Innehåll

Jobba i Järfälla - lediga jobb

Blommande körsbärsträd.

Att jobba i Järfälla är kul! Här har vi samlat de jobb som kommunen har att erbjuda just nu. Hittar du inget som passar dig? Håll koll på den här sidan, som uppdateras löpande. Lycka till!


Förvaltningscontroller

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

I din roll som förvaltningscontroller kommer du tillsammans med gruppen att arbeta med budgetering, övergripande budgetuppföljning, sammanställande av verksamhetsberättelser och delårsrapporter/årsbokslut, i arbetet ingår såväl strategiskt som operat...

Sista ansökningsdag 16 oktober 2023

Teamet, teamet, teamet! Succén skapar du inte ensam. Vi lägger alla våra pusselbitar runt den boende, du, sjuksköterska, fysioterapeut och omsorgspersonal. Tillsammans arbetar vi personcentrerat och engagerar oss i patientens bästa. Tycker vi olika d...

Sista ansökningsdag 8 oktober 2023

Förskollärare

Ulvsättra förskolor

Du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor och skapar en pedagogisk lärmiljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt säkerställer att barnen erbjuds en trygg omsorg. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förut...

Sista ansökningsdag 8 oktober 2023

Behandlare till Relationsvåldsteamet Järfälla

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Vi erbjuder stöd och behandling till vuxna våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld i hemmet. Vi arbetar på uppdrag från Vuxenenheten och Barn- och Ungdomsenheten samt har en öppen serviceyta där klienter kan söka stöd på eget initiativ...

Sista ansökningsdag 8 oktober 2023

Grundlärare i fritidshem arbetar för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. I sitt arbete uppmuntrar pedagogen barnen till egna initiativ, men ordnar också...

Sista ansökningsdag 8 oktober 2023

Om arbetsplatsen: Lundskolan är en skola med ca. 400 elever från förskoleklass till åk 6, fritidshem och fritidsklubb. Under hela skoldagen arbetar vi målinriktat för att bidra till elevernas utveckling och lärande. Vi arbetar med lösningsinriktad p...

Sista ansökningsdag 8 oktober 2023

Socialsekreterare till Vuxenenheten/missbruk

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Som socialsekreterare kommer du att ha ansvar för myndighetsutövning för vuxna med missbruksproblematik, övrig social problematik och de personer som vill lämna en kriminell livsstil. Vår målsättning är att stärka den enskilde att hitta hållbara lösn...

Sista ansökningsdag 10 oktober 2023

Kökschef/kock

Skälbyskolan

Du ansvarar för planering, ledning och utveckling av verksamheten. Du som kökschef ska leda, motivera och förse övrig personal med de befogenheter som krävs för att nå verksamhetens mål. Du har arbetsledaransvar för övrig personal som arbetar i vårt ...

Sista ansökningsdag 12 oktober 2023

Förskollärare

Vattmyra förskolor

Vi vill att du som förskollärare har en erfarenhet av att arbeta på förskola med olika åldrar. Att du har en förmåga att leda ett arbetslag mot förskolans prioriterade arbetsområden. Att du har en förmåga att utveckla lärmiljöer där vi vill att du sk...

Sista ansökningsdag 14 oktober 2023

Timvikarie

Skälbyskolan

Vi söker timvikarier till skolans alla årskurser samt fritidshemmet. Som sökande förutsätts att du är genuint intresserad av att arbeta med barn och elever. Ett krav är att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift. Stor vikt kommer lägg...

Sista ansökningsdag 14 oktober 2023

• Avstämning på morgonen med vårdnadshavare. • Ringa till vårdnadshavare vid behov av rådgivning. • Mäta blodsockret var 30:e minut, men vid snabba förändringar måste blodsockret kollas var 15:e minut. • Vid högt blodsockervärde måste extra insulin g...

Sista ansökningsdag 15 oktober 2023

Detta vikariat innebär undervisning i ämnen från gymnasiala yrkesutbildningen Restaurang och livsmedel samt nära samarbete med svenska som andraspråks lärare. Tjänsten, som är tidsbegränsad, innehåller arbetsuppgifter såsom planering, genomförande o...

Sista ansökningsdag 15 oktober 2023

Biståndshandläggare till Biståndsenheten LSS

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Arbetet som handläggare på Biståndsenheten LSS är viktigt, inspirerande och utvecklande. Tillsammans med dina kollegor kommer du att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL samt Lagen om riksfärdtjänst. I arbetet ingår det att...

Sista ansökningsdag 15 oktober 2023

NO-lärare

Björkebyskolan

Undervisa i två klasser i åk 7 och 8 i samtliga NO-ämnen.

Sista ansökningsdag 5 november 2023

Enheten kommer att bestå av en enhetschef, två gruppledare samt ca 12 socialsekreterare. Du kommer att jobba som chef vilket innebär ett personal-, budget-, och verksamhetsansvar. Vi tänker att vi har hela avdelningens bästa i fokus och det innebär a...

Sista ansökningsdag 17 oktober 2023

Som socialsekreterare kommer du att ha ansvar över myndighetsutövning för målgruppen barn 0-20 år och deras föräldrar. Vårt arbete bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på vilka resurser, styrkor och risker som finns i familjen oc...

Sista ansökningsdag 17 oktober 2023

I denna tjänst kommer du som socialsekreterare enbart att arbeta mot gruppen målgruppen barn 0-20 år med normbrytande beteende och deras föräldrar. Ditt arbete kommer att fokusera på unga kriminella och unga i risk för kriminalitet. Vi ser en ökning ...

Sista ansökningsdag 17 oktober 2023

Hälso- och Sjukvårdenheten söker sjuksköterskor för timanställning!

Avdelning Äldreomsorg och funktionsnedsättning

Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter som läkemedelshantering, hembesök, rådgivning till omsorgspersonal m.m. Du har kontakt med läkare och andra vårdgivare. Du dokumenterar i kommunens datajournalsystem f.n. Procapita och du följer d...

Sista ansökningsdag 18 oktober 2023

Enheten kommer att bestå av en enhetschef, två gruppledare samt ca 12 socialsekreterare. Din roll blir att tillsammans med din kollega stötta enhetschefen i det dagliga arbetet på enheten.

Sista ansökningsdag 18 oktober 2023

Timavlönad barnskötare till Bemanningstjänst

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Som timanställd barnskötare på Järfälla kommun ersätter du ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Som barnskötare arbetar du i förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Enheternas behov styr helt och hållet hur mycket ar...

Sista ansökningsdag 18 oktober 2023

Julens hjältar – timvikarier till vården

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Oj, hur ska vi beskriva en vanlig dag på alla våra enheter? Om vi skulle fråga våra timvikarier om hur en vanlig dag ser ut så skulle arbetsuppgifterna bestå av att hjälpa våra medborgare och ge dem det lilla extra som bidrar till deras glädje i vard...

Sista ansökningsdag 22 oktober 2023

En av våra lärare i engelska och idrott ska vara föräldraledig och vi söker därför en vikarie. I tjänsten ingår också mentorsskap för en klass tillsammans med en medmentor.

Sista ansökningsdag 24 oktober 2023

Kockar och Köksbiträden till äldreomsorgen (timvikarier)

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns, att göra vardagen bättre för framförallt våra äldre kunder. I våra restauranger tillagar vi säsongsanpassade och näringsriktiga måltider. Måltiderna lagas från grunden och serveras i r...

Sista ansökningsdag 25 oktober 2023

Systemekonom

Redovisning

Du kommer vara en viktig medarbetare i vårt arbete med kommunens ekonomisystem och beslutstöd. Arbetsuppgifterna innebär att arbeta som systemekonom för beslutsstödsystemet Hypergene. Systemekonom för beslutsstödsystemet innebär att vara länken mella...

Sista ansökningsdag 26 oktober 2023

Du kommer vara en viktig medarbetare i vårt arbete med kommunens ekonomisystem. I din roll som systemförvaltare ska du jobba aktivt med effektivisering av våra processer för att stödja våra verksamheter och nå våra mål. Du och dina kollegor i systemg...

Sista ansökningsdag 26 oktober 2023

Stödassistent LSS

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

I vår verksamhet jobbar vi med att skapa delaktighet och inflytande för brukarna genom arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Ditt uppdrag som stödassistent innebär att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogisk...

Sista ansökningsdag 27 oktober 2023

Som Stödassistent inom LSS och Socialpsykiatri förväntas du: - Hjälpa, motivera och ge stöd och service i den dagliga livsföringen. - Skötsel av hem och vardagliga sysslor - Stödja och hjälpa samt ansvara för daglig matlagning - Bidra till en ...

Sista ansökningsdag 27 oktober 2023

Lärare 1-6

Aspnässkolan

Skolan behöver en extra lärare som kan vikariera för andra lärare vid sjukdom, eller som ger extra undervisning till elever som behöver mer undervisning, alternativt som behöver repetera vissa delar av den vanliga undervisningen. Undervisning kan beh...

Sista ansökningsdag 6 oktober 2023

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp