Innehåll

Samman­trädesdatum

Här hittar du en förteckning över våra sammanträdes­dagar.

Barn- och ungdomsnämnden

2024

8 februari
7 mars
25 april (inställt)
28 maj
13 juni
26 september
17 oktober
14 november
12 december

Brandkåren Attundas förbundsdirektion

2024

26 januari
22 mars
26 april
14 juni
25 oktober
29 november

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

2024

13 februari (inställt)
6 mars
25 april
29 maj
11 juni
25 september
16 oktober
13 november
10 december

Kommunfullmäktige

2024

15 januari
19 februari
8 april
13 maj
17 juni
23 september
21 oktober
2 december

Kommunstyrelsen

2024

5 februari
25 mars
29 april
3 juni
9 september
7 oktober
18 november
16 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2024

31 januari
20 mars
24 april
29 maj
4 september
2 oktober
13 november
11 december

Kompetensnämnden

2024

6 februari (inställd)
5 mars
23 april
28 maj
11 juni
24 september
15 oktober
12 november
10 december

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

2024

13 februari
19 mars
23 april
28 maj
18 juni
24 september
15 oktober
12 november
10 december

Miljö- och bygglovsnämnden

2024

23 januari
13 februari
5 mars
23 april
28 maj
18 juni
27 augusti
24 september
15 oktober
12 november
10 december

Socialnämnden

2024

15 februari
7 mars
22 april
28 maj
18 juni
26 september
10 oktober
7 november
12 december

Styrelsen för Järfällahus AB

2024

25 januari
3 mars
4 april (bolagsstämma)
30 maj
10 oktober
28 november

Tekniska nämnden

2024

16 januari
15 februari
6 mars
25 april
30 maj
19 juni
26 september
17 oktober
14 november
12 december

Valnämnden

2024

29 januari
11 mars
15 april (inställt)
14 maj
4 juni (inställt)
10 juni
12 juni
26 augusti

Äldre- och omsorgsnämnden (tidigare äldrenämnden)

2024

8 februari
29 februari
18 april
30 maj
13 juni
3, 17 oktober
14 november
5 december

Samtliga nämnders sammanträdesdatum 2024 (tabell)

Nämnd

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Barn- och ungdoms­nämnden


8

7

25 (inställt)

28

1326

17

14

12

Brandkåren Attundas förbunds­direktion

Gemensam nämnd för familje­rättsliga frågor


13 (inställt)

6

25

29

1125

16

13

10

Kommun­full­mäktige

15

19


8

13

1723

21


2

Kommun­styrelsen


5

25

29


39

7

18

16

Kommun­styrelsens arbets­utskott

31


20

24

29
4

2

13

11

Kompetens­nämnden


6

5

23

28

1124

15

12

10

Kultur-, demokrati- och fritids­nämnden


13

19

23

28

1824

15

12

10

Miljö- och bygglovs­nämnden

23

13

5

23

28

18


27

24

15

12

10

Social­nämnden


15

7

22

28

1826

10

7

12

Styrelsen för Järfällahus AB

Tekniska nämnden

16

15

6

25

30

1926

17

14

12

Valnämnden

29


11

15

14

4 (inställt), 10, 12


26

Äldre- och omsorgsnämnden


8, 29


18

30

13
3, 17

14

5


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp