Innehåll

Samman­trädesdatum

Här hittar du en förteckning över våra sammanträdes­dagar.

Barn- och ungdomsnämnden

2023

19 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
15 juni
28 september
19 oktober
16 november
7 december

Brandkåren Attundas förbundsdirektion

2023

23, 24 januari
31 mars
24 april
16 juni
27 oktober
24 november

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

2023

18 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
14 juni
20 september
18 oktober
8 november
13 december

Kommunfullmäktige

2023

16 januari
20 februari
17 april
15 maj
19 juni
25 september
6 november
4 december

Kommunstyrelsen

2023

6 februari
3 april
2 maj
7 juni
5 september
23 oktober
20 november
18 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023

1 februari
29 mars
26 april
31 juni
6 september
18 oktober
15 november
13 december

Kommunstyrelsens planutskott

2023

26 april
7 juni
13 september
25 oktober
29 november

Kompetensnämnden

2023

17 januari (konstituerande sammanträde)
21 februari
28 mars
25 april
23 maj
8 juni
26 september
17 oktober
14 november
12 december

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

2023

17 januari
21 februari
14 mars
25 april
23 maj
20 juni
26 september
17 oktober
7 november
12 december

Miljö- och bygglovsnämnden

2023

10, 31 januari
21 februari
28 mars
25 april
23 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
23 november
12 december

Socialnämnden

2023

4 januari
16 februari
23 mars
24 april
23 maj
15 juni
29 september
19 oktober
16 november
14 december

Styrelsen för Järfällahus AB

2023

26 januari
28 februari
1 juni
5 oktober
30 november

Tekniska nämnden

2023

12 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
15 juni
28 september
19 oktober
16 november
14 december

Valnämnden

2023

Äldre- och omsorgsnämnden (fd. äldrenämnden)

2023

17 januari
23 februari
30 mars
25 april
22 maj
20 juni
28 september
12 oktober
9 november
7 december

Samtliga nämnders sammanträdesdatum 2023 (tabell)

Nämnd

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Barn- och ungdoms­nämnden

19

23

23

27

25

1528

19

16

7

Brandkåren Attundas förbunds­direktion

23, 24


31

24


16
27

24


Gemensam nämnd för familje­rättsliga frågor

18

22

22

26

24

1420

18

8

13

Kommun­full­mäktige

16

20


17

15

1925


6

4

Kommun­styrelsen


6


3

2

711

23

20

18

Kommun­styrelsens arbets­utskott


1

29

26

31
6

18

15

13

Kommun­styrelsens plan­utskott


22


26


713

25

29


Kompetens­nämnden

17

21

28

25

23

826

17

14

12

Kultur-, demokrati- och fritids­nämnden

´17

21

14

25

23

2026

17

7

12

Miljö- och bygglovs­nämnden

10, 31

21

28

25

23

20


29

26

24

21

12

Social­nämnden

4

16

23

24

23

1529

19

16

14

Styrelsen för Järfällahus AB

26

28
1
5

30


Tekniska nämnden

12

23

23

27

25

1528

19

16

14

Valnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden

17

23

30

25

22

2028

12

9

7


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp