Gå direkt till sidans innehåll

Veddestabron

Veddestabron byggs över E18 och Mälarbanan och kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta. Byggstart var i mars 2019 och bron beräknas öppna för trafik sommaren 2022.

Visionsbild av Veddestabron från ovan. Veddestabron blir 30 meter bred, 530 meter lång och får fyra körfält, ett för buss och ett för bil i vardera riktning, samt gång- och cykelbana i vardera riktning. Till höger i bild skymtar man den nya entrén som ska byggas till den nya kollektivtrafikknutpunkten i Barkarby med nedgång till tunnelbana, bussterminal, pendeltåg och regionaltåg. På Veddestabron kommer bussar att stanna och det blir enkelt att byta till övrig kollektivtrafik. Den nya entrén öppnar i samband med att tunnelbanan tas i trafik. Till vänster på visionsbilden syns delar av framtida Barkarbystaden. (Visionsbild: &Rundquist)

Veddestabron blir 30 meter bred, 530 meter lång och får ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning. Bron blir en led för den trafik som idag går över Barkarbybron. För dig som bor och/eller jobbar i området kommer Veddestabron att innebära en klar förbättring i infrastrukturen och det kommer att bli enklare för dig att ta dig fram.

Information under byggtiden – håll dig uppdaterad via SMS

Det kommer att märkas och låta i området runt Veddestabron när vi bygger. Under vissa perioder, till exempel när vi spränger bort berg, kommer det att låta och vibrera en hel del och ibland kommer trafiken på E18 att behöva ledas om. Under långa perioder kommer det att låta och märkas mindre.

Du som vill få information om störningar under byggtiden av Veddestabron kan anmäla dig till vår sms-tjänst. Via sms får du då information om till exempel när vi spränger och när eventuell omledning av trafiken på E18 sker.

Information om aktuella större trafik­omläggningar kommer också att finnas på plats, här på webbplatsen och på Trafikverkets webbplats.

Byggstart

Veddestabron började byggas i mars 2019 och beräknas öppna för motorforden, gång- och cykeltrafik sommaren 2022.

Nedgång för gång- och cykel­trafikanter från Veddestabron till pendeltåg, tunnelbana och buss öppnar i samband med att tunnel­banan tas i trafik, vilket beräknas till 2026.

Direkt anslutning till kollektivtrafik

Från Veddestabron blir det direkt anslutning ner till den nya kollektiv­trafik­knutpunkten i Barkarby med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg och regionaltåg.

Läge

Veddestabron kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen, och ansluta till Veddesta­vägen vid Äggelundakullen, i pendel­tågs­stationens norra ände.

Veddestabron kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen, och ansluta till Veddestavägen vid Äggelundakullen, strax norr om där Riddermark bil ligger idag. Veddestabron kommer att ligga i pendeltågsperrongens norra ände. Här byggs också en ny entré till pendeltåg, regionaltåg, tunnelbana och bussterminal så att det blir enkelt och smidigt att byta mellan de olika färdmedlen.

Barkarbybron

När Veddestabron står klar kommer Barkarbybron att bli en gång- och cykelbro utan motorfordonstrafik.

Bakgrund Veddestabron

Ursprungligen planerades Veddesta­bron för att stå klar runt 2015/2016. Den var då beräknad för spårvagn och för en befolknings­ökning i Barkarby­staden motsvarande 5000 bostäder.

2014 skrevs avtal om Stockholm­överenskommelsen. Beslut togs att bygga tunnelbana till Barkarby och till det att bygga 14 000 bostäder i tunnelbanans område. Därmed ändrades förutsättningarna för Veddestabron och den behövde projekteras om för att möta framtiden.

Visionsbild över Veddestabron. Vy från Barkarbystaden mot Barkarby och den nya entrén till den nya kollektivtrafik­knutpunkten med tunnelbana, bussterminal, pendeltåg och regionaltåg. Nuvarande entré till pendeltåget vid Barkarbybron blir kvar och pendeltåget får två nedgångar, en i vardera ände av perrongen. (Visionsbild: &Rundquist)

Visionsbild över Veddestabron. Vy från Barkarby station med blick mot Barkarbystaden. (Visionsbild: &Rundquist)

Frågor och svar om Veddestabron

1. Var hittar jag information om Veddestabron?

Information om Veddestabron finns på den här sidan www.jarfalla.se/veddestabron och på Trafikverkets webbplats.

2. Varför byggs Veddestabron? 

Veddestabron byggs över E18 och järnvägen och blir en viktig länk i Barkarby och Järfälla. Veddestabron kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta. Veddestabron blir en led för den trafik som idag går över Barkarbybron. 

I anslutning till Veddestabron byggs en ny entré till den nya kollektiv­trafikknutpunkten i Barkarby med nedgång till tunnelbana, buss­terminal, pendeltåg och regional­tåg. Den nya entrén öppnar i samband med att tunnelbanan tas i trafik. 

3. Var kommer Veddestabron att ligga?

Veddestabron kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen, och ansluta till Veddestavägen vid Äggelundakullen, strax norr om där Riddermarks bil ligger idag. Veddestabron kommer att ligga i pendeltågsstationens norra ände. Här byggs en ny entré till den nya kollektivtrafikknutpunkten i Barkarby med nedgång till tunnelbana, bussterminal, pendeltåg och regionaltåg. Den nya entrén öppnar i samband med att tunnelbanan tas i trafik. 

4. Hur stor blir Veddestabron?

Veddestabron blir 30 meter bred och 530 meter lång, alltså en halv kilometer.

5. Vem bygger Veddestabron?

Trafikverket och Järfälla kommun bygger Veddestabron och har tillsammans tecknat avtalat med en entreprenör - Kauno Tiltai - för byggnationen. Järfälla kommun är byggherre, det vill säga huvud­ansvarig, för Veddestabron.

Bron byggs i fem olika delar där Trafikverket ansvarar för brodelen som går över Mälarbanan och E18. Den brodelen är 190 meter lång. Järfälla kommun ansvarar för övriga fyra delar samt en ny trafikplats vid Enköpingsvägen.

6. Hur många körfält får Veddestabron?

Veddestabron får ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning, samt gång- och cykelväg i vardera riktning. 

7. När är Veddestabron klar?

Veddestabron beräknas öppna för fordons- och gångtrafik sommaren 2022.

Nedgång för gång- och cykeltrafikanter från Veddestabron till pendeltåg, tunnelbana och bussterminal öppnar i samband med att tunnelbanan tas i trafik, vilket beräknas till höst/vinter 2026. I samband med detta får också busstrafiken nya hållplatslägen på Veddestabron och den nya bussterminal planeras att stå klar längs med den nya regionaltågs­plattformen nedanför stationshuset.

8. Vad händer med Barkarbybron när Veddestabron är klar?

När Veddestabron står klar stängs Barkarbybron för biltrafik och blir enbart en gång- och cykelbro.

9. Vad händer med nuvarande entré/stations­hus till pendeltåget som ligger vid Barkarbybron? 

Nuvarande entré till pendeltåget vid Barkarbybron blir kvar och pendeltåget får två nedgångar, en i vardera ände av perrongen.

10. Kommer bygget av Veddestabron att påverka trafiken på E18?

Ja, byggnationen av Veddestabron kommer under vissa perioder att påverka E18.

E18 kommer alltid att hållas öppen, men under vissa perioder kommer trafiken att ledas över från söder­gående körfält till norrgående körfält och vice versa.

Information om aktuella större trafik­omläggningar kommer att finnas på plats, här på webbsidan och på www.trafikverket.se

11. Kommer bygget av Veddestabron att påverka Mälarbanan?

Nej, inte direkt. Veddestabron kommer att byggas över Mälar­banan. Under 2020 kommer Mälarbanan att stängas av vid vissa tillfällen för utbyggnad av spåren. Då passar man samtidigt på att göra nödvändiga arbeten för Veddestabron. På Trafikverkets webbplats hittar du senaste nytt om avstängningar av Mälarbanan.  

12. Kommer bygget av Veddestabron att störa boende och verksamheter i omgivningen?

Det kommer att höras, synas och kännas att vi bygger Veddestabron. Under vissa perioder kommer det att märkas mer, till exempel när vi spränger. Om du vill ha information om när störningar inträffar kan du prenumerera på vår sms-tjänst. Se nedan under fråga 14 hur du anmäler dig till den.

Om behov skulle uppstå så finns det möjlighet till ersättningsboende.

13. Hur anmäler jag mig till SMS-tjänsten för att få information om störningar?

Du som vill få information om störningar under byggtiden av Veddestabron kan anmäla dig till vår SMS-tjänst. Via SMS får du då information om till exempel när vi spränger och när eventuell omledning av trafiken på E18 sker.

Så här anmäler du dig till SMS-tjänsten

  1. Klicka här för att komma till anmälan
  2. Fyll i formuläret. Det enda vi behöver för att kunna skicka SMS till dig är ditt telefonnummer.

Du kan när som helst avregistrera dig från SMS-tjänsten.

14. Varför är Veddestabron försenad?

Ursprungligen planerades Veddestabron för att stå klar runt 2015/2016. Den var då beräknad för spårvagn och för en befolkningsökning i Barkarbystaden motsvarande 5000 bostäder.

2014 skrevs avtal om Stockholm­överenskommelsen. Beslut togs att bygga tunnelbana till Barkarby och till det att bygga 14 000 bostäder i tunnelbanans område. Därmed ändrades förutsättningarna för Veddestabron och den behövde projekteras om.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp