Innehåll

Kartor och mättjänster

På Geodataavdelningen hjälper vi dig med kartor och mättjänster. Du kanske behöver en karta inför bygglovet eller en utstakning för att markera den kommande byggnadens läge på tomten.

Beställ karta

Här kan du beställa utdrag ur baskarta eller nybyggnadskartor som behövs som underlag till bygglov eller annat.

Beställ karta

Beställ mättjänst

Här kan du beställa utstakning, lägeskontroll och anvisning av fastighetsgräns.

Beställ mättjänst

Järfälla i 3D

Här kan du utforska Järfälla i 3D. Se den planerade bebyggelsen i förhållande till det befintliga.

Järfälla i 3D

Stomnätspunkter

Ladda ned stomnätspunkterna i Järfälla som öppna data. Koordinatsystemet är SWEREF 99 (1800) och RH2000 i höjd.

Stomnätspunkter

Ortofoto

Ett ortofoto kan beskrivas som en skalriktig flygbild. Bilder tas numera årligen och Järfälla har bilder från 2003 och framåt. Ett urval av dessa ortofoton finns att beskåda på Järfällakartan(länk). Upplösningen är 8 cm på de nyare bilderna. Det går att beställa ortofoto i formaten GeoTiff, PNG eller efter önskemål.

Ortofoto

Laserdata och höjddata

Det finns även laserdata att beställa över Järfälla. Dessa kommer från en laserskanning som genomförs årligen. Laserskanningen genererar ett punktmoln med en punkttäthet på minst 16 punkter/kvm. Det finns även en markmodell med 1m rutnät som genererats ur punktmolnet. Formatet är GeoTiff eller Esri ASCII Grid för rutnät och LAS för punktmoln.

Laserdata och höjddata

3D-byggnader

Stora delar av Järfällas bebyggelse är karterad i 3D. Byggnaderna är texturerade och detaljeringsgraden är LOD2. Formatet är kmz eller efter önskemål.

3D-byggnader

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp