Innehåll

Kontakta servicecenter

Kontakta vårt ser­vicecenter som svarar på dina frågor och hjälper dig med ditt ärende. Här sitter hand­läggare som är specialiserade inom kommunens alla områden. Du kan också få hjälp med att lämna dina synpunkter och förslag på förbättringar.

Ring till oss: 08‑580 285 00
Företag Direkt: 08‑580 226 00

Öppettider för samtal:

Öppettider från den 24 juni till 2 augusti:

Måndag - torsdag
08.00 - 16.00

Fredag
08.00-15.00

Lunchstängt klockan 12-13.

Öppettider den 2 augusti till den 31 augusti

Måndag–torsdag
08.00–16.00

Fredag
08.00–15.00

Det här gäller vid kontakt med kommunen

Hur kontaktar jag kommunen akut på kvällar och helger?

Ring till servicecenter på telefon 08-580 285 00 om det är en akut situation. Om servicecenter har stängt så läser vi upp hur man kontaktar jouren för de olika verksamheterna. Jour­numren nedan gäller endast vid akuta händelser när servicecenter är stängt (utanför kontorstid, på helger och på helgdagar).

Om du befinner dig i en otrygg situation kan du ringa trygghetsnumret som går direkt till våra väktare. 

Trygghetsnumret

Ring 010-210 94 44 (söndag - torsdag kl.15.00 - 01.00, fredag - lördag 15.00-03.00)

Socialjouren

Se kontaktuppgifter till socialjouren här

Dessa nummer gäller när kommunens servicecenter har stängt:

Fel på kommunens fastigheter, vägar, vattenledningar eller gatubelysning

Vid fel på kommunens fastigheter och vägar, vid misstänkta vattenläckor, trasig gatubelysning eller avloppsstopp på kommunens ledningar

Ring 08‑580 299 00

E-on

Vid strömavbrott eller ärenden gällande elledningar i kommunen, kontakta E-on på 0771-880022

Akut tömning av slamtank på enskilt avlopp

Akut tömning av slamtank på enskilt avlopp, kontakta Ohlssons på 08-12 80 82 00

Felparkerade bilar på kommunens gator

Ring 072-961 27 22

Kan jag vara anonym?

I enlighet med Tryckfrihets­förordningen (1949:105) har du rätt att vara anonym i kontakten med kommunen. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger ditt namn eller kontakt­uppgifter för oss.

Rätten att vara anonym gäller gentemot kommunen, vilket innebär att du inte behöver tala om vem du är för att till exempel ställa frågor, begära ut allmänna handlingar eller inkomma med synpunkter.

Om du ändå angivit ditt namn kan kommunen bli tvungen att lämna ut infor­mationen om den begärs ut av någon annan. Kommunen kan normalt inte neka att lämna ut uppgiften med hän­visning till att personen begärt att få vara anonym, om det inte föreligger någon särskild sekretessgrund. Anonymiteten gäller alltså gentemot kommunen, inte allmänheten.

Det finns dock flera fall då vi behöver veta vem du är för att kunna hantera ditt ärende. Det gäller till exempel om du vill göra en ansökan eller begära ut handlingar som omfattas av sekretess och bara får lämnas ut till den person som handlingen rör. I dessa fall är det inte möjligt att vara anonym.

Spelas samtalen in? Varför?

Ja, samtal till Servicecenter spelas in och raderas efter 60 minuter. Det görs för att dokumentera eventuella hot som kan komma in.

Vad har kommunen för adress?

Vill du besöka kommunen så är adressen till vår besökslokal Vasaplatsen 13 i Jakobsberg.

Om du vill skriva till kommunen så är postadressen för brev:

Järfälla kommun
177 80 Järfälla

Snabbaste sättet att skriva till kommunen är via vårt webb­formulär som du hittar här. Där kan du starta ett ärende, felanmäla, klaga eller ställa en fråga.

Kommunens e-postadress är kontakt@jarfalla.se om du vill maila oss.

Vad har kommunen för organisations­nummer?

Kommunens organisations­nummer är 212000‑0043.

Hur når jag kommunen via fax?

Om du vill skicka fax till oss gäller följande nummer:

Bedömningsenheten
08-580 302 19

Hur får jag snabbast svar eller hjälp?

Det snabbaste sättet är att ringa direkt till servicecenter på 08‑580 285 00 eller besöka oss på gatuplan vid Vasaplatsen 13 i Jakobsbsergs centrum. Du kan också använda kontakt­formuläret för att skriva in din fråga. Du får svar så fort som möjligt, oftast får du ett första svar inom två arbetsdagar.

Hur kontaktar jag en specifik person?

Du kontaktar servicecenter så hjälper vi dig att komma rätt. Om ditt ärende kräver en specifik handläggare så ser vi till att ni får kontakt med varandra. Många gånger kan också servicecenter hjälpa dig direkt vid första kon­takten, naturligtvis beroende på vad ärendet gäller.

Servicecenter är bemannat med socionomer, ingenjörer, förskollärare, jurister med flera för att i största möjliga mån kunna svara och hjälpa till. Handläggarna i service­center har också tillgång till de flesta av kommunens IT-system och kan i de flesta fall hjälpa dig och lösa frågan.

Var hittar jag kontakt­uppgifter?

Vi har valt att endast visa de kontakt­uppgifter där vi kan garantera att någon svarar eller tar emot dig inom rimlig tid. Det innebär att vi i de flesta fall endast visar upp vårt huvud­telefon­nummer och vår besöks­lokal på Vasaplatsen 13 i Jakobsberg. Detta efter­som våra handläggare många gånger inte är på plats då de utför sina arbets­uppgifter ute på hembesök, i våra klassrum eller ute på våra gator och parker. För att vara riktigt säker på nå oss finns servicecenter.

Ta kontakt med servicecenter så hjälper vi dig att komma rätt. Du kan ringa, besöka eller skriva till oss, så hjälper vi till att antingen lösa ditt ärende eller sätta dig i kontakt med rätt enhet eller person.

Har inte kommunen en växel?

Jo, om man kontaktar vårt servicecenter och trycker på knappval 9 så kommer du till vår växel (allmänna frågor). Vi vill alltid försöka hjälpa dig med eventuella frågor, så oftast frågar vi vad saken gäller. Kanske kan vi hjälpa dig direkt?

Vad gör servicecenter?

Servicecenter svarar på dina frågor och hjälper till inom kommunens alla verksam­hets­områden. I service­center arbetar socionomer, ingen­jörer, förskollärare, jurister med flera för att i största möjliga mån kunna svara på dina frågor och ge dig bästa möjliga service. Ibland kan inte servicecenter hjälpa dig, men då ser vi till att du får kontakt med rätt enhet eller handläggare.

Hur hanterar Järfälla kommun mina personuppgifter?

För oss på Järfälla kommun är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På sidan Järfälla kommuns hantering av personuppgifter beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter och informerar om vilka rättigheter du har.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp