förskollärare. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för att planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. Vi t...

Sista ansökningsdag 14 februari 2022

E-handläggare till Kansli och tillsynsenheten

Järfälla kommun, Vård och omsorg

Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande då du är en stödjande person till fler funktioner på enheten. Du kommer att samarbeta med samtliga funktioner på kansliet och planerar ditt uppdrag tillsammans med Kanslichefen. Exempel på arbetsuppgifte...

Sista ansökningsdag 30 januari 2022

Som kranbilchaufför kör du en av våra lastväxlare och arbetar på vår anläggningsenhet, som ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar.. Du ingår också i kommunens beredskap för Vinterväghållning. För vinte...

Sista ansökningsdag 31 januari 2022

Aktivitetsansvarig till Tallbohovs äldreboende

Järfälla kommun, Vård och omsorg

I rollen som aktivitetsansvarig hos oss ansvarar du för aktiviteter i hela huset. Du ska engagera våra boenden genom att hitta på roliga och meningsfulla aktiviteter som lockar till medverkan och bidrar till att de känner sig sedda. Aktiviteterna kan...

Sista ansökningsdag 31 januari 2022

Förskollärare till Herresta förskolor, Drakens förskola

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Vi söker förskollärare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. Som förskollärare hos oss kommer du att arbeta nära barnen med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet på barns tankar och en s...

Sista ansökningsdag 31 januari 2022

Förskollärare Ulvsättra förskola

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Vi söker en trygg, drivande och flexibel förskollärare som ser möjligheter och har barnens lärande och utveckling i fokus. • Du har ansvar för att planera, dokumentera, utvärdera reflektera och analysera den pedagogiska undervisningen enligt försko...

Sista ansökningsdag 31 januari 2022

Barnskötare till Herresta förskolor, Drakens förskola

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Vi söker barnskötare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. Som barnskötare hos oss kommer du att arbeta nära barnen med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet på barns tankar och en syn p...

Sista ansökningsdag 31 januari 2022

Studiehandledare TJECKISKA

Järfälla Språkcentrum

Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisa...

Sista ansökningsdag 6 februari 2022

I rollen som gruppledare hos oss kommer du vara en viktig del i verksamhetens kvalitetsarbete. Du kommer att arbete nära verksamhetschefen och avlasta denna i arbetet med införande och bevarande av ett systematiskt kvalitetsarbete. Ditt fokus kommer ...

Sista ansökningsdag 6 februari 2022

Skolsköterska Järfälla barn- och elevhälsa

Järfälla barn- och elevhälsa

Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån Järfälla kommuns basprogram för elevhälsan. Den medicinska insatsen innefattar hälsobesök, planering av skolläkarmottagningar, öppen mottagning och utförande av vaccinationer. I din...

Sista ansökningsdag 6 februari 2022

Timavlönade barnskötare till Järfälla kommun

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Du ska ersätta ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Som barnskötare arbetar du i förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Enheternas behov styr helt och hållet hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte...

Sista ansökningsdag 6 februari 2022

Barnskötare med teckenspråkkompetens till Herresta förskolor, Draken

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Vi söker barnskötare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. För dessa tjänster krävs tvåspråkighet, goda kunskaper i svenska (i tal och skrift) samt teckenspråk (TAKK är inte tillräckligt.) Som barn...

Sista ansökningsdag 13 februari 2022

Förskollärare med teckenspråkkompetens till Herresta förskolor, Draken

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Vi söker förskollärare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. För dessa tjänster krävs tvåspråkighet, goda kunskaper i svenska (i tal och skrift) samt teckenspråk (TAKK är inte tillräckligt.) Som f...

Sista ansökningsdag 13 februari 2022

Vikarierande registrator till Barn- och ungdomsförvaltningen

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Till avdelningen Administration och ärendeberedning söker vi nu en vikarierande registrator på heltid. Rollen är en central funktion för förvaltningens hantering av inkommande handlingar och postöppning. Tillsammans med kompetenta medarbetare ansvara...

Sista ansökningsdag 14 februari 2022

Projektledare

Innovationsavdelningen

Vill du driva utveckling och förbättring i Järfälla? Vi erbjuder en tjänst där du kommer att ansvara för att driva projekt från ax till limpa för att skapa nytta och förbättrad kvalitet. Du kommer att få leda flera olika projekt, framförallt kommun...

Sista ansökningsdag 19 januari 2022

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp