Innehåll

Avgifter för insatser vid funktions­­nedsättning

Här hittar du avgifter för insatser till dig som får hjälp enligt enligt SoL eller LSS.

Avgifter enligt SoL 2024

Du som får hjälp enligt social­tjänst­lagen (SoL) får betala en omvårdnads­­avgift. Din avgift beräknas med hänsyn till dina ekonomiska förhåll­anden.

Se avgifterna som PDF Pdf, 126.1 kB.

Hemtjänst

Stöd i hemmet 200 kr* per timme.

Ledsagarservice

200 kr* per timme

Avlösarservice

200 kr* per timme. De första 20 timmarna är avgiftsfria.

Matlåda

67 kr** styck. Distributionsavgift med 50 kr* tillkommer varje levererad låda.

Dagverksamhet

213 kr* per dag

Matkostnad 67 kr** per måltid

Fikakostnad** tillkommer

Sysselsättning (Dagverksamhet socialpsykiatri)

43 kr*per måltid

Korttidsboende

88 kr* per dygn och matkostnad 116 kr** per dygn.

Korttidstillsyn

24 kr** per skoldag för mellanmål. 50 kr** per lovdag för mat.

Särskilt boende

Omvårdnadsavgift 2628* kr* per månad.

Matavgift 3524 kr** per månad

Därutöver betalar du för:

  • Hyra** och personliga förbruknings­artiklar**

Trygghetslarm

201 kr* per månad.

Digital nattillsyn

181 kr* per månad.

Hyresavgift

Om du inte har eget kontrakt på ditt boende betalar du istället en hyresavgift på 1482 kr** till kommunen.

Bårtransport

776** kr.

* Omfattas av maxtaxan, taket för hur stor avgift som kommunen får ta ut.

** Omfattas inte av maxtaxan

Tids­beräkning för hem­tjänsten

Varför står det 1.83 timmar på min faktura, när hem­tjänsten var hos mig 1 timme och 50 minuter?

Det beror på att hem­tjänsten delar in en kalender­timme i 100-delar. Ett hel timme mot­svarar alltså 100 tids­enheter.

Exempel: När hemtjänsten har varit hos dig i 1 timme och 30 minuter så kommer det att stå 1.50 tim. på fakturan.

Avgifter för insatser enligt LSS 2024

Att få stöd enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktions­hindrade (LSS) är i de flesta fall kostnads­fritt för dig, men det finns undantag:

  • Om du bor i bostad med särskild service betalar du hyra och mat själv. Om ni äter gemensamt på boendet tas det ut en avgift för det.
  • Om du har korttids­vistelse och/eller kort­tids­tillsyn betalar du kostnaden för mat själv.
  • Om ett barn får om­vårdnad i annat hem än det egna tar kommunen ut en omvårdnads­avgift.
  • Är du ute på aktivitet med din personliga assistent, kontakt­person, led­sagare eller avlösare betalar du för dina egna kostnader.

Avgift för barn- och ungdomsboende eller familjehem

Uppgår till maximalt belopp motsvarande underhållstöd per förälder och fastställs efter individuell beräkning av varje förälders inkomst.

Korttidsvistelse/kollo

78 kr** per dygn för mat.

Korttidstillsyn

24 kr** per skoldag för mellanmål.
50 kr** per lovdag för mat.

Daglig verksamhet

Du betalar för maten, som debiteras av verksamheten.

Betala hemtjänst­avgiften via autogiro

Skriv ut och skicka in blanketten till kommunen. Adressen står längst ned på blanketten.

Du kan även få blanketten skickad hem till dig. Kontakta servicecenter.

Frågor och svar om faktura och avgifter

Antalet timmar/dagar stämmer inte på min faktura

Kontakta din utförare som utför insatsen. Det är utföraren som rapporterar timmarna/ dagarna till kommunen som i sin tur fakturerar dem. Om utföraren har rapporterat in fel antal timmar/dagar, så är det utföraren som ska meddela kommunen som i sin tur ska rätta till detta.

Varför står det 1.83 timmar på fakturan när hem­tjänsten var här 1 timme och 50 minuter?

Det beror på att hem­tjänsten delar in en kalender­timme i 100-delar. Ett hel timme mot­svarar alltså 100 tids­enheter.

Exempel: När hemtjänsten har varit hos dig i 1 timme och 30 minuter så kommer det att stå 1.50 tim. på fakturan.

Antalet matlådor på fakturan stämmer inte!

Kontakta din hemtjänst och be dem rätta till felet. Det är hem­tjänsten som levererar mat­lådorna. De rapporterar också in till kommunen hur många matlådor som leve­rerats till dig. Kommunen skriver sedan ut en faktura utifrån uppgifterna från hem­tjänsten.

Jag kan eller vill inte använda e-tjänster!

Om du inte har möjlighet att använda Järfällas e-tjänster, kontakta servicecenter: 08-580 285 00 tonval 1.

Jag har en digital brevlåda men vill ha pappersfaktura!

Du kan välja att få pappersfaktura från Järfälla kommun. Logga in med bank-id i din digitala brevlåda och ändra i dina personaliga inställningar. Järfälla kommun får tyvärr inte göra inställningarna åt dig. Tag hjälp av en närstående eller kontakta kundtjänst för den digitala brevlåda du har.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp