Innehåll

Markan­visningar

Järfälla har ansvaret för stadsutvecklingen i kommunen och att anvisa mark är ett kraftfullt verktyg för att premiera kvalitet och hållbarhet. Mark kan anvisas för många olika ändamål, det kan exempelvis röra sig om bostäder, äldrevård, skolor eller industri.

Pågående markanvisningstävlingar

Utvärdering av inlämnade anbud pågår.
Barkarbystaden, kvarter 10 och 13 - två hållbara bostadskvarter granne med naturreservat och grundskola

Sista dag att lämna in anbud till markanvisningstävlingarna var den 6 maj 2022. Nu pågår utvärdering av inlämnande anbud.

Markanvisningstävlingen avser två bostadskvarter i expansiva Barkarbystaden. Målet är två attraktiva och hållbara kvarter som tillför energi och dynamik till den stadsmiljö som växer fram. Kvarter 10 och kvarter 13 ligger granne med naturreservat, grundskola och en kort promenad från Sveatorget med Barkarbystadens framväxande tunnelbanestation och myllrande stadsliv.

Läs mer om markanvisningstävlingen för kvarter 10 och 13

Söderhöjden: Område A

Välkommen att delta i markanvisningstävling för bostadsbyggande av bostads­rätter och äganderätter inom gällande detalj­plan för Söderhöjden.

Tävlingsområdet (område A) är beläget i sydöstra Jakobsberg och ligger i direkt anslutning till ett uppvuxet och fridfullt skogsområde. Med gång- och cykelavstånd till Jakobsbergs centrum med dess buss- och pendeltågsstation och dess närhet till den starkt framväxande Barkarbystaden har tävlingsområdet en enorm utvecklingspotential.

Läs mer om markanvisningstävlingen för Söderhöjden, område A

Ormbacka B: Etapp 2

En konceptbild av Ormbacka B under vintertid.

Ormbacka B ligger mellan Skälby och Veddesta. Inom området finns, förutom kommunens byggrätter, fem fastigheter som ska bebyggas i olika grad, inklusive handelsträdgården. Inom detaljplanen finns förutom möjlighet till bostadsbebyggelse även planlagt för förskola/skola samt möjlighet till vård- och omsorgsboende.

Denna markanvisningstävling omfattar ett område med tre olika byggrätter och kommer fungera som entré in till området och synas från den intilliggande Växthusvägen.

Läs mer om markanvisningstävlingen för Ormbacka B: Etapp 2

Nyligen avslutade markanvisningstävlingar

Vinnare utsedd - kvarter 7, Barkarbystaden II, stadskvarter vid Stockholms nya nod för kollektivtrafik.

RE Equitys kvarter har ett utmärkt läge vid E18 och den nya framväxande noden för kollektivtrafik. Kontorsdelen, som kommer att erbjuda klimatsmarta lokaler för utbildning och kontor för innovativa företag och entreprenörer, får en transparent fasad och blir en tydlig markör och porten till den nya stadsmiljön i Barkarby. Bostäderna har takterasser, ligger mot naturområdet och får utsikt mot Kyrkparken med promenadstråk, lekpark och hundrastgård. (Visionsbild: EGA Architects)

RE Equity är vinnare i Järfälla kommuns markanvisnings­tävling för kvarter 7, Barkarbystaden II. Avtal om markanvisning mellan Järfälla kommun och RE Equity tecknades i december 2021.

Läs mer om RE Equitys vinnande bidrag och markanvisningstävlingen

Vinnare utsedd - kvarter 5, Veddesta I, stadskvarter vid Stockholms nya nod för kollektivtrafik.

ALM Equity är vinnare i Järfälla kommuns markanvisnings­tävling för kvarter 5, Veddesta I. Avtal om markanvisning mellan Järfälla kommun och ALM Equity tecknades i november 2021.

Läs mer om ALM Equitys vinnande bidrag och markanvisningstävlingen

Vinnare utsedd - kvarter 6, Veddesta I, stadskvarter vid Stockholms nya nod för kollektivtrafik

Läs mer om det vinnande bidraget i markanvisnings­tävling för kvarter 6, etapp IV i Barkarbystaden

Storstaden Bostad är vinnare i Järfälla kommuns markanvisnings­tävling för kvarter 6, Veddesta I. Avtal om markanvisning mellan Järfälla kommun och Storstaden Bostad tecknades i november 2021.

Läs mer Storstaden Bostads vinnande bidrag och markanvisningstävlingen

Ormbacka B, etapp 1 - utvärdering pågår

Ormbacka B, etapp 1

Anmäl intresse till kommande tävlingar

Genom att anmäla dig till vårt intressentregister får du information via e-post om relevanta markanvisningstävlingar och liknande anbudsförfaranden.

Anmäl intresse

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst markområde för bebyggelse.

Järfälla kommuns riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Pdf, 472.7 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp