Innehåll

Jobba i Järfälla - lediga jobb

Blommande körsbärsträd.

Att jobba i Järfälla är kul! Här har vi samlat de jobb som kommunen har att erbjuda just nu. Hittar du inget som passar dig? Håll koll på den här sidan, som uppdateras löpande. Lycka till!

Nämndsekreterare

Kansliavdelningen

Din roll som nämndsekreterare innebär att du är ett viktigt stöd för nämnden och dess ordförande. Du förbereder och sammanställer underlag inför sammanträden vilket inkluderar att du tar fram kallelser, distribuerar beslutsunderlag och skriver protok...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 26 februari 2024

Till redovisningsenheten söker vi en medarbetare till e-handelssupporten. Idag är vi två medarbetare som jobbar med e-handel och tillsammans ansvarar vi för kommunens e-handel. Vi utbildar och vägleder våra medarbetare inom kommunens e-handel. Arbets...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 26 februari 2024

Arbetet består av att hjälpa brukarna i deras vardag med allt från personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande tillvaro utifrån den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Arbetsuppgifter innefattar också handli...

Heltid / deltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 26 februari 2024

Registrator

Kansliavdelningen

Som registrator på enheten Arkiv och registratur innehar du en nyckelroll i arbetet med att säkerställa en effektiv och strukturerad hantering av handlingar och ärenden. Den primära uppgiften är att noggrant och korrekt registrera inkommande och utgå...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 26 februari 2024

Studiehandledare mongoliska

Järfälla Språkcentrum

Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisa...

Deltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 28 februari 2024

I rollen som timvikarie är dina arbetsuppgifter att ta hand om våra medborgare och ge den bästa vård och omsorgen anpassad efter individens behov. Arbetet med människor är viktigt, sprider glädje, kunskap och ger speciella möten. Dina arbetsdagar...

Timavlönad / Sommarjobb / Säsongsanställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Tjänsten har sin tillhörighet på gymnasieskolans högskoleförberedande program som ligger i Barkarby. I tjänsten ingår undervisning i biologi, gymnasiets högskoleförberedande program samt mentorskap. Tillsammans med ditt programlag samt ämneslag utve...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Sommarjobb - arbeta hos oss som kock/köksbiträde i sommar!

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns, att göra vardagen bättre för framförallt våra äldre kunder. I våra restauranger tillagar vi säsongsanpassade och näringsriktiga måltider. Måltiderna lagas från grunden och serveras i r...

Timavlönad / Sommarjobb / Säsongsanställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Som specialpedagog ska du bidra till ett övergripande främjande- och förebyggande arbete i enheten. Syftet med detta är att alla barn ska få en meningsfull, trygg och utvecklande vistelse i förskolan. I dina arbetsuppgifter ska du bidra till en vida...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Järfälla kommuns servicecenter har funnits sedan 2010 och besvarar frågor om kommunens alla verksamhetsområden. Servicecenters målsättning är att ge bästa möjliga service till Järfällaborna och andra som kontaktar oss. Vi tar emot ärenden via telefon...

Heltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Att vara administratör hos oss innebär att vara ett stöd till ledningen och verksamheten. Du kommer att ha daglig kontakt och ge service till chef, medarbetare och vårdnadshavare. Du är därför viktig som verksamhetens ansikte utåt. Vi erbjuder varie...

Heltid / deltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Specialpedagog

Vattmyra förskolor

Vi söker en engagerad och lyhörd specialpedagog som arbetar och handleder med fokus på individ, grupp och organisation. Vi söker dig som har erfarenhet av arbeta med barn i behov av stöd i förskolan. Du är väl förtrogen med uppgiften att kartlägga ba...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 29 februari 2024

Stödja elever med särskilda svårigheter.

Heltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 1 mars 2024

Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet som socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra samverkan som gynnar barnet. ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet där socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar det tredelade föräldraskapet. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra s...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet som socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra samverkan som gynnar barnet. ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Socialsekreterare till Barn och Unga

Individ och familjeomsorg (IFO)

Som socialsekreterare kommer du att ha ansvar över myndighetsutövning för målgruppen barn 0-20 år och deras föräldrar. Vårt arbete bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på vilka resurser, styrkor och risker som finns i familjen oc...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Vi söker nu en skolkurator som vill vara med och utveckla vårt elevhälsoarbete med fokus på elevernas trygghet, trivsel och lärande. Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med social och psykosocial kompetens inom elevhälsans ar...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Tjänsten har sin tillhörighet på gymnasieskolans högskoleförberedande program som ligger i Barkarby. I tjänsten ingår undervisning i spanska och annat ämne på gymnasiets högskoleförberedande program samt mentorskap. Tillsammans med ditt programlag sa...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Tjänsten har sin tillhörighet på gymnasieskolans högskoleförberedande program som ligger i Barkarby. I tjänsten ingår undervisning i svenska och annat ämne på gymnasiets högskoleförberedande program samt mentorskap. Tillsammans med ditt programlag s...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Vi erbjuder specialpedagogisk verksamhet på två av våra högskoleförberedande program. Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla en anpassad undervisning för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Tjänsten har sin tillhörighet på gy...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Som kulturskolechef är du en pedagogisk ledare för vår kulturskola med brett utbud av estetiska ämneskurser och öppna aktiviteter på barn och ungas fritid. Din uppgift är att utforma arbetet inom avdelningen utifrån politiska mål och uppdrag. Vi har ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 3 mars 2024

Rektor Björkebyskolan

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Du ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå, bottnar i ett gott pedagogiskt ledarskap och har stor erfarenhet av undervisning. Du förväntas vara en närvarande pedagogisk ledare i verksamheten som tillsammans med förskolan/skolans ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 4 mars 2024

Specialpedagog

Jakobsbergs förskolor

Vi söker dig som och har erfarenhet som specialpedagog på förskola. Du kommer att ha ett när samarbete med ledningsgruppen tillika barnhälsoteamet där vi avgör vilka insatser du som specialpedagog behöva göra. Du kommer att ha tillgång pedagogiska ka...

Heltid / deltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 5 mars 2024

VA-ingenjör till expansiva Järfälla kommun

Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen

Vi kan erbjuda spännande arbetsuppgifter tillsammans med kollegor i den framväxande Barkarbystaden och andra exploateringsprojekt, samt avdelningens egna projekt och uppdrag. Aktuella uppgifter är att: • Granska, kravställa och vara teknikstöd i ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 6 mars 2024

Undersköterska till Olovslunds vård- och omsorgsboende

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Du jobbar enligt schema dag och kväll och varannan helg. Och allt kan hända. Du behöver vara redo att utföra alla förekommande arbetsuppgifter- vi jobbar ju med och för människor och deras bästa så det blir problematiskt att tänka allt för mycket i b...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 7 mars 2024

Som specialpedagog är du en del av vårt lokala barnhälsoteam, där din roll blir grundläggande i att leda och utveckla det specialpedagogiska arbetet på hela enheten. Som specialpedagog arbetar du med ett hälsofrämjande, förebyggande och inkluderande ...

Deltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 8 mars 2024

Som barnskötare ska du tillsammans med arbetslaget lägga grunden för ett livslångt lärande som ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn. Tillsammans med arbetslaget kommer du att planera, genomföra och utvärdera utbildningen på ett sätt som...

Heltid / deltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 10 mars 2024

Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie på våra mötesplatser i Jakobsberg, Kallhäll och Viksjö. Du arbetar vid behov, exempelvis när ordinarie personal är sjuk, frånvarande eller en aktivitet behöver ökad förstärkning. Dina arbetsuppgifter innebä...

Timavlönad / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 10 mars 2024

Som specialpedagog vid vår förskoleenhet ingår du i enhetens utökande ledningsgrupp där du tillsammans med rektorer och stödfunktionerna ansvarar för att systematiskt planera, följa upp, analysera och utveckla barnhälsoarbetet utifrån gällande styrdo...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 10 mars 2024

Vikariat Musiklärare

Vattmyraskolan

Du har musikundervisning med elever i åk 2-6 på Vattmyraskolan.

Deltid / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 10 mars 2024

Timvikarie

Skälby förskolor

Vi söker timvikarier som kan hoppa in på kortare eller längre vikariat. Som vikarie hos oss är din uppgift att stötta den ordinarie personal i arbetet med barngruppen. Sedvanliga arbetsuppgifter som förekommer i förskolan verksamhet.

Timavlönad / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 11 mars 2024

Controller till Barn- och ungdomsförvaltningen

Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Dina arbetsuppgifter blir: - Hantering av budget, bokslut och prognoser - Rapportering - Genomförande av kvalificerade ekonomiska analyser - Utveckling av våra ekonomiska processer - Ge stöd och service i ekonomiska frågor till förskolor och sko...

Heltid / deltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 11 mars 2024

Larmpatrullen hjälper våra invånare till vid akuta situationer (dock inte sjukvård). Detta kan vara när personen behöver hjälp, som inte kan vänta tills hemtjänsten, anhöriga eller någon annan kan komma. Arbetet i Larmpatrullen är omväxlande och kräv...

Timavlönad / Sommarjobb / Säsongsanställning
Sista ansökningsdag 14 mars 2024

Stödassistent LSS Rösvägen

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

I vår verksamhet jobbar vi med att skapa delaktighet och inflytande för brukarna genom arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Ditt uppdrag som Stödassistent innebär att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogisk...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 15 mars 2024

Som systemförvaltare arbetar du med lönesystemet (Personec P) och relaterade stödsystem. Du arbetar både som systemförvaltare och lönekonsult, men tyngdpunkten ligger på systemförvaltning. Du säkerställer systemens drift, funktionalitet och kvalite...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 17 mars 2024

Som socialsekreterare på Mottagningsenheten är din huvudsakliga uppgift att hantera anmälningar rörande barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. De flesta muntliga anmälningar kommer in till enheten via kommunens servicecenter. Tillsammans med våra koll...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 17 mars 2024

Undersköterska till Kastanjens korttidsboende

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Du vet säkert vad en undersköterska gör på ett vård- och omsorgsboende, men att arbeta på ett korttidsboende är lite annorlunda. Då de äldre stannar en kortare tid är arbetet omväxlande med många olika kontakter med boende, anhöriga och myndigheter. ...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 17 mars 2024

Som behörig lärare i textilslöjd och bild ansvarar du för undervisningen i dessa ämnen för skolans elever i åk 3-6. Undervisningen genomförs i halvklass. Du planerar och genomför undervisning, följer upp och dokumenterar dina elevers utveckling. Du s...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 22 mars 2024

Nu söker vi en lärare till vårt team med behörighet för att undervisa i flera ämnen i årskurs 4-6. Du är van att samarbeta med kollegor på hela skolan i olika sammanhang, både kring skolvardagen och skolans utveckling. I mentorskapet ansvarar du för...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 22 mars 2024

Upphandlare

Upphandling

Ditt nya jobb Vi söker dig som kan arbeta med att genomföra upphandlingar från behov till färdigt avtal. Genomförandet inkluderar att självständigt projektleda upphandlingsprocessen och stötta beställare genom hela upphandlingsprocessen. Det förek...

Heltid / Tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 25 mars 2024

Sjuksköterska! Kom och ha en fin sommar tillsammans med oss.

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter som läkemedelshantering, hembesök, rådgivning till omsorgspersonal m.m. Du har kontakt med läkare och andra vårdgivare. Du dokumenterar i kommunens datajournalsystem f.n. Procapita och du följer d...

Heltid / deltid / Sommarjobb / Säsongsanställning
Sista ansökningsdag 31 mars 2024

Som barnskötare ska du tillsammans med arbetslaget lägga grunden för ett livslångt lärande som ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn. I arbetsuppgifterna ingår att planera, leda, genomföra och utvärdera utbildningen samt att arbeta med p...

Timavlönad / Tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag 31 mars 2024

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp