Innehåll

Markan­visningar

Järfälla har ansvaret för stadsutvecklingen i kommunen och att anvisa mark är ett kraftfullt verktyg för att premiera kvalitet och hållbarhet. Mark kan anvisas för många olika ändamål, det kan exempelvis röra sig om bostäder, äldrevård, skolor eller industri.

Pågående markanvisningstävlingar

Nyligen avslutade markanvisningstävlingar

Anmäl intresse till kommande tävlingar

Genom att anmäla dig till vårt intressentregister får du information via e-post om relevanta markanvisningstävlingar och liknande anbudsförfaranden.

Anmäl intresse

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst markområde för bebyggelse.

Uppdaterade riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal antogs i Kommunfullmäktige i november 2023:

Järfälla kommuns riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Pdf, 23.6 MB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp