Innehåll

Avgifter för insatser vid funktions­­nedsättning

Här hittar du avgifter för insatser till dig som får hjälp enligt enligt SoL eller LSS.

Avgifter enligt SoL 2022

Du som får hjälp enligt social­tjänst­lagen (SoL) får betala en omvårdnads­­avgift. Din avgift beräknas med hänsyn till dina ekonomiska förhåll­anden. 

Avgiften för hemtjänst får uppgå till högst en tolftedel av 48 procent av basbeloppet. För 2022 är högsta avgiften 2170 kronor per månad.

Avgifterna finns även som folder Pdf, 169.8 kB.

Från och med 1 augusti gäller nya höjda minimibelopp för personer över 65 år vid beräkning av avgifter.

Med anledning av att Riksdagen tagit beslut om höjning av minimibeloppet för pensionärer fyllda 65 år förändras minimibeloppet från och med 1 augusti 2022.

 • Ensamstående 65 år och äldre: 5 953 kr/månad
 • Gifta/registrerade partners 65 år och äldre: 4 857 kr/månad
 • Ensamstående under 65 år 6 218 kr /månad
 • Sammanboende under 65 år 5 178 kr /månad

Hemtjänst

Omvårdnadsinsatser 100 kr per timme. Serviceinsatser 230 kr per timme.

Ledsagarservice

100 kr per timme (omvårdnadsavgift*)

Avlösarservice

100 kr per timme (omvårdnadsavgift*) De första 20 timmarna är avgiftsfria.

Matlåda

63 kr per st. Distributionsavgift tillkommer.

Dagverksamhet

200 kr (omvårdnadsavgift*)
Matkostnader tillkommer.

Sysselsättning (Dagverksamhet socialpsykiatri)

Matkostnad tillkommer. Debiteringen sköts av verksamheten.

Korttidsboende SoL

Vuxna: 66 kr per dygn (omvårdnadsavgift*).

Vuxna Korttidsboende högst 105 kr per dygn för mat

Korttidstillsyn

22 kr per skoldag för mellanmål. 47 kr per lovdag för mat.

Särskilt boende

300 kr per dygn (omvårdnadsavgift*) 
Utöver det betalar du för:

 • hyra
 • matkostnad, högst 105 kr per dygn
 • personliga förbrukningsartiklar.

Trygghetslarm

176 kr per månad (omvårdnadsavgift*)

Digital nattillsyn

176 kr per månad (omvårdnadsavgift*)

Hyra särskilt boende

Om du inte har eget kontrakt på ditt boende betalar du istället en hyresavgift på 1367 kr till kommunen. Avgiften är inkomstprövad.

Bårtransport

750 kr.

* Omfattas av maxtaxan, taket för hur stor avgift som kommunen får ta ut.

Tids­beräkning för hem­tjänsten

Varför står det 1.83 timmar på min faktura, när hem­tjänsten var hos mig  1 timme och 50 minuter?

Det beror på att hem­tjänsten delar in en kalender­timme i 100-delar. Ett hel timme mot­svarar alltså 100 tids­enheter.

Exempel: När hemtjänsten har varit hos dig i 1 timme och 30 minuter så kommer det att stå 1.50 tim. på fakturan.

Avgifter för insatser enligt LSS 2022

Att få stöd enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktions­hindrade (LSS) är i de flesta fall kostnads­fritt för dig, men det finns undantag:

 • Om du bor i bostad med särskild service betalar du hyra och mat själv. Om ni äter gemensamt på boendet tas det ut en avgift för det.
 • Om du har korttids­vistelse och/eller kort­tids­tillsyn betalar du kostnaden för mat själv.
 • Om ett barn får om­vårdnad i annat hem än det egna tar kommunen ut en omvårdnads­avgift.
 • Är du ute på aktivitet med din personliga assistent, kontakt­person, led­sagare eller avlösare betalar du för dina egna kostnader.

Avgift för barn- och ungdomsboende/familjehem

52 kr per dygn.

Korttidsvistelse/kollo

73 kr per dygn för mat.

Korttidstillsyn

22 kr per skoldag för mellanmål.
47 kr per lovdag för mat.

Daglig verksamhet

Du betalar för maten. Det sköts av verksamheten.

Betala hemtjänst­avgiften via autogiro

Skriv ut och skicka in blanketten till kommunen. Adressen står längst ned på blanketten.

Du kan även få blanketten skickad hem till dig. Kontakta servicecenter.

Frågor och svar om faktura och avgifter

Antalet timmar stämmer inte på min faktura!

Kontakta din hem­tjänst. Det är hemtjänst­personalen som rapporterar timmarna till kommunen som i sin tur fakturerar dem. Om hem­tjänsten har rapporterat in fel antal timmar, så är det hem­tjänsten som ska rätta till detta.

Varför står det 1.83 timmar på fakturan när hem­tjänsten var här 1 timme och 50 minuter?

Det beror på att hem­tjänsten delar in en kalender­timme i 100-delar. Ett hel timme mot­svarar alltså 100 tids­enheter. Exempel: När hemtjänsten har varit hos dig i 1 timme och 30 minuter så kommer det att stå 1.50 tim. på fakturan.

Antalet matlådor på fakturan stämmer inte!

Kontakta din hemtjänst och be dem rätta till felet. Det är hem­tjänsten som levererar mat­lådorna. De rapporterar också in till kommunen hur många matlådor som leve­rerats till dig. Kommunen skriver sedan ut en faktura utifrån uppgifterna från hem­tjänsten.

Jag kan eller vill inte använda e-tjänster!

Om du inte har möjlighet att använda Järfällas e-tjänster, kontakta servicecenter: 08-580 285 00 tonval 1.

Jag har en digital brevlåda men vill ha pappersfaktura!

Du kan välja att få pappersfaktura från Järfälla kommun. Logga in med bank-id i din digitala brevlåda och ändra i dina personaliga inställningar. Järfälla kommun får tyvärr inte göra inställningarna åt dig. Tag hjälp av en närstående eller kontakta kundtjänst för den digitala brevlåda du har.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp