Innehåll

Fyrverkerier

Fyrverkerier som slår ut med mörk himmel som bakgrund

På den här sidan kan du hitta vad som gäller i Järfälla samt vilka typer av fyrverkerier och pyroteknik som är tillåtna, förbjudna och vilka som kräver tillstånd eller utbildning.

Behöver jag tillstånd för att avfyra fyrverkerier?

Det kan hända att du behöver söka tillstånd för att avfyra fyrverkerier om det är på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnaden. Kontrollera med polisen om det fyrverkeri som du planerar behöver tillstånd.

Läs mer och sök tillstånd hos Polisen

Var får man inte avfyra fyrverkerier i Järfälla?

I Järfälla är det förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i samma områden som där det är förbjudet att förtära alkohol. Det är inte heller tillåtet att avfyra fyrverkerier på Järfälla kyrkogård och Görvälns griftegård:

Det är också förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom ett avstånd av 100 meter från sjukhus och äldreboenden.

Fyrverkerier

Hantering av fyrverkerier är förknippad med risker. Detta gäller inte bara när man avfyrar ett fyrverkeri utan även för hantering såsom förvaring, transport och försäljning av fyrverkerier.

Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa, inneha och använda fyrverkerier. Åldersgränsen finns för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.

Vilken typ av fyrverkerier får användas av allmänheten?

Det är tillåtet för allmänheten att använda exempelvis fyrverkeritårtor utan utbildning eller tillstånd. För att vara helt säker kan du läsa på fyrverkeripjäsen som du är intresserad av.

Gå till "Osäker på kategori eller benämning?"

Däremot krävs det från och med 2019 att man har tillstånd och utbildning för att få skjuta raketer med styrpinne.

En raket med styrpinne är en fyrverkeripjäs som är fäst på en smal pinne, vanligtvis av trä och cirka 50-80 centimeter lång. Ändringen påverkar inte användningen av övriga fyrverkerier utan det gäller endast raketer med styrpinne.

Pyroteknik inomhus

Vid fyrverkerier inomhus, till exempel scenfyrverkeri vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, krävs tillstånd. Ansök hos polisen.

Sök tillstånd hos Polisen

Svävande lyktor och ballonger

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det som påverkar är hur stora och hur många lyktor man vill släppa upp, och var man vill göra det. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd. Information om vad som gäller finns på Transportstyrelsens webbplats.

Gå till Transportstyrelns webbplats

Partyfyrverkerier

Det krävs inte tillstånd för de olika partyfyrverkerier som tex. tomtebloss, dragsmällare, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.

Smällare

Smällare definieras som en pjäs som har en kraftig knall som främsta effekt.

Att skjuta smällare är i generella termer förbjudet i Sverige. De får endast användas av personer med särskilt tillstånd och med rätt utbildning i deras bruk. Det är inte tillåtet att skjuta smällare i Sverige som man har köpt utomlands.

Vill man ansöka om tillstånd att skjuta smällare så ansöker man det hos Brandkåren Attunda.

Sök tillstånd hos Brandkåren Attunda

Osäker på kategori eller benämning?

De fyrverkerier som kräver tillstånd tillhör kategori F4 och vissa i kategori F3. Om du undrar vilken kategori som en fyrverkeripjäs tillhör så kan du läsa på fyrverkeripjäsens förpackning, där står också hur och om den kräver tillstånd för att använda. Det kan tex. stå ’KATEGORI F2 FYRVERKERITÅRTA. Får användas av allmänheten.’

För att få skjuta tillståndspliktiga fyrverkerier, exempelvis smällare eller raketer med styrpinne, krävs:

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp