Innehåll

Samman­trädesdatum

Här hittar du en förteckning över våra sammanträdes­dagar.

Barn- och ungdomsnämnden

2022

10 februari
10 mars
14 maj
21 juni
29 september
27 oktober
1 december

Brandkåren Attundas förbundsdirektion

2022

28 januari
18 mars
22 april
10 juni
28 oktober
25 november

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

2022

2 mars
18 maj
22 juni
28 september
26 oktober
7 december

Kommunfullmäktige

2022

17 januari
21 februari
4 april
16 maj
20 juni
19 september
17 oktober
5 december

Kommunstyrelsen

2022

7 februari
21 mars
2 maj
7 juni
5 september
3, 10, 17 oktober
21 november
19 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022

2 februari
16 mars
27 april
1 juni
31 augusti
28 september
16 november
14 december

Kommunstyrelsens innovationsutskott

2022

18 maj
14 september
30 november

Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet

2022

14 februari
28 mars
9 maj
22 augusti - extrainsatt
19 september (inställt)
24 oktober
28 november

Kommunstyrelsens planutskott

2022

16 februari (inställt)
23 mars (inställt)
11 maj (inställt)
8 juni
21 september
19 oktober (inställt)
23 november
21 december

Kompetensnämnden

2022

8 mars
19 april
24 maj
27 september
6 december

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

2022

22 februari
5 april
24 maj
21 juni
27 september
25 oktober
6 december

Miljö- och bygglovsnämnden

2022

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
16 augusti
27 september
18 oktober
22 november
14 december

Socialnämnden

2022

10 mars
7 april
24 maj
14 juni
27 september
27 oktober
8 december

Styrelsen för Järfällahus AB

2022

27 januari
10 mars
2 juni
6 oktober
24 november

Tekniska nämnden

2022

24 februari
24 mars
28 april
23 maj
22 juni
29 september
20 oktober
24 november
15 december

Valnämnden

2022

7 februari
14 mars
25 april
23 maj
13 juni
22 augusti
12 september
18 oktober

Äldrenämnden

2022

24 februari
31 mars
19 maj
9 juni
22 september
20 oktober
15 december

Samtliga nämnders sammanträdesdatum 2022 (tabell)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp