Innehåll

Kartor och mättjänster

På Geodataavdelningen (tidigare Kart- och GIS-avdelningen) hjälper vi dig med kartor och mättjänster. Du kanske behöver en karta inför bygglovet eller en utstakning för att markera den kommande byggnadens läge på tomten.

Stomnätspunkter

Järfälla stomnät består av cirka 3 000 punkter geodetiskt bestämd i plan och/eller i höjd. Koordinatsystemet är SWEREF 99 (18 00) och RH2000 i höjd.

Tryckta kartor

Hämta våra färdigtryckta kartor Kommunkartan (2020) och Cykelkartan (2019) gratis i kommunens receptioner på Riddarplatsen 5 eller Vasaplatsen 11 i Jakobsbergs centrum eller på något av våra bibliotek.

Förrättningskarta

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp