Innehåll

Bolag, stiftelser och fonder

I Järfälla finns ett antal koncernföretag där kommunen har ett betydande inflytande. Här kan du läsa mer om de bolag, stiftelser och fonder som finns inom Järfälla kommun.

Kommunkoncernen omfattar de företag och kommunalförbund där kommunen har ett betydande inflytande. Dessa är Järfällahus AB, kommunalförbundet Brandkåren Attunda, Veddesta kv1 AB – Veddesta kv7 AB och de vilande bolagen Phalaenopsis AB, Spidarör AB och Järfälla Näringsliv AB.

Kommunens samägda företag utan betydande inflytande omfattar de företag där kommunens ägarandel varierar mellan 0,1 och 15 procent. Dessa är Barkarby Science AB, Söderhalls Renhållnings AB (SÖRAB), Stockholmsregionens Försäkring AB, Kommentus AB och Kommunalförbundet Norrvatten.

Vidare förvaltar kommunen två donationsfonder: Sven Emil Hagstedts Minne och Stipendiefonden Järfälla Skolor.

Koncernföretag

 • Järfällahus AB
 • Kommunalförbundet Brandkåren Attunda
 • Veddesta kv1 AB – Veddesta kv7 AB
 • Phalaenopsis AB
 • Spidarör AB
 • Järfälla Näringsliv AB

Övriga företag

 • Barkarby Science AB
 • Kommentus AB
 • Kommunalförbundet Norrvatten
 • Stockholmsregionens Försäkrings AB
 • Söderhalls Renhållnings AB (SÖRAB)

Fonder

 • Sven Emil Hagstedts Minne
 • Stipendiefonden Järfälla Skolor

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp