Gå direkt till sidans innehåll

Markan­visningar

Järfälla har ansvaret för stadsutvecklingen i kommunen och att anvisa mark är ett kraftfullt verktyg för att premiera kvalitet och hållbarhet. Mark kan anvisas för många olika ändamål, det kan exempelvis röra sig om bostäder, äldrevård, skolor eller industri.

Pågående markanvisningstävlingar

Förskola i Tallbohov. 3 juni - 31 augusti 2021

Markanvisningstävling för en förskola om runt 120 platser inom detaljplanen för Tallbohov.

Inbjudan till markanvisningstävling för förskola i Tallbohov

Kontorsläge i Barkarby. Tre stadskvarter vid Stockholms nya nod för kollektivtrafik. 3 maj - 31 augusti 2021

Kvarter 5, 6 och 7 ligger i ett mycket strategiskt och intressant läge vid den nya noden för kollektivtrafik som växer fram i Barkarby. 2026, när noden står klar med tunnelbana, pendeltåg, buss, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra kommer Barkarby att vara en central stadskärna i regionen och binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt.

Kvarter 7, Barkarbystaden II

Kvarter 7 utgör porten till Barkarby och är det första kvarteret som du möts av när du kommer till Barkarby söderifrån. Kvarteret har ett utmärkt skyltläge mot E18, ligger på gångavstånd till den framväxande noden för kollektivtrafik och gränsar samtidigt till ett stort parkområde. Kvarter 7 är ett stadskvarter om 15 000 kvadratmeter med möjlighet att utveckla kontor, bostäder och centrum­verksamheter.

Inbjudan till markanvisningstävling för kvarter 7, Barkarbystaden II

Kvarter 5, Veddesta I

Kvarter 5 är ett stadskvarter om 13 000 kvadratmeter BTA med möjlighet att utveckla kontor och/eller centrum­verksamheter. Kvarteret ligger 100 meter från Stockholms­regionens nya framväxande nod för kollektivtrafik och mellan Barkarbys två tunnelbaneuppgångar. Kvarteret gränsar till torg, park och ett centralt gångstråk och erbjuder därmed bra kommersiella möjligheter och utmärkta lägen för restaurang- och caféverksamheter. Målet är en attraktiv bebyggelse som tydligt bidrar till dynamisk, upplevelserik och hållbar stadsmiljö.

Kvarter 6, Veddesta I

Kvarter 6 är ett stadskvarter om 9 500 kvadratmeter BTA med möjlighet att utveckla bostäder i form av bostadsrätt eller äganderätt, en förskola och centrumverksamheter. Kvarteret ligger granne med kvarter 5, vid den framväxande noden för kollektivtrafik och samtidigt granne med torget, parken och stora grönområden.

Inbjudan till markanvisningstävling för kvarter 5 och 6, Veddesta I

Nyligen avslutade markanvisningstävlingar

Kvarter 6, Barkarbystaden IV - vinnare utsedd

Byggnadsfirman Viktor Hanson är vinnare i Järfälla kommuns markanvisnings­tävling för kvarter 6, etapp IV i Barkarbystaden. Avtal om markanvisning mellan Järfälla kommun och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB tecknades måndagen den 21 juni 2021.

Läs mer om det vinnande bidraget och markanvisningstävlingen

Ormbacka B, etapp 1 - utvärdering pågår

Ormbacka B, etapp 1

Anmäl intresse till kommande tävlingar

Genom att anmäla dig till vårt intressentregister får du information via e-post om relevanta markanvisningstävlingar och liknande anbudsförfaranden.

Anmäl intresse

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst markområde för bebyggelse.

Järfälla kommuns riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Pdf, 472.7 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp