Innehåll

Mälar­banan

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kall­häll nära Stock­holm. När Mälarbanan är fullt utbyggd mellan Tomteboda och Kall­häll får pendel­tågen egna spår. Det gör det möjligt med tätare turer och bättre punkt­lighet för alla tåg på Mälarbanan.

Trafikverket har byggt nya pendeltågs­stationer i Bark­arby och Kallhäll. Man bygger också flera broar, tunnlar och flyttar en busstation. Det innebär en hel del byggstök och att järnvägen kommer att behöva stängas av några gånger per år.

Vad?

Två spår blir fyra på sträckan Tomteboda—Kallhäll, totalt cirka 20 km.

Varför?

Pendeltågen separeras från övrig tågtrafik. Det ger tätare turer, bättre punktlighet och kortare restid.

Mer information om projektet

Trafikverkets kundtjänst, 0771-24 24 24

Läs mer om Projekt Mälar­banan på Trafik­verkets webbplats

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp