Innehåll

Jobba i Järfälla - lediga jobb

Körsbärsträden blommar i Jakobsbergs centrum.

Att jobba i Järfälla är kul! Här har vi samlat de jobb som kommunen har att erbjuda just nu. Hittar du inget som passar dig? Håll koll på den här sidan, som uppdateras löpande. Lycka till!

Fältarbetare/Områdesarbetare

Preventionsenheten

Vill du vara med? Tror du på att det genom områdesarbete går att påverka, att förändringsarbeta, på riktigt? Tror du också att vi tillsammans med mod, engagemang och flexibilitet gör skillnad? Det gör vi och det är med stor politisk vilja och stort e...

Sista ansökningsdag 26 december 2022

I rollen som gruppledare är du ett nära och stöd för chefer och medarbetare. Du skapar en god planering, följer upp det dagliga arbetet och stödjer medarbetare i vardagen. Du arbetar för god samverkan, personcentrerad vård och teamarbete. Du rapporte...

Sista ansökningsdag 4 december 2022

Enhetschef till Förebyggande och sociala insatser

Järfälla kommun, Vård och omsorg

Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för din enhets dagliga drift och utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med de andra enhetscheferna och i samråd med områdeschef arbetar ni gemensamt för att driva verksamhetsområdet framåt. Ni kommer att ...

Sista ansökningsdag 4 december 2022

Rörläggare till Anläggningsenheten i Järfälla kommun

Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen

Som rörläggare kommer du att delta i både större och mindre projekt som innefattar vatten och avlopp, gata och annan infrastruktur. Du kommer huvudsakligen att arbeta med nyanläggning och omläggning. Därtill kommer du att genomföra renoveringar och r...

Sista ansökningsdag 4 december 2022

Som administratör hos oss blir din huvudsakliga arbetsuppgift att vara ett administrativt stöd till hela verksamhetsområdet Stöd-och behandling. Du kommer främst att arbeta nära verksamhetsområdets fem chefer. Detta innebär framförallt att vara ett c...

Sista ansökningsdag 5 december 2022

Vill vara med och starta Järfällas nya beredskapsteam?

Järfälla kommun, Vård och omsorg

Vi förstår att det kan låta abstrakt att söka en tjänst till en arbetsplats som inte ens existerar ännu. Kanske kan vi övertyga dig genom att beskriva hur en arbetsdag skulle kunna se ut? Du börjar kanske dagen ute i någon av våra verksamheter elle...

Sista ansökningsdag 5 december 2022

Förskollärare till yngrebarnsavdelning

Neptuni för- och grundskola

Du ska som förskollärare på en yngrebarnsavdelning ansvara för att arbeta ihop en trygg barngrupp tillsammans med övriga arbetslaget. Den pedagogiska utbildningens ska fokusera på barnens kroppsliga kommunikation och undervisningen ska anpassas utifr...

Sista ansökningsdag 5 december 2022

Vi söker dig som är socionom och som gillar och har ett engagemang för det sociala arbetet i mottagningsdelen inom ekonomiskt bistånd. I nybesöksgruppen ingår du i ett team av socialsekreterare som ansvarar för telefonmottagning och förhandsbedömnin...

Sista ansökningsdag 5 december 2022

Erfaren undersköterska till Demensteamet

Järfälla kommun, Vård och omsorg

Arbete innebär att med gedigen kunskap och praktiska färdigheter vårda personer med demens och demensliknande sjukdom i ordinärt boende. Detta för att öka förutsättningarna för brukaren att acceptera mer stöd i hemmet och möjliggöra för brukaren att ...

Sista ansökningsdag 5 december 2022

Vill du arbeta i Järfällas vackra naturreservat?

Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen

Förekommande arbetsuppgifter är underhåll i friluftsanläggningar, ved- och sophantering, städning i naturmark både på land och sjö, mindre och större reparationsarbeten, hantering av riskträd, underhåll av leder m.m. Den största delen av arbetstiden ...

Sista ansökningsdag 6 december 2022

Vi söker dig som i ditt dagliga arbete har en djup respekt för barn och en övertygelse om att alla barn kan. En person som tillsammans med dina kollegor driver det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt. Som förskollärare har du helhetsansvar för at...

Sista ansökningsdag 11 december 2022

Gatuingenjör till Järfälla Kommun

Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen

Detta är en bred roll för dig med intresse och erfarenhet inom framförallt anläggning- gata, offentlig plats. Som gatuingenjör hos Park och gata kommer du huvudsakligen att arbeta med drifts- och underhållsplanering och projekt, framförallt i befint...

Sista ansökningsdag 11 december 2022

Timvikarier till Vård och omsorg i Järfälla kommun!

Järfälla kommun, Vård och omsorg

Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt mellan de olika verksamheterna men huvuduppgiften är den samma,- att ge våra brukare en meningsfull vardag! Att skapa bra dagar tillsammans med och för våra kunder kan innebära att erbjuda och motivera till olika ...

Sista ansökningsdag 11 december 2022

Men vad kommer du att få göra om dagarna? Som socialsekreterare kommer du att ha ansvar över myndighetsutövning för målgruppen barn 0-12 år och deras föräldrar. Arbetet bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på vilka resurser, styr...

Sista ansökningsdag 11 december 2022

Lärare i spanska

Kvarnskolan

Undervisning i spanska åk6-9 mentorskap

Sista ansökningsdag 11 december 2022

Specialpedagog

Kvarnskolan

Handledning av elever i studieteknik och nyttjande av olika hjälpmedel. Lektionsobservationer och handledning av lärare i undervisningen. Samordna stöd samt själv vara en del av det. Ansvara för utredningar gällande särskilt stöd samt vara länk till ...

Sista ansökningsdag 11 december 2022

Senior personalkonsult

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Vi behöver stärka upp vårt HR Team med en senior personalkonsult under vårterminen 2023 med start redan i januari. Heltid eller deltid, dock minst 60%, efter överenskommelse. I den här tjänsten är det ett krav att du har flerårig erfarenhet av själv...

Sista ansökningsdag 11 december 2022

Rektor till Olovslundskolan

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Du som rektor bottnar i ett gott pedagogiskt ledarskap och har stor erfarenhet av undervisning. Du förväntas vara närvarande i verksamheten och tillsammans med skolans personal utforma och utveckla en undervisning av hög kvalitet. Som rektor på Olov...

Sista ansökningsdag 12 december 2022

Hälsocoachen arbetsleds av projektledare/enhetschef på Preventionsenheten som finns i socialtjänsten IFO. Dock är anställningen inom Ung och vux vägledning. Projektägare är den förvaltningsövergripande samverkansorganisationen SAMBU som består att re...

Sista ansökningsdag 12 december 2022

På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela upp...

Sista ansökningsdag 4 december 2022

Som administratör hos oss blir din huvudsakliga arbetsuppgift att vara ett administrativt stöd till vår Vuxenenhet, där tjänsten kommer vara förlagd till en början. På Vuxenenheten jobbar idag tio socialsekreterare med personer med missbruksproblem...

Sista ansökningsdag 13 december 2022

Vi söker nu en legitimerad lärare för vt-23. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av mentorskap i klassen med planering, genomförande och uppföljning av undervisning i åk 3. Du förväntas kunna skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet och mi...

Sista ansökningsdag 14 december 2022

Vikarierande arkivsamordnare till Barn - och ungdomsförvaltningen

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Till enheten Barn- och ungdomsnämndens kansli söker vi nu en vikarierande arkivsamordnare. Rollen som arkivsamordnare är central och viktig för en korrekt hantering av förvaltningens information och allmänna handlingar. Du kommer att ha ett nära sama...

Sista ansökningsdag 14 december 2022

På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela uppd...

Sista ansökningsdag 14 december 2022

I rollen som arbetsterapeut på arbetsmarknadsenheten utreder och bedömer du arbetsförmåga hos aktuell målgrupp vid enhetens aktiviteter eller i en annan kommunal plats. Du upprättar genomförandeplaner, initierar och leder interventioner samt uppföljn...

Sista ansökningsdag 18 december 2022

I rollen som biträdande verksamhetschef hos oss förväntas du arbeta nära dina medarbetare och boende. Ditt uppdrag på Lönnens och Lindens vård- och omsorgsboende innebär att leda, organisera och driva verksamheten framåt. I uppdraget ingår kvalitets-...

Sista ansökningsdag 18 december 2022

Det är du som verksamhetschef som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Tillsammans med två biträdande verksamhetschefer och övriga medarbetare arbetar du med att driva verksamheterna på Linden och Lönnen framåt. I uppdraget ingår kvalitet...

Sista ansökningsdag 18 december 2022

Undersköterskor till Tallbohovs vård- och omsorgsboende

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Som undersköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje boende får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Vi...

Sista ansökningsdag 18 december 2022

Kontaktperson till kvinna i Järfälla

Järfälla kommun, Vård och omsorg

En kontaktperson är en medmänniska och vän. Kontaktpersonen ska stimulera till en aktiv fritid samt främja sociala kontakter till en person med funktionsnedsättning. Det kan även handla om att ge råd och stöd i vardagssituationer. Målsättningen bör v...

Sista ansökningsdag 18 december 2022

Biträdande verksamhetschef till Tallbohovs äldreboende

Järfälla kommun, Vård och omsorg

I rollen som biträdande verksamhetschef hos oss förväntas du arbeta nära dina medarbetare och boende. Ditt uppdrag innebär att leda, organisera och utveckla verksamheten. Du har budget-, personal- samt arbetsmiljöansvar för fyra avdelningar. Gruppen ...

Sista ansökningsdag 18 december 2022

Som lärare i fritidshem hos oss är du en viktig person under elevernas skoldag. Du samverkar med klasslärare under skoltid och skapar tillsammans med dina kollegor på fritidshemmet en meningsfull rast för våra elever på skolan. Hos oss finns en aktiv...

Sista ansökningsdag 23 december 2022

Modersmålslärare MONGOLISKA

Järfälla Språkcentrum

Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisa...

Sista ansökningsdag 23 december 2022

Modersmålslärare RUMÄNSKA

Järfälla Språkcentrum

Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisa...

Sista ansökningsdag 23 december 2022

Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisa...

Sista ansökningsdag 23 december 2022

Modersmålslärare UKRAINSKA

Järfälla Språkcentrum

Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisa...

Sista ansökningsdag 23 december 2022

Modersmålslärare ARMENISKA

Järfälla Språkcentrum

Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisa...

Sista ansökningsdag 23 december 2022

Modersmålslärare POLSKA

Järfälla Språkcentrum

Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisa...

Sista ansökningsdag 23 december 2022

Modersmålslärare förskola KURMANJI

Järfälla Språkcentrum

Som modersmålslärare i förskolan och förskoleklassen stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Du bedriver undervisning av hög kvalitet, och har ett inkludera...

Sista ansökningsdag 23 december 2022

Föräldraskapsstödjare

Preventionsenheten

Idag finns fyra föräldraskapsstödjare i verksamheten och arbetet bedrivs på individ, grupp och i viss mån på strukturell nivå. Det innebär stödsamtal med föräldrar, gruppverksamhet som exempelvis ABC och Föräldraskap i Sverige och samverkan med andra...

Sista ansökningsdag 26 december 2022

Jakobsbergs förskolor södra är en organisation som växer! Vi kommer att utöka med fler avdelningar. Vi söker därför dig som är förskollärare. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för att planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. Vi t...

Sista ansökningsdag 12 december 2022

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp