Innehåll

Kartor och mättjänster

På Geodataavdelningen hjälper vi dig med kartor och mättjänster. Du kanske behöver en karta inför bygglovet eller en utstakning för att markera den kommande byggnadens läge på tomten.

Beställ karta

Här kan du beställa utdrag ur baskarta eller nybyggnadskartor som behövs som underlag till bygglov eller annat.

Beställ karta

Beställ mättjänst

Här kan du beställa utstakning, lägeskontroll och anvisning av fastighetsgräns.

Beställ mättjänst

Järfälla i 3D

Här kan du utforska Järfälla i 3D. Se den planerade bebyggelsen i förhållande till det befintliga.

Järfälla i 3D

Stomnätspunkter

Ladda ned stomnätspunkterna i Järfälla som öppna data. Koordinatsystemet är SWEREF 99 (1800) och RH2000 i höjd.

Stomnätspunkter

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp