Innehåll

Jobba i Järfälla - lediga jobb

Körsbärsträden blommar i Jakobsbergs centrum.

Att jobba i Järfälla är kul! Här har vi samlat de jobb som kommunen har att erbjuda just nu. Hittar du inget som passar dig? Håll koll på den här sidan, som uppdateras löpande. Lycka till!

Koordinatorn arbetsleds av projektledare/enhetschef på Preventionsenheten som finns i socialtjänsten IFO, där tjänsten är organiserad. Koordinatorn leder arbetet i projektteamet som består av tre lotsar från elevhälsan/skolan, fritid, syv/ung vägledn...

Sista ansökningsdag 23 augusti 2022

Tjänsten har sin tillhörighet i gymnasieskolans Introduktionsprogram där eleverna främst läser mot målen i årskurs 9. I tjänsten ingår undervisning i matematik och naturorienterande ämnen, främst biologi för elever inom Introduktionsprogrammets indiv...

Sista ansökningsdag 28 juni 2022

Barnskötare till fritidshem

Skälby för- och grundskola

Till Skälby Förskola och Skola söker vi en engagerad och lyhörd barnskötare med en positiv grundsyn till våra fritidshem. Du ska ha kunskap om barns behov, utveckling och lärande. Kunskap om Läroplanen och kunna omsätta den i den praktiska verksamhet...

Sista ansökningsdag 30 juni 2022

Undersköterskor till Flottiljens vård- och omsorgsboende

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Som undersköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje boende får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Vi...

Sista ansökningsdag 30 juni 2022

Du kommer att vara direkt underställd enhetschef och arbeta i verksamheterna tillsammans med enhetschef och den andra verksamhetskoordinatorn med att koordinera olika områden i verksamheterna. Du kommer att ha ett rörligt och flexibelt arbete där d...

Sista ansökningsdag 30 juni 2022

Du kommer att få möjlighet till att arbeta på en skola där den lösningsinriktade pedagogiken genomsyrar hela verksamheten. Enheten arbetar kontinuerligt med skolutvecklingsfrågor och att utveckla vår pedagogik utifrån forskning och beprövad erfarenhe...

Sista ansökningsdag 3 juli 2022

Kapacitet- och fastighetssamordnare till Barn- och ungdomsförvaltningen

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Som kapacitet- och fastighetssamordnare på Barn- och ungdomsförvaltningen kommer du främst att arbeta med att; • Ansvara för lokalförsörjningsplanering inom verksamheten på kort och lång sikt. • Identifiera och beskriva behovsförändringar i verksamhe...

Sista ansökningsdag 3 juli 2022

Servicehandläggare till Stöd- & omsorgsgruppen

Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen

Som servicehandläggare i svarsgruppen Stöd & omsorg är du ansiktet utåt för hela Socialförvaltningen. Vi jobbar på uppdrag av alla enheter inom både familj- och individomsorgen samt äldre och funktionsnedsättning. Vi fattar inga myndighetsbeslut men ...

Sista ansökningsdag 3 juli 2022

En av våra två skolsköterskor flyttar till Småland och därför söker vi att stärka vår elevhälsa med en ny kollega! Du kommer främst att arbeta med elever på skolans högskoleförberedande program i den helt nya skolbyggnaden i Barkarby. Skolsköterska ...

Sista ansökningsdag 4 juli 2022

Under våren startade vi en förberedelseklass för nyanlända från Ukraina i åk 4-6. Till denna grupp söker vi nu en lärare som kan undervisa dessa elever och stötta dem i skolarbetet, men också att integreras i den övriga verksamheten. Eleverna kommer ...

Sista ansökningsdag 5 juli 2022

Specialpedagog vid Järfälla gymnasium bidrar med specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du kommer att arbeta tillsammans med både personal och ledning och bidra til...

Sista ansökningsdag 6 juli 2022

Elevassistent

Tallbohovskolan

Arbete med elever i grupper för grundsärskola och elever inom autismspektrat. Omvårdnad och kunskapsuppdrag.

Sista ansökningsdag 7 juli 2022

Lärare årskurs 4-6

Tallbohovskolan

Undervisning i årskurs 4-6.

Sista ansökningsdag 7 juli 2022

Korttidsfamilj

Enheten för Personlig assistans

Att vara korttidsfamilj innebär att du tar emot en person med någon typ av funktionsnedsättning. Syftet är att avlasta familjemedlemmar och att ge personen miljöombyte. Korttidsfamilj är ingen anställning utan ett uppdrag. Du drivs av att vilja gör...

Sista ansökningsdag 10 juli 2022

Som undersköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje boende får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Vi...

Sista ansökningsdag 11 juli 2022

Boendestödjare till LSS-bostad

Järfälla kommun, Vård och omsorg

I vår verksamhet jobbar vi med att skapa delaktighet och inflytande för brukarna genom arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Ditt uppdrag som boendestödjare innebär att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogis...

Sista ansökningsdag 11 juli 2022

Förskollärare

Ålsta för- och grundskola

Vem är du? Vi söker dig som är en varm, positiv, ansvarsfull, engagerad och utbildad förskollärare. Du känner lust och glädje i att arbeta med barnens lärprocesser utifrån barnens intressen och förskolans styrdokument, Lpfö 18. Du samverkar med barn...

Sista ansökningsdag 15 juli 2022

Lärare i Idrott och hälsa

Fastebols-Högby skolor

• Lärare i IDH på 75% • Pedagogiskt utvecklingsansvar tillsammans med övriga idrottslärare

Sista ansökningsdag 28 juni 2022

Gruppledare till Stöd och förebyggande

Järfälla kommun, Vård och omsorg

Som gruppledare för enheten stöd och förebyggande blir du direkt underställd enhetschef med ett nära samarbete. Ni kommer tillsammans leda, kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. I din roll hanterar du bemanning, schemaläggning och planering i ver...

Sista ansökningsdag 24 juli 2022

Vattenhandläggare med inriktning Limnologi till Järfälla Kommun

Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen

Du kommer att arbeta med vattenfrågor kopplade till ytvatten (sjöar, vattendrag och våtmarker) i nära samarbete med kommunens vattenstrateg. Det handlar om restaureringsprojekt för sjöar, vattendrag och våtmarker inom kommunen, samt vara delaktig i k...

Sista ansökningsdag 31 juli 2022

Enhetschef sökes till Demensteamet

Järfälla Hemtjänst

Din roll som enhetschef är viktigt och det är du som enhetschef som har det övergripande ansvaret för din enhet. Du ingår i ett härligt gäng med andra enhetschefer och tillsammans arbetar ni gemensamt för att driva verksamhetsområdet framåt. I uppdra...

Sista ansökningsdag 31 juli 2022

En av våra skickliga pedagoger kommer studera till hösten och vi söker nu därför en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull speciallärare eller lärare som vill vara med och utveckla vår AST-verksamhet. Du kommer undervisa i vår sä...

Sista ansökningsdag 2 augusti 2022

Kommunikatör i näringslivsfrågor

Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen

Järfälla Näringsliv AB söker en erfaren kommunikatör med intresse för företagares villkor. Vi är ett litet men flexibelt team som verkar i gränslandet mellan kommunens och företagarnas intressen och behov. Din roll blir att ansvara för bolagets komm...

Sista ansökningsdag 7 augusti 2022

Ledsagare, Avlösare, Kontaktperson

Bemanning vård och omsorg

Avlösare Att vara avlösare innebär att du går hem till en familj och avlastar föräldrarna till ett barn med funktionsnedsättning så att föräldrarna får egen tid. Insatsen kan även innebära att du gör aktiviteter tillsammans med barnet. Arbetstiden va...

Sista ansökningsdag 7 augusti 2022

Modersmålslärare ENGELSKA

Järfälla Språkcentrum

Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisa...

Sista ansökningsdag 10 augusti 2022

Modersmålslärare MAKEDONSKA

Järfälla Språkcentrum

Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisa...

Sista ansökningsdag 10 augusti 2022

Är du den förändringsbenägna och drivna verksamhetsutvecklaren som vi söker? Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från behov till genomförande, här har du alla möjligheter att påverka och få saker gjorda. Hos oss arbetar vi som ett lag, l...

Sista ansökningsdag 10 augusti 2022

Fritidspedagog 100% till Fjällenskolan

Fjällen för- och grundskola

Nu söker vi dig som är utbildad lärare mot fritidshem/fritidspedagog. Vi kan erbjuda ett roligt och stimulerande arbete där du får vara med och utveckla fritidsverksamheten utifrån styrdokumenten. Vi vill att du ska vara med och utveckla fritidshemme...

Sista ansökningsdag 12 augusti 2022

På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela upp...

Sista ansökningsdag 15 augusti 2022

Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt mellan de olika verksamheterna men huvuduppgiften är den samma- att ge våra brukare en meningsfull vardag! Att skapa bra dagar tillsammans med och för våra kunder kan innebära att erbjuda och motivera till olika a...

Sista ansökningsdag 15 augusti 2022

Förvaltningsledare IT till Järfälla Kommun

Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen

Du kommer att tillhöra IT avdelningen och rapportera direkt till IT chefen. Tillsammans med ditt team, som består av seniora Förvaltningsledare inom IT stödjer och styr ni kommunernas förvaltningar att utveckla de IT-lösningar som behövs för att skap...

Sista ansökningsdag 17 augusti 2022

Barn- och ungdomsdirektör

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Nu söker vi en barn- och ungdomsdirektör som vill bidra till att en bra kommun blir ännu bättre. Kan det här vara din nästa utmaning? Barn- och ungdomsförvaltningen driver förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb, grundskola och grundsärsko...

Sista ansökningsdag 21 augusti 2022

Erfaren säkerhetskoordinator till Järfälla kommun

Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen

Som säkerhetskoordinator hos oss kan vi lova dig ett spännande, föränderligt och varierat arbete i en bred och utvecklande roll i en kommun som växer. Med oss får du en stabil arbetsgivare med framåtanda och möjligheten att påverka och forma din arbe...

Sista ansökningsdag 22 augusti 2022

Projektledare byggnadsautomation till Järfälla kommun

Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen

Som projektledare byggnadsautomation kommer du att jobba som delprojektledare och stötta projektledare i byggprojekt. I byggprojekten kommer du att delta med din spetskompetens i projektering, genomförande fram till överlämnande till avdelningens dri...

Sista ansökningsdag 22 augusti 2022

Projektledare säkerhet till Järfälla kommun

Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen

Som projektledare för säkerhet har du spetskompetens inom ditt verksamhetsområde och ansvarar för larm och säkerhet i byggprojekt. Du fungerar som ett bollplank till kollegorna genom din kompetens. Tjänsten innebär att du som delprojektledare ansvar...

Sista ansökningsdag 22 augusti 2022

Kvalitetsutvecklare med fokus på IBIC/dokumentation

Järfälla kommun, Vård och omsorg

I rollen som kvalitetsutvecklare ansvarar du för att vara ett strategiskt och operativt stöd till egen regi verksamhet inom Avdelning för äldre och funktionshinder. Inom egen regin arbetar ca 900 medarbetare. Du kommer bl.a. att arbeta i projektform ...

Sista ansökningsdag 22 juli 2022

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp