Gå direkt till sidans innehåll

Anmäl miss­tanke om mutor eller jäv

Som Järfällabo kan du, helt anonymt, anmäla miss­tankar om till exem­pel korruption, mutor och jäv - så kallad "vissel­blåsning". Med hjälp av en tredje part, ett externt före­tag, garanteras din anonymitet.

Anmälan

Anmälan gör du via ett så kallat "visslarsystem", se länk nedan. Dina misstankar kan röra till exempel korruption, missbruk av ställning, bedrägeri eller ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Du kan också scanna QR-koden för att göra en anmälan:

QR-kod för Järfällas visselblåsarsystem

Om visselblåsning

Ett visslarsystem, efter engelskans "whistleblowing", innebär att en anställd inom en organisation informerar ledningen om att något oegentligt sker. Termen gäller även när en utomstående rapporterar.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp