Innehåll

Belysning

Kommunen ansvarar för skötsel av den offentliga belys­ningen i Järfälla. Totalt är det cirka 12 000 ljuspunkter.

Varför lyser gatu­belysningen under dagtid?

Gatubelysningen i kommunen ses över två gånger per år. När kontroll eller åtgärder pågår kan belysningen vara tänd under dagtid. Anmälda fel repareras av kommunens entreprenör. 

Så prioriteras lagnings­arbetet av trasig gatu­belysning

I normala fall gäller nedanstående, om inte arbetet handlar om ett kabelfel eller ett större fel där man till exempel behöver gräva eller beställa reservdelar.

  • Fel som till exempel flera trasiga ljuspunkter i rad åtgärdas normalt inom några veckor efter felanmälan.
  • Enstaka ljuspunkter åtgärdas normalt inom en månad efter felanmälan.

Järfälla belysningsprogram Pdf, 2.3 MB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp