Gå direkt till sidans innehåll

Fyrverkerier

Fyrverkerier som slår ut med mörk himmel som bakgrund

På den här sidan kan du hitta vad som gäller i Järfälla samt vilka typer av fyrverkerier och pyroteknik som är tillåtna, förbjudna och vilka som kräver tillstånd eller utbildning.

Tillstånd, regler och förbud för olika typer av fyrverkerier och pyroteknik

Tätbebyggt område

Om fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område, till exempel i centrala delarna av Jakobsberg, Kallhäll, Barkarby och Viksjö, kan det krävas tillstånd. Är du osäker på om det krävs tillstånd, kontakta polisen.

Sjukhus och äldreboende

I Järfälla är det förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom ett avstånd av 100 meter från sjukhus och äldreboende.

Pyroteknik inomhus

Vid fyrverkerier inomhus, tex. scenfyrverkeri vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, krävs tillstånd. Ansök hos polisen.

Svävande lyktor och ballonger

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd. Information om vad som gäller finns på Transportstyrelsens webbplats.

Tomtebloss, partypoppers, isfacklor

Det krävs inte tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.

Raketer med styrpinne

En raket med styrpinne är en fyrverkeripjäs som är fäst på en smal pinne, vanligtvis av trä och cirka 50-80 centimeter lång. Ändringen påverkar inte användningen av övriga fyrverkerier utan det gäller endast raketer med styrpinne. Det betyder att det fortfarande är tillåtet att använda exempelvis fyrverkeritårtor utan utbildning eller tillstånd.

Fyrverkerier

Hantering av fyrverkerier är förknippad med risker. Detta gäller inte bara när man avfyrar ett fyrverkeri utan även för hantering såsom förvaring, transport och försäljning av fyrverkerier.

Åldersgränser

Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa, inneha och använda fyrverkerier. Åldersgränsen finns för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.

Smällare

Smällare är förbjudna i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften och smäller är tillåtna om ljudet bara är en bieffekt.

Osäker på kategori eller benämning?

De fyrverkerier som kräver tillstånd tillhör kategori F4 och vissa i kategori F3. Om du undrar vilken kategori som en fyrverkeripjäs tillhör så kan du läsa på fyrverkeripjäsens förpackning, där står också hör och om den kräver tillstånd för att använda. Det kan tex. stå ’KATEGORI F2 FYRVERKERITÅRTA. Får användas av allmänheten.’

För att få skjuta tillståndspliktiga fyrverkerier, exempelvis smällare eller raketer med styrpinne, krävs:

Tillstånd till användning av explosiv vara från kommunen.
Genomgången B- eller C-utbildning hos en av Myndighetens för samhällskydd och beredskaps (MSB) godkända utbildningsanordnare.

Läs mer hos MSB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp