Gå direkt till sidans innehåll

Anmäl miss­tanke om mutor eller jäv

Som Järfällabo ska du, helt anonymt, kunna anmäla miss­tankar om till exem­pel korruption, mutor och jäv - så kallad "vissel­blåsning". Med hjälp av en tredje part, ett externt före­tag, garanteras din anonymitet.

Anmälan

Anmälan gör du via ett så kallat "visslarsystem", se länk nedan. Dina misstankar kan röra till exempel korruption, missbruk av ställning, bedrägeri eller ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Gör anmälan
(extern webbplats)

Om visselblåsning

Ett visslarsystem, efter engelskans "whistleblowing", innebär att en anställd inom en organisation informerar ledningen om att något oegentligt sker. Termen gäller även när en utomstående rapporterar.

Upp