Gå direkt till sidans innehåll

Avgifter för insatser vid funktions­­nedsättning

Här hittar du avgifter för insatser till dig som får hjälp enligt enligt SoL eller LSS.

Avgifter enligt SoL 2021

Du som får hjälp enligt social­tjänst­lagen (SoL) får betala en omvårdnads­­avgift. Din avgift beräknas med hänsyn till dina ekonomiska förhåll­anden. 

Avgiften för hemtjänst får uppgå till högst en tolftedel av 48 procent av basbeloppet. För 2021 är högsta avgiften 2139 kronor per månad.

Avgifterna finns även som broschyr Pdf, 589.3 kB.

Hemtjänst

Omvårdnadsinsatser 99 kr per timme. Serviceinsatser 190 kr per timme.

Ledsagarservice

99 kr per timme (omvårdnadsavgift*)

Avlösarservice

99 kr per timme (omvårdnadsavgift*) De första 20 timmarna är avgiftsfria.

Matlåda

62 kr per st. Distributionsavgift tillkommer.

Dagverksamhet

198 kr (omvårdnadsavgift*)
Matkostnader tillkommer.

Sysselsättning (Dagverksamhet socialpsykiatri)

Matkostnad tillkommer. Debiteringen sköts av verksamheten.

Korttidsboende SoL

Vuxna: 65 kr per dygn (omvårdnadsavgift*).

Vuxna Korttidsboende högst 105 kr per dygn för mat

Korttidstillsyn

22 kr per skoldag för mellanmål. 46 kr per lovdag för mat.

Särskilt boende

297 kr per dygn (omvårdnadsavgift*) 
Utöver det betalar du för:

  • hyra
  • matkostnad, högst 105 kr per dygn
  • personliga förbrukningsartiklar.

Trygghetslarm

173 kr per månad (omvårdnadsavgift*)

Digital nattillsyn

173 kr per månad (omvårdnadsavgift*)

Hyra särskilt boende

Om du inte har eget kontrakt på ditt boende betalar du istället en hyresavgift på 1367 kr till kommunen. Avgiften är inkomstprövad.

Bårtransport

750 kr.

* Omfattas av maxtaxan, taket för hur stor avgift som kommunen får ta ut.

Tids­beräkning för hem­tjänsten

Varför står det 1.83 timmar på min faktura, när hem­tjänsten var hos mig  1 timme och 50 minuter?

Det beror på att hem­tjänsten delar in en kalender­timme i 100-delar. Ett hel timme mot­svarar alltså 100 tids­enheter.

Exempel: När hemtjänsten har varit hos dig i 1 timme och 30 minuter så kommer det att stå 1.50 tim. på fakturan.

Avgifter för insatser enligt LSS 2020

Att få stöd enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktions­hindrade (LSS) är i de flesta fall kostnads­fritt för dig, men det finns undantag:

  • Om du bor i bostad med särskild service betalar du hyra och mat själv. Om ni äter gemensamt på boendet tas det ut en avgift för det.
  • Om du har korttids­vistelse och/eller kort­tids­tillsyn betalar du kostnaden för mat själv.
  • Om ett barn får om­vårdnad i annat hem än det egna tar kommunen ut en omvårdnads­avgift.
  • Är du ute på aktivitet med din personliga assistent, kontakt­person, led­sagare eller avlösare betalar du för dina egna kostnader.

Avgift för barn- och ungdomsboende/familjehem

51 kr per dygn.

Korttidsvistelse/kollo

72 kr per dygn för mat.

Korttidstillsyn

22 kr per skoldag för mellanmål.
46 kr per lovdag för mat.

Daglig verksamhet

Du betalar för maten. Det sköts av verksamheten.

Betala hemtjänst­avgiften via autogiro

Skriv ut och skicka in blanketten begäran om autogiro Pdf, 575.8 kB. till kommunen. Adressen står längst ned på blanketten.

Du kan även få blanketten skickad hem till dig. Kontakta servicecenter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp