Innehåll

Framtidens Jakobsberg

Järfälla växer, och Jakobsberg likaså! Just nu pågår flera olika utvecklingsprojekt för Jakobsberg parallellt med varandra. Här har vi samlat information och länkar för dig som är nyfiken på hur framtidens Jakobsberg kommer att se ut. Välkommen!

Rivningsarbeten i Jakobsbergs centrum

För att ge plats åt en ljusare, mer välkomnande torgmiljö och entré till centrum från tågstationen ska en byggnad intill det så kallade Posthuset rivas.

Läs mer om rivningsarbetet

Ett tillgängligt och tryggt Jakobsberg

Ett fördjupat stadsutvecklingsprogram för Jakobsbergs Centrum ska stärka den upplevda trivseln och tryggheten. Det här är ett viktigt steg för ett tillgängligt, trivsamt och tryggt Jakobsberg.

Läs mer om stadsutvecklingen i Jakobsberg

Jakobsbergs identitet

För att bli framgångsrik behöver en plats en egen identitet. Att hitta och lyfta fram den är ett led i att stärka platsens attraktivitet och ge den en unik prägel vid utveckling.

Läs mer om Jakobsbergs identitet

Hållbar urban utveckling

Under våren 2023 pågick ett arbete med att ta fram en strategi för hållbar urban utveckling i Jakobsberg. Framtagandet av strategin medfinansierades av EU genom Regionala utvecklingsfonden som samordnas på nationell nivå av Tillväxtverket. I juni lämnade kommunen in strategin till Tillväxtverket för bedömning. Här hittar du mer information om arbetat och kan läsa själva strategin som tagits fram.

Läs mer om hållbar urban utveckling

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp