Gå direkt till sidans innehåll

Starta förening

Funderar du på att starta en egen förening? Här får du information om hur du går till väga.

En förening innebär ansvar

En förening är en samling människor som i organiserad form bedriver verksamhet utifrån gemensamma int­ressen. När man startar en förening medför det en del ansvar. Föreningen blir en juridisk person som med sina tillgångar ansvarar för sina förbindelser och åtaganden.

Innan ni bildar en förening

Det kan vara bra att fundera igenom några saker innan ni bildar en förening.

 • Varför bilda en förening? Vad är syftet?
 • Finns det redan föreningar i kommunen inom samma intress­eområde?
 • Om ni behöver hyra sporthallar, gymnastik­salar eller annat objekt, finns det lediga tider i kommunen? Var ska verksamheten bedrivas?

Här hittar du alla regler för förenings­bidragPDF

Här anmäler du din förening till förenings­registretPDF

Tillfällig styrelse

Första steget är att bilda en tillfällig styrelse. Den gör för­beredelser inför bildandet av föreningen. Styrelsen ger förslag på vad föreningen ska heta, vilka regler som ska gälla och bestämma hur stor medlemsavgiften ska vara. Den tillfälliga styrelsen ska också:

 • föreslå styrelse­ledamöter
 • skaffa bank- eller plusgiro­konto
 • kalla till det möte då föreningen bildas
 • skaffa ett organisations­nummer hos skatte­verket

Länk till skatte­verket

En förening blir till

Minst tio personer ska vara med på mötet då föreningen ska bildas. Alla som är med har rätt att diskutera och påverka det som bestäms på mötet. Det är på detta möte ni väljer styrelse. Det är också nu ni beslutar om för­eningens namn, vilka regler (stadgar) ni ska ha, och vilken medlems­avgift som ska betalas.

Stadgar - föreningens regler

Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilka som kan vara medlemmar, föreningens syfte (verksamhets­plan) och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas.

Styrelse

Styrelsen ska ha minst en ord­förande, en sekreterare och en kassör.

Ordförande

En ordförande har som uppgift att:

 • leda föreningens möten
 • ansvara för verksamhets­planeringen
 • föra föreningens talan utåt
 • se till att alla beslut genomförs
 • godkänna alla räkningar

Sekreterare

En sekreterare har som uppgift att:

 • skriva föreningens protokoll
 • sköta föreningens arkiv
 • sköta föreningens post

Kassör

En kassör har som uppgift att:

 • ansvara för föreningens ekonomi
 • sköta in- och utbetalningar
 • ansvara för medlems­register och medlems­avgifter
 • sköta föreningens försäkrings­frågor

Juridisk person

En förening blir en så kallad juridisk person när den har stadgar och styrelse. Föreningen kan då:

 • äga saker
 • teckna avtal
 • vara arbetsgivare

Senast uppdaterad: 2020-02-24

Upp