Innehåll

Valborgs­mässo­firande

Vill du arrangera och ta ansvar för en valborgs­mässoeld på offentlig plats? Det krävs ett tillstånd från polisen för detta. Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt inget tillstånd.

Bedömning för godkännande sker ur brandsäkerhets­synpunkt, tillgänglighets­synpunkt och trafik­säkerhets­­synpunkt. Ansökan ska skickas till Polis­myndigheten i god tid före aktuell dag. Järfälla kommun tar del av ansökan och lämnar yttrande. Det är polisen som skriver tillståndet och i tillståndsbeviset står deras krav.

Anvisningar

Placering, utformning och god tillsyn är viktigt och det finns därför vissa regler och anvisningar om hur valborgs­­mässoplatsen ska utformas.

Läs brandkåren Attundas rekommendationer för valborgseldning

Järfälla kommuns anvisningar Pdf, 39.1 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp