Innehåll

Återvinnings­centraler

På återvinnings­centralerna kan du lämna det som du inte behöver för att återanvändas eller för återvinning. Det finns även en mobil återvinningscentral som gör besök i olika kommundelar.

Görvälns åter­vinnings­central

Öppettider

Måndag - torsdag: kl. 12-20

Fredag - Lördag: kl. 09-16

Söndagar och röda dagar: Stängt

Vid till exempel stora helger kan andra öppet­tider förekomma.

Exakta öppettider (SÖRAB)

Packa rätt

För att underlätta för dig och andra och minska köbildning så är det viktigt att du sorterar allt rätt och lägger i rätt ordning innan du åker till återvinningscentralen.

Återanvänd

I första hand ska saker återanvändas av andra, det är det som påverkar miljön minst. På Görväln finns en återbrukscontainer för att underlätta för dig att medverka till att sakerna återvinns.

Vägbeskrivning

Följ Mälarvägen mot Görväln. Tag av till höger, adressen är Återvinningsvägen. Strax innan griftegården är det skyltat "Återvinningscentral".

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall tas främst emot på Hagby återvinnings­anläggning och på Löt avfalls­anläggning. Om det handlar om mindre mängder verksamhets­avfall kan man lämna det på Görvälns återvinnings­central (max 3 m³ per gång eller klipp).

Alla företag måste betala för besöken genom klippkort eller betalkort.

Lämna på Görvälns återvinnings­central

Öppettider Hagby återvinnings­anläggning

Öppettider Löt avfallsanläggning

Information om verksamhetsavfall

Betalning och priser för verksamhetsavfall

Gemensam återvinnings­hantering i norrort

Järfälla äger tillsammans med Danderyd, Lidingö, Sollen­tuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna det regionala avfallsbolaget SÖRAB som arbetar med att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om hushållsavfallet.

SÖRAB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp