Innehåll

Koloni­lotter

Järfälla kommun upp­låter mark för odling till nio koloni­träd­gårds­föreningar.

Koloniträdgårds­föreningarna fördelar odlings­lotter via egna kölistor. Nedan hittar du kontakt­uppgifter för föreningarna i Järfälla.

Koloni­föreningar i Järfälla

Dataängen

Koloniträdgårds­förening Dataängen (vid Datavägen)
Kontaktperson: Kostas Tsinarydis, 072-017 10 63

Eken

Koloniträdgårdsföreningen Eken, som ligger intill Ulvsättravägen öster om Ulvsättra gård
Kontaktperson: Almir Dzubur
almirdzubur@yahoo.se
073-5601089

Görväln

Görvälns koloniträdgårds­förening (vid Görvälns gård)
Kontaktperson: Emma Pettersson (ordförande), gorvalnskolonistyrelse@gmail.com

Gå till webbplats för Görvälns koloniträdgårdsförening

Kålroten

Koloniträdgårds­föreningen Kålroten (vid Kolarängs­parken)
Kontaktperson: Tomas Wenngren-Larsson (ordförande), 070-839 44 29

Lädersättra

Lädersättra koloni­trädgårds­förening (Kallhälls­leden/Lädersättra­vägen)
Kontaktperson: Horst Frank, 08-583 537 27

Slammertorp

Slammertorps odlarförening
Kontaktperson: Beatrice Jansson (ordförande), beajansson@gmail.com

Säby

Säby koloniträdgårds­förening (vid Säby gård)
Kontaktperson: Annika Lundqvist (ordförande)

Gå till webbplats för Säby koloniträdgårdsförening

Ulvsättra

Ulvsättra odlar­förening (vid Ulvsättraskolan)
Kontaktperson: Marcel Lipusz (ordförande), ulvsattraodlareforening@gmail.com

Gå till webbplats för Ulvsättra odlarförening

Ängsnäs

Ängsnäs koloniträd­gårdar (vid Molnsättra gård)
Kontaktperson: Carina Engstrand, angsnaskoloni@gmail.com

Funderar du på att skaffa en kolonilott?

Längtar du efter att kunna ha tillgång till en täppa som du kan odla både ätbarheter och blommor på? Kanske har du ingen tomt – eller så känner du att det du skulle vilja odla inte får plats! Då kan en kolonilott vara lösningen.

Järfälla kommun upplåter mark för odling till nio koloniföreningar. Om du är folkbokförd i Järfälla så kan du ställa dig i kö till en – eller flera – föreningar som du är intresserad av så kan du få en möjlighet att hyra en lott för att uppfylla dina odlingsdrömmar.

På en kolonilott så kan du:


 • Odla blommor och grönsaker till dig själv och dina närstående.
 • Ha en liten uteplats med bord och ett par stolar för att njuta av dina händers arbete.
 • Ha ett par pallkragar för odling, och eventuellt ett lägre växthus.
 • Ha en låg låsbar redskapslåda för dina verktyg.
 • Ha en låg gränsmarkering som visar var den lott du hyr börjar.

Det som inte tillåts på lotten är:

 • Kommersiell odling.
 • Stor uteplats – det skiljer sig lite mellan föreningar, men odlingen ska vara 70 till 80 % av lottens totala yta.
 • En grillplats.
 • Många och stora pallkragar.
 • Att plasta in någon större del av lotten.
 • Att bygga högre strukturer som en stuga, ett stort växthus eller en upphöjd uteplats.
 • En hög häck eller ett högt staket kring lotten.

Vad gör föreningen, och vad gör Järfälla kommun?

Koloniföreningarna:

1. Upprätthåller kölistor och fördelar odlingslotterna då de blir lediga.

2. Tar fram förslag till nya odlingsregler för föreningen.

3. Ordnar gemensamma aktiviteter som till exempel städdagar.

4. Skickar ut individuella fakturor till medlemmarna.

5. Säger upp medlemmar om det är någon som inte efterlever föreningens regler.

Järfälla kommun:

1. Upplåter marken till föreningen.

2. Skickar en årsfaktura för markhyran av området till föreningen.

3. Godkänner nya ordningsregler.

4. Påtalar brister i ordningsefterlevnad om sådant kommer till kommunens kännedom.

5. Gör platsbesök hos koloniföreningen vid behov.

6. Diskuterar lösningar på uppkomna situationer med föreningens styrelse.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp