Innehåll

Parkering på allmän mark

På allmänna park­eringar tas ingen avgift. Du använder P-skiva där detta anges.

Allmänna park­erings­platser

Parkering är tillåten på de allmänna parkerings­platserna högst 24 timmar i följd på vardagar utom dag före sön- och helgdagar, om inte andra villkor för upp­ställningen anges på platsen. 

Kommunens vägar och gator

På kommunens vägar gäller datum­parkering alla dagar klockan 00.00 till 15.00 om inget annat anges genom vägmärken.

Parkeringsövervakningen av kommunägda gator sköts av Avarn Security

Kontakta Avarn vid frågor eller synpunkter:

Avarn kontorstid: 010-210 94 05
Avarn jourtid: 072-161 23 05

Mejl: kundcenter.parkering@avarnsecurity.com

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp